Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Yoshua 2:1-24

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yoshua udi utuma batentekedi 2 ku Yeliko (1-3)

  • Lahaba udi usokoka batentekedi (4-7)

  • Bualu bulaya Lahaba (8-21a)

    • Muonji wa dikala dikunze kunzuu bu tshimanyinu (18)

  • Batentekedi badi bapingana kudi Yoshua (21b-24)

2  Pashishe Yoshua muana wa Nuna wakatuma bantu balume babidi mu musokoko kumbukila ku Shitima+ bu batentekedi. Wakabambila ne: “Ndayi, nutangile buloba, nangananga Yeliko.” Nunku bakaya, kufikabu ku nzubu kua mukaji wa ndumba mukuabu dîna diende Lahaba,+ kushalabu kuntu aku.  Bakambila mukalenge wa Yeliko ne: “Tangila! Bena Isalele mbabuele munemu butuku ebu bua kutentekela buloba.”  Ke mukalenge wa Yeliko kutumina Lahaba mukenji ne: “Patula bantu bavua balue abu, badi basombele mu nzubu muebe, bualu mbalue bua kutentekela buloba buetu buonso.”  Kadi mukaji au wakangata bantu babidi abu, kubasokokaye. Pashishe kuambaye ne: “Bushuwa, bantu abu bavua balue kundi, kadi tshivua mumanye kuvuabu bafumina to.  Kadi pakavua panshi pafiika pakavuabu bakeba kukanga tshiibi tshia tshimenga, bantu abu bakapatuka. Tshiena mumanye kudi bantu abu baye to, kadi nuenu babalonde lukasa nenubapete.”  (Pabi uvua muye nabu pa mutu pa nzubu ne mubasokoke munkatshi mua tukolakola tua line tuvuabu balonge mu milongo pa mutu pa nzubu.)  Nunku bantu abu bakabalonda mu njila wa ku Yadene lua ku bisabu,+ ne bakakanga tshiibi tshia tshimenga diakamue pavua bantu bavua babalonda abu bapatuke.  Kumpala kua bantu abu kulala, wakabanda kudibu pa mutu pa nzubu.  Yeye kuambila bantu abu ne: “Ndi mumanye bimpe ne: Yehowa neanupeshe buloba ebu+ ne tuetu bonso tudi ne buôwa bua bualu buenu.+ Bantu bonso ba mu buloba mbatekete ku muoyo bua bualu buenu,+ 10  bualu tuvua bumvue muvua Yehowa mukamishe mâyi a Mbuu Mukunze kumpala kuenu panuvua bapatuke mu Ejipitu+ ne tshinuvua benzele bakalenge babidi ba bena Amole, Sihona+ ne Oga,+ banuvua babutule dia muamua* dia Yadene. 11  Patuvua bumvue bualu abu, tuakateketa ku muoyo,* ne muntu nansha umue kena ne dikima nansha dikese* bua bualu buenu, bualu Yehowa Nzambi wenu udi Nzambi muulu mu diulu ne panshi pa buloba.+ 12  Mpindieu ndi nnulomba bua nuditshipe kundi mu dîna dia Yehowa ne: bu mundi munuleje dinanga dia lulamatu, nuenu penu nenuleje ba mu nzubu wa tatu wanyi dinanga dia lulamatu; ne nudi ne bua kumpesha tshimanyinu tshidi tshileja ne: nenukumbaje dîyi dienu.* 13  Nudi ne bua kusungila muoyo wa tatuanyi ne wa mamuanyi, wa bana betu ba balume ne ba bakaji ne wa bantu bonso badibu nabu, ne nudi ne bua kutupandisha* ku lufu.”+ 14  Ke bantu abu kumuambilabu ne: “Netufile mioyo yetu bua mioyo yenu!* Nuenu kanuyi bambilangane tshitudi baluile, dîba adi netunuleje dinanga dia lulamatu ne lulamatu pikala Yehowa mutupeshe buloba ebu.” 15  Pashishe wakabapuekeshila ku dididishi ne muonji, bualu nzubu wende uvua luseke lua tshimanu tshia tshimenga. Bushuwa, uvua musombele pa tshimanu.+ 16  Pashishe wakabambila ne: “Ndayi ku buloba bua mikuna, nusokomaku matuku asatu, bua bantu badi banulonda kabanupetshi to. Pashishe padi bantu badi banulonda bapingana, dîba adi nudi mua kutungunuka ne njila wenu.” 17  Bantu abu bakamuambila ne: “Netubinge ku mutshipu uudi mututshipishe eu+ 18  patuabuela mu buloba ebu wewe kuyi musuike muonji wa dikala dikunze kunzuu eu ku dididishi kuudi mutupuekeshile eku. Neusangishe tatuebe, mamuebe, bana benu ba balume, ne bantu bonso ba mu nzubu wa tatuebe mu nzubu muebe.+ 19  Nunku muntu yeye mupatuke ku biibi bia nzubu webe muye pambelu, mashi ende neikale pa mutu pende yeye nkayende, ne tuetu katuakupila to. Kadi bualu bubi buobu bufikile* muntu yonso udi ushala nebe mu nzubu, mashi ende neikale pa mitu yetu. 20  Kadi wewe muambilangane tshitudi baluile,+ katuakupila bua mutshipu webe uudi mututshipishe to.” 21  Yeye kubandamuna ne: “Bienzeke bilondeshile mêyi enu.” Ke yeye kubalekela, kuyabu. Pashishe yeye kusuika muonji wa dikala dikunze kunzuu ku dididishi. 22  Nunku bakumbuka, kuyabu ku buloba bua mikuna, kushalabu kuntu aku matuku asatu too ne pavua bantu bavua babalonda bapingane. Bantu bavua babalonda aba bavua benda babakeba mu njila yonso, kadi kabakabapeta to. 23  Pashishe bantu babidi aba bakapueka bafuma ku buloba bua mikuna, kusabukabu musulu, kufikabu kudi Yoshua muana wa Nuna. Bakamulondela malu onso avua mabafikile. 24  Pashishe bobu kuambila Yoshua ne: “Yehowa mmutupeshe buloba buonso abu.+ Bushuwa, bantu bonso ba mu buloba abu mbatekete ku muoyo bua bualu buetu.”+

Note

Mmumue ne: luseke lua ku est.
Ku mua.: “mioyo yetu yakenguluka.”
Ku mua.: “ne bukole bua muoyo kabuvua bujuke munda mua muntu nansha umue.”
Anyi “tshimanyinu tshia kueyemena.”
Anyi “kupandisha anyima yetu.”
Anyi “Anyima yetu neyifue pa muaba wenu!”
Anyi “bobu balenge.”