Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Yelemiya 36:1-32

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Yelemiya udi wamba mêyi a kufunda mu muvungu (1-7)

  • Baluka udi ubala muvungu ne dîyi dikole (8-19)

  • Yehoyakima udi wosha muvungu (20-26)

  • Badi bafundulula mukenji mu muvungu mupiamupia (27-32)

36  Nunku mu tshidimu tshinayi tshia Yehoyakima+ muana wa Yoshiya mukalenge wa Yuda, dîyi edi diakalua kudi Yelemiya difumina kudi Yehowa diamba ne:  “Angata muvungu,* ufundamu mêyi onso andi mukuambile bua kuenzela Isalele, Yuda+ ne bisamba bionso,+ kumbukila ku dituku dia kumpala dimvua muakule nebe mu matuku a Yoshiya too ne lelu eu.+  Pamuapa padi bena mu nzubu wa Yuda bumvua bualu bua makenga onso andi nkeba kubatumina, nebumbuke mu njila yabu mibi, bua mmone mua kubabuikidila tshilema tshiabu ne mpekatu wabu.”+  Pashishe Yelemiya wakabikila Baluka+ muana wa Neliya, Yelemiya wakamuambila mêyi onso avua Yehowa mumuambile, ne Baluka wakaafunda mu muvungu.*+  Pashishe Yelemiya wakambila Baluka ne: “Ndi mufinakaja ne tshiena ne mushindu wa kubuela mu nzubu wa Yehowa to.  Nunku wewe ke udi ne bua kubuelamu ne kubala ne dîyi dikole mêyi a Yehowa mu muvungu uudi mufunde mêyi andi mukuambile. Uabale mu matshi a bantu mu nzubu wa Yehowa mu dituku dia tshijila tshia biakudia; nunku neuabadile bantu bonso ba mu Yuda badi babuela bafumina mu bimenga biabu.  Pamuapa, dilomba diabu dia luse nedifike kudi Yehowa ne nebakudimuke muntu yonso umbuka ku njila yende mibi, bualu tshiji ne tshiji tshikole bidi Yehowa muleje bantu aba mbikole.”  Nunku Baluka muana wa Neliya wakenza bionso bivua muprofete Yelemiya mumuambile bua kuenza; wakabala mêyi a Yehowa mu muvungu* ne dîyi dikole mu nzubu wa Yehowa.+  Nunku mu tshidimu tshitanu tshia Yehoyakima+ muana wa Yoshiya, mukalenge wa Yuda, mu ngondo wa tshitema, bantu bonso ba mu Yelushalema ne bantu bonso bavua balue mu Yelushalema bafumina mu bimenga bia Yuda bakela dîyi bua kubuela mu tshijila tshia biakudia kumpala kua Yehowa.+ 10  Pashishe Baluka wakabala mêyi a Yelemiya mu muvungu* ne dîyi dikole mu nzubu wa Yehowa, mu tshibambalu* tshia Gemaleya+ muana wa mutentudi* Shafana,+ mu lubanza lua kuulu, lua ku tshibuelelu tshia tshiibi tshipiatshipia tshia nzubu wa Yehowa+ mu matshi a bantu bonso. 11  Pavua Mikaya muana wa Gemaleya muana wa Shafana mumvue mêyi a Yehowa onso a mu muvungu* eu, 12  wakapueka ku nzubu* wa mukalenge, ku tshibambalu tshia mufundi. Bakokeshi* bonso bavua basombamu: Elishama+ mufundi, Delaya muana wa Shemaya, Elenatana+ muana wa Akabô,+ Gemaleya muana wa Shafana, Sedekiya muana wa Hananiya, ne bakokeshi bakuabu bonso. 13  Mikaya wakabambila mêyi onso avuaye mumvue pavua Baluka mubale muvungu* mu matshi a bantu. 14  Pashishe, bakokeshi bonso bakatuma Yehudi muana wa Netaniya muana wa Shelemeya muana wa Kusha kudi Baluka, bamba ne: “Luaku ne muvungu uuvua mubale mu matshi a bantu au.” Baluka muana wa Neliya wakangata muvungu mu tshianza, wakaya kudibu. 15  Bakamuambila ne: “Somba koku, utubadilawu ne dîyi dikole.” Nunku Baluka wakababadilawu. 