Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Yeshaya 37:1-38

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Hezikiya udi ukeba diambuluisha dia Nzambi ku butuangaji bua Yeshaya (1-7)

  • Senaheliba udi ufunyina Yelushalema (8-13)

  • Disambila dia Hezikiya (14-20)

  • Yeshaya udi ufikisha diandamuna dia kudi Nzambi (21-35)

  • Muanjelu udi ushipa bena Ashû binunu 185 (36-38)

37  Diakamue pakumvua mukalenge Hezikiya bualu ebu, wakadipanda bilamba, kudijingilaye tshilamba tshikayabale, ne kuyaye mu nzubu wa Yehowa.+  Pashishe wakatuma Eleyakima uvua ku mutu kua ba mu nzubu,* ne mufundi Shebena, ne bakulu ba bakuidi, badijingile bilamba bikayabale, kudi muprofete Yeshaya+ muana wa Amoza.  Kumuambilabu ne: “Mona tshidi Hezikiya wamba: ‘Edi ndituku dia dikenga, dia dikanyina* ne dia bundu; bualu bana bakadi pa kuledibua,* kadi bukole bua kulela nabu kabuenaku to.+  Pamuapa Yehowa Nzambi webe neumvue mêyi a Labashake, uvua mfumuende mukalenge wa Ashû mutume bua kupenda Nzambi wa muoyo,+ ne neamulumbuluishe bua mêyi adi Yehowa Nzambi webe mumvue. Nunku sambila+ bua bashadile badi bashale ne muoyo.’”+  Nunku bena mudimu ba mukalenge Hezikiya bakaya kudi Yeshaya,+  ne Yeshaya wakabambila ne: “Monayi tshinudi ne bua kuambila mukalenge wenu: ‘Mona tshidi Yehowa wamba: “Kutshinyi+ bua mêyi audi mumvue, mêyi adi bena mudimu ba mukalenge wa Ashû+ bampende.  Mona ndi ngela lungenyi kampanda mu mutu muende,* yeye neumvue lumu kampanda ne neapingane mu buloba buende;+ ne nengenze bua akuluke ku muele wa mvita mu buloba buende mene.”’”+  Panyima pa Labashake mumane kumvua ne: mukalenge wa Ashû uvua mumbuke ku Lakisha, wakapingana kudiye, kumusanganaye uluisha Libina.+  Mpindieu mukalenge wakumvua bakula bua Tîhaka mukalenge wa Etshiopi bamba ne: “Mmulue bua kukuluisha.” Pakumvuaye bualu ebu, wakatuma kabidi batuadi ba mukenji kudi Hezikiya,+ wamba ne: 10  “Monayi tshinudi ne bua kuambila Hezikiya mukalenge wa Yuda: ‘Nzambi webe uudi mueyemene kakushimi padiye wamba ne: “Yelushalema kakufidibua mu tshianza tshia mukalenge wa Ashû+ to.” 11  Mona! Udi mumvue tshidi bakalenge ba Ashû benzele matunga onso, muvuabu baabutule.+ Anu wewe nkayebe ke wasungilabu anyi? 12  Nzambi ya bisamba bivua bankambua banyi babutule ivuaku mibisungile anyi?+ Gozana, ne Halana,+ ne Lesefe ne bantu ba mu Edene bavua mu Telasâ badi penyi? 13  Mukalenge wa Hamate, ne mukalenge wa Âpada, ne mukalenge wa tshimenga tshia Sefâwayima,+ ne wa tshia Hena, ne wa tshia Iwa badi penyi?’” 14  Hezikiya wakangata mikanda mu tshianza tshia batuadi ba mukenji abu, kuyibalaye. Pashishe, Hezikiya wakabanda ku nzubu wa Yehowa, kuyadijaye* kumpala kua Yehowa.+ 15  Hezikiya wakatuadija kusambila Yehowa,+ wamba ne: 16  “Yehowa wa biluilu,+ Nzambi wa Isalele, udi musombe mu nkuasa wa bukalenge pa mutu* pa bakeluba, wewe nkayebe udi Nzambi mulelela wa makalenge onso adi pa buloba. Wewe uvua muenze diulu ne buloba. 17  Inyika ditshi diebe, Yehowa wetu, umvue!+ Kangula mêsu ebe, Yehowa wetu, umone!+ Umvue mêyi onso adi Saneheliba mutume bua kupenda Nzambi wa muoyo.+ 18  Yehowa wetu, mbulelela ne: bakalenge ba Ashû mbabutule matunga onso,+ too ne ditunga diabu mene. 19  Bavua bele nzambi yabu mu kapia,+ bualu kayivua nzambi to, kadi yivua mudimu wa bianza bia bantu,+ mitshi ne mabue. Ke bualu kayi bavua bayibutule. 20  Kadi mpindieu, wewe Yehowa Nzambi wetu, utupandishaku mu tshianza tshiende, bua makalenge onso a pa buloba amanye ne: wewe nkayebe udi Nzambi, Yehowa wetu.”