Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Yone 20:1-31

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Lukita munda mutupu (1-10)

  • Yezu udi umuenekela Mariya wa ku Magadala (11-18)

  • Yezu udi umuenekela bayidi bende (19-23)

  • Tomasa udi wela mpata kadi udi ulua kutuishibua (24-29)

  • Tshipatshila tshia muvungu eu (30, 31)

20  Dituku dia kumpala dia lumingu, Mariya wa ku Magadala wakalua ku lukita* mu dinda menemene,+ patshivua panshi pafiike, wakamona ne: bakavua bumbushe dibue ku lukita.*+  Nunku wakalua lubilu kudi Simona Petelo ne muyidi mukuabu uvua Yezu munange bikole,+ kubambilaye ne: “Mbumbushe Mukalenge mu lukita,+ katuena bamanye kudibu bamuteke to.”  Ke Petelo ne muyidi mukuabu au kupatuka kuyabu ku lukita.  Bubidi buabu bakatuadija kunyema, kadi muyidi mukuabu au wakanyema bikole kupita Petelo, kufikaye wa kumpala ku lukita.  Wakinangilamu, kumonaye bilamba bia line muaba au,+ kadi kakabuelamu to.  Pashishe Simona Petelo wakalua pende, wenda umulonda, kubuelaye mu lukita. Wakamona bilamba bia line muaba au.  Tshilamba tshivua ku mutu wende katshivua pamue ne bilamba bikuabu bivuabu bamujingile to, kadi tshivua tshivunga pa muaba watshi pa nkayatshi.  Pashishe, muyidi mukuabu uvua mufike ku lukita kumpala au, wakabuela pende, kumonaye, yeye kuitabuja.  Bualu kabavua banji kujingulula mufundu wa ne: udi ne bua kujuka ku lufu to.+ 10  Nunku bayidi abu bakapingana ku mabu. 11  Kadi Mariya wakashala muimane pambelu pabuipi ne lukita, udila. Pavuaye udila, wakinangila bua kutangila mu lukita, 12  kumonaye banjelu babidi+ bavuale bilamba bitoke, basombe muaba uvua tshitalu tshia Yezu, umue ku mutu, mukuabu ku makasa. 13  Bakamukonka ne: “Mukaji, udi udila bua tshinyi?” Wakabambila ne: “Mbumbushe Mukalenge wanyi, tshiena mumanye kudibu bamuteke to.” 14  Yeye mumane kuamba mêyi aa, wakakudimuka, kumonaye Yezu muimane muaba au, kadi kavua mujingulule ne: uvua Yezu to.+ 15  Yezu wakamuebeja ne: “Mukaji, udi udila bua tshinyi? Udi ukeba nganyi?” Yeye uvua wela meji ne: mmuena mudimu wa mu budimi abu, kumuambilaye ne: “Mukalenge, biwikala mumumbushe, ngambilaku muaba uudi mumuteke, nemmuangate.” 16  Yezu wakamubikila ne: “Mariya!” Pakakudimukaye, wakamuambila mu tshiena Ebelu ne: “Laboni!” (muaku udi umvuija “Mulongeshi!”) 17  Yezu wakamuambila ne: “Lekela kunkuata, bualu tshiena muanji kubanda kudi Tatu to. Kadi ndaku kudi bana betu,+ ubambile ne: ‘Ndi mbanda kudi Tatu wanyi+ ne Tatu wenu, kudi Nzambi wanyi+ ne Nzambi wenu.’” 18  Mariya wa ku Magadala wakalua, kutuadilaye bayidi lumu ne: “Ndi mumone Mukalenge!” Yeye kubambila malu avuaye mumuambile.+ 19  Pakavua dîba diye bikole dituku adi, dituku dia kumpala dia lumingu, ne biibi bivua bikange muaba uvua bayidi bualu bavua batshina bena Yuda, Yezu wakalua, kuimanaye munkatshi muabu, kubambilaye ne: “Ditalala dikale nenu.”+ 20  Yeye mumane kuamba bualu ebu, wakabaleja bianza biende ne lubadi luende.+ Nunku bayidi bakasanka pakamonabu Mukalenge.+ 21  Yezu wakabambila kabidi ne: “Ditalala dikale nenu.+ Anu bu mudi Tatu muntume,+ meme panyi ndi nnutuma.”+ 22  Yeye mumane kuamba bualu ebu, wakabela mupuya, kubambilaye ne: “Angatayi nyuma muimpe.*+ 23  Nuenu babuikidile muntu kayi yonso mpekatu yende, idi ibuikidibua; nuenu kanuyi babuikile ya muntu kayi yonso, kayena ibuikidibua to.” 24  Kadi Tomase,+ umue wa ku bapostolo 12, uvuabu babikila ne: Dipasa, kavua nabu pavua Yezu mulue to. 25  Nunku bayidi bakuabu bavua bamuambila ne: “Tudi bamone Mukalenge!” Kadi yeye wakabambila ne: “Meme tshiyi mumone bimanyinu bia misonso mu bianza biende, tshiyi mubueje munu wanyi mu bimanyinu bia misonso abi ne tshiyi mubueje tshianza tshianyi mu lubadi luende,+ tshiakuitabuja nansha kakese.” 26  Kadi matuku muanda mukulu pashishe, bayidi bende bavua kabidi mu nzubu, Tomase uvua nabu. Yezu wakalua, nansha muvua biibi bikange, wakimana munkatshi muabu, kuambaye ne: “Ditalala dikale nenu.”+ 27  Pashishe wakambila Tomase ne: “Ela munu webe muaba eu, tangila bianza bianyi, angata tshianza tshiebe, tshibueja mu lubadi luanyi, ne lekela mpata,* kadi itabuja.” 28  Tomase wakamuandamuna ne: “Mukalenge wanyi ne Nzambi wanyi!” 29  Yezu wakamuambila ne: “Udi muitabuje bualu udi mummone anyi? Ba diakalenga mbadi bitabuja nansha kabayi bamone.” 30  Mu kuamba kuimpe, Yezu wakenza kabidi bimanyinu bikuabu bia bungi kumpala kua bayidi bidi kabiyi bifunda mu muvungu eu.+ 31  Kadi malu aa mmafunda bua nuitabuje ne: Yezu udi Kristo, Muana wa Nzambi, ne bua munudi nuitabuja, nuikale ne muoyo ku diambuluisha dia dîna diende.+

Note

Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Ku mua.: “dibenga kuitabuja.”