16  Diakamue pakumvuabu mêyi onso, bakatangilangana ne buôwa, kuambilabu Baluka ne: “Bushuwa tudi ne bua kuambila mukalenge mêyi onso aa.” 17  Bakebeja Baluka ne: “Tuambila koku muuvua mufunde mêyi onso aa. Yeye ke uvua ukuambila bia kufunda anyi?” 18  Baluka wakabandamuna ne: “Yeye wakangambila mêyi onso aa, ne ngakaafunda mu muvungu* eu ne mâyi a mukanda.” 19  Bakokeshi bakambila Baluka ne: “Ndaku, nusokome wewe ne Yelemiya, nuenze bua muntu nansha umue kamanyi muaba unudi to.”+ 20  Pashishe bakaya kudi mukalenge mu lubanza, kutekabu muvungu mu tshibambalu tshia Elishama mufundi, bobu kuambila mukalenge malu onso avuabu bumvue. 21  Nunku mukalenge wakatuma Yehudi+ bua kuangata muvungu, yeye kulua nawu ufumina mu tshibambalu tshia Elishama mufundi. Yehudi wakabanga kuwubala mu matshi a mukalenge ne a bakokeshi bonso bavua bimane pabuipi ne mukalenge. 22  Mukalenge uvua musombe mu nzubu wende wa mu tshikondo tshia mashika makole,* mu ngondo wa tshitema,* ne kapia kavua katema mu mbabula kumpala kuende. 23  Pavua Yehudi ubala milongo isatu anyi inayi, mukalenge uvua ukosa tshitupa atshi ne kele ka mufundi, utshiela mu kapia kavua katema mu mbabula, too ne pavua muvungu mujima mujikile mu kapia kavua mu mbabula. 24  Kabavua bumvue buôwa to; mukalenge nansha bena mudimu bende bonso bavua bateleje mêyi au onso kabakapanda bilamba biabu to. 25  Nansha muvua Elenatana,+ Delaya+ ne Gemaleya+ basengelele mukalenge bua koshi muvungu, kakabateleja to. 26  Kabidi, mukalenge wakatumina Yelamele muana wa mukalenge, Selaya muana wa Azeliele ne Shelemeya muana wa Abedele dîyi bua kukuata Baluka mufundi ne muprofete Yelemiya, kadi Yehowa uvua anu mubasokoke.+ 27  Pashishe dîyi dia Yehowa diakalua kabidi kudi Yelemiya panyima pa mukalenge mumane kuosha muvungu uvua ne mêyi avua Baluka mufunde avua Yelemiya umuambila,+ diamba ne: 28  “Angata muvungu mukuabu, ufundamu mêyi onso a muomumue avua mu muvungu wa kumpala uvua Yehoyakima mukalenge wa Yuda muoshe au.+ 29  Udi ne bua kuambila Yehoyakima mukalenge wa Yuda ne: ‘Mona tshidi Yehowa wamba: “Udi muoshe muvungu eu ne muambe ne: ‘Bua tshinyi udi mufundamu ne: “Mukalenge wa Babilona nealue bushuwa ne neabutule buloba ebu, umanamu bantu ne nyama”?’+ 30  Nunku mona tshidi Yehowa wamba bua Yehoyakima mukalenge wa Yuda: ‘Yeye kakuikala ne muntu wasomba mu nkuasa wa bukalenge wa Davidi,+ ne nebalekele tshitalu tshiende pa munya munda munya ne pa mashika butuku.+ 31  Nemmulumbuluishe yeye ne bana bende* ne bena mudimu bende bua tshilema tshiabu, ne nembatumine bobu ne bantu badi basombele mu Yelushalema ne bantu ba mu Yuda makenga onso andi muambe bua bualu buabu,+ kadi kabavua bateleje to.’”’”+ 32  Pashishe Yelemiya wakangata muvungu mukuabu, wakawupesha Baluka mufundi,+ muana wa Neliya, ne yeye kufundamu mêyi onso avua Yelemiya umuambila avua mu muvungu* uvua Yehoyakima mukalenge wa Yuda muoshe mu kapia.+ Bavua basakidile kabidi mêyi makuabu a bungi a buena au.

Note

Ku mua.: “muvungu wa mukanda.”
Ku mua.: “muvungu wa mukanda.”
Anyi “mukanda.”
Anyi “mukanda.”
Anyi “nzubu wa kudiila.”
Anyi “mufundi.”
Anyi “mukanda.”
Anyi “dibalasa.”
Anyi “bena mudimu ba mu lubanza lua mukalenge.”
Anyi “mukanda.”
Anyi “mukanda.”
Anyi “hiver.
Tshitupa tshia ndekelu tshia ngondo wa 11 ne tshitupa tshia kumpala tshia ngondo wa 12. Tang. Tshis. B15.
Ku mua.: “dimiinu diende.”
Anyi “mukanda.”