+ 21  Nunku, Yeshaya muana wa Amoza wakatumina Hezikiya mukenji eu: “Mona tshidi Yehowa Nzambi wa Isalele wamba: ‘Bu muudi mundombe bua bualu bua Saneheliba mukalenge wa Ashû,+ 22  mona dîyi didi Yehowa muambe bua bualu buende: “Muana wa bakaji wa Siona utshidi kamama udi ukupetula, udi ukuseka. Muana wa bakaji wa Yelushalema udi ukupa mutu bua bualu buebe. 23  Nnganyi uudi muyobole+ ne mupende? Uudi mubandishile dîyi diebe+Ne mubandishile mêsu ebe a diambu nnganyi? Ngua Tshijila wa Isalele!+ 24  Udi muyobole Yehowa ku butuangaji bua bena mudimu bebe,+ muambe ne:‘Ne matempu anyi a mvita bungi tshianana,Nembande miaba mitumbuke ya ku mikuna,+Bitupa bia kule menemene bia Lebanona. Nenkose mitshi yende mile ya sedre, mitshi yende ya jenevriye mitambe buimpe. Nembuele miaba yende mitumbuke ya kusokomena, metu ende adi mashitakane bikole. 25  Nengumbule bina ne nennue mâyi;Nengumishe tusulu* tua Ejipitu ne bidiatshidi bia makasa anyi.’ 26  Kuena mumvue anyi? Bualu bukavua bumana kupangadija* katshia ku kale. Katshia ku matuku akadi mapite nkavua mulongolole* bualu ebu.+ Mpindieu nembukumbaje.+ Neuvuije bimenga bikolesha mishiki ya bikulu.+ 27  Bantu badi basombelamu kabakuikala ne wa kubasungila;Nebikale ne buôwa bukole ne nebafuishibue bundu. Nebalue bu bikunyibua bia mu budimi ne bu bisonsa bibishi,Bu bisonsa bia pa misaka ya nzubu bidibu bumishe kudi lupepele lua ku est. 28  Kadi ndi mumanye bimpe paudi usomba, paudi upatuka, paudi ubuela,+Ne paudi unkuatshila tshiji tshikole,+ 29  Bualu tshiji tshiebe tshikole tshiudi munkuatshile+ ne dikungula diebe mbifike ku matshi anyi.+ Nunku nengele ndobo wanyi mu diulu diebe ne muonji wanyi+ pankatshi pa mishiku yebe,Ne nenkupingaje mu njila uuvua muluile.” 30  “‘Etshi netshikale tshimanyinu buebe wewe:* Tshidimu etshi nenudie bintu bidi biditolokele;* ne mu tshidimu tshibidi nenudie ntete ya ku bintu abi idi mitoloke; kadi mu tshidimu tshisatu nenukune mamiinu ne nenupuole bintu, nenudime madimi a tumuma tua mvinyo ne nenudie mamuma awu.+ 31  Ba mu nzubu wa Yuda badi bapanda, aba badi bashale,+ nebele miji muinshi ne nebakuame mamuma kuulu. 32  Bualu bashadile nebapatuke mu Yelushalema ne bantu badi bashale ne muoyo nebapatuke ku mukuna wa Siona.+ Tshisumi tshia Yehowa wa biluilu netshienze bualu ebu.+ 33  “‘Nunku, mona tshidi Yehowa wamba bua mukalenge wa Ashû:+ “Yeye kakubuela mu tshimenga etshi+Anyi kuasamu muketeAnyi kuluangana natshi ne ngabuAnyi kutshielela tshibumba tshikole tshia kutshitshintshimika natshi nansha.”’+ 34  ‘Neapinganyine mu njila uvuaye muluile;Kakubuela mu tshimenga etshi to,’ ke mudi Yehowa wamba. 35  ‘Nenduile tshimenga etshi+ mvita ne nentshipandishe bua bualu buanyi meme+Ne bua bualu bua muena mudimu wanyi Davidi.’”+ 36  Muanjelu wa Yehowa wakapatuka, kushipaye bantu binunu 185 mu tshitudilu tshia bena Ashû. Pakajuka bantu mu dinda menemene, bakamona bitalu bionso abi.+ 37  Nunku Saneheliba mukalenge wa Ashû wakumbuka, kupinganaye ku Niniwe,+ ne kushalaye kuntu aku.+ 38  Pashishe pavuaye winama mu nzubu* wa nzambi wende Niseloka, bana bende: Adelameleke ne Shalesê bakamushipa ne muele wa mvita,+ pashishe bobu kunyemena mu buloba bua Alalata.+ Nunku muanende Esâ-hadona+ wakalua mukalenge pa muaba wende.

Note

Anyi “dibalasa.”
Anyi “tshipendu.”
Ku mua.: “mbafike ku mushiku wa lukutu.”
Ku mua.: “nyuma munda muende.”
Ku mua.: “kuwadijaye.”
Anyi pamuapa: “pankatshi.”
Anyi “minkoloji ya musulu wa Nile.”
Ku mua.: “kuenza.”
Anyi “muenze.”
Mmumue ne: Hezikiya.
Anyi “bintu bidi bitoloke ku ntete ivua mimate.”
Anyi “ntempelo.”