Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Yelemiya 34:1-22

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mukenji wa dilumbuluisha kudi Sedekiya (1-7)

  • Badi bashipa tshipungidi tshidi tshipetesha bapika budikadidi (8-22)

34  Dîyi divua dilue kudi Yelemiya difumina kudi Yehowa pavua Nebukadenesâ* mukalenge wa Babilona ne tshiluilu tshiende tshionso ne makalenge onso a pa buloba avua ku bukokeshi buende ne bukua bantu buonso baluisha Yelushalema ne bimenga biende bionso+ didi ne:  “Mona tshidi Yehowa Nzambi wa Isalele wamba: ‘Ndaku, uyukile ne Sedekiya+ mukalenge wa Yuda, umuambile ne: “Mona tshidi Yehowa wamba: ‘Tangila, ndi mfila tshimenga etshi mu tshianza tshia mukalenge wa Babilona ne yeye neatshioshe ne kapia.+  Wewe kuakupanduka mu tshianza tshiende, bualu nebakukuate bushuwa ne nebakufile kudiye.+ Neumone mukalenge wa Babilona tshimona mêsu, ne yeye neakule nebe mpala ne mpala, ne wewe neuye mu Babilona.’+  Kadi umvua dîyi dia Yehowa, wewe Sedekiya mukalenge wa Yuda: ‘Mona tshidi Yehowa wamba bua bualu buebe: “Kuakufua ku muele wa mvita to.  Wewe neufue mu ditalala+ ne nebakuenzele mishinga ya diosha bintu bu muvuabu benzele batatuebe, bakalenge ba kale bavua kumpala kuebe, ne nebakudile ne: ‘Kaah, mfumu wetu!’ bualu ‘ndi muambe dîyi,’ ke mudi Yehowa wamba.”’”’”  Pashishe muprofete Yelemiya wakambila Sedekiya mukalenge wa Yuda mêyi onso aa mu Yelushalema,  pavua biluilu bia mukalenge wa Babilona biluisha Yelushalema ne bimenga bionso bia Yuda bivua bishale,+ biluisha Lakisha+ ne Azeka;+ bualu biobi ke bimenga bikolesha bivua bishale bia ku bimenga bia Yuda.  Dîyi diakalua kudi Yelemiya difumina kudi Yehowa panyima pa mukalenge Sedekiya mumane kudia tshipungidi ne bantu bonso mu Yelushalema bua kubamanyisha budikadidi,+  ne: muntu yonso udi ne bua kulekela bapika bende bena Ebelu, balume ne bakaji, bua muntu nansha umue kalami muena Yuda nende bu mupika wende to. 10  Nunku bakokeshi bonso ne bantu bonso bakatumikila. Bakadia tshipungidi bua muntu yonso alekele bapika bende balume ne bakaji, ne kababalami kabidi bu bapika nansha. Bakatumikila, kubalekelabu. 11  Kadi, panyima bakapingaja bapika balume ne bapika bakaji bavuabu balekele, ne bakababueja kabidi mu bupika ku bukole. 12  Ke dîyi dia Yehowa kulua kudi Yelemiya difumina kudi Yehowa, diamba ne: 13  “Mona tshidi Yehowa Nzambi wa Isalele wamba: ‘Mvua mudie tshipungidi ne bankambua benu+ dituku dimvua mubapatule mu buloba bua Ejipitu, mu nzubu wa bupika,+ ngamba