Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

 LUKONKO 2

Mmushindu kayi uudi mua kumanya Nzambi?

“Mukanda wa Mikenji eu kawumbuki mukana muebe to; udi ne bua kuwubala ne dîyi dia panshi panshi munya ne butuku, bua utumikile ne muoyo mujima malu onso adibu bafundamu; bualu dîba adi malu ebe neende bimpe, ne dîba adi newenze malu ne meji.”

Yoshua 1:8

“Bakatungunuka ne kubala mukanda ne dîyi dikole, babala Mikenji ya Nzambi mulelela, bayumvuija bimpe menemene ne bayijinguluila bantu; nunku bakambuluisha bantu bua kumvua malu avuabu babala.”

Nehemiya 8:8

“Wa diakalenga mmuntu udi kayi wenda bilondeshile lungenyi lua bantu babi . . . , kadi disanka diende didi mu mikenji ya Yehowa, ne udi ubala mikenji Yende ne dîyi dia panshi panshi munya ne butuku. . . . Malu onso adiye wenza neende bimpe.”

Musambu 1:1-3

“Filipo wakaya wenda unyema ku luseke lua ditempu, kumumvuaye ubala mukanda wa muprofete Yeshaya ne dîyi dikole, ke kumukonkaye ne: ‘Udi mumanye bushuwa bualu buudi ubala abu anyi?’ Wakamba ne: ‘Bulelela, mmunyi mundi mua kubumanya bikala muntu kayi mundudike?’”

Bienzedi 8:30, 31

 “Bualu ngikadilu yende idi kayiyi imueneka idi imueneka bimpe katshia buloba buafukibua, bualu badi bayijinguluila ku bintu bidi bifukibue, nansha kabidi bukole buende bua tshiendelele ne Bunzambi buende; ke bualu kayi kabena ne tshia kudibingisha natshi nansha.”

Lomo 1:20

“Elela malu aa meji; udifilaku ne muoyo webe mujima, bua bantu bonso bamone patoke muudi uya kumpala.”

1 Timote 4:15

“Tuelelanganayi kabidi meji bua kusakangana ku dinanga ne ku bienzedi bimpe, katuyi tulekela kudisangisha kuetu pamue.”

Ebelu 10:24, 25

“Bikala umue wa kunudi mupangile meji, atungunuke ne kualomba kudi Nzambi, bualu yeye udi upesha bantu bonso ne tshianza tshilekelela, kayi ubatobolola, ne nebamupeshawu.”

Yakobo 1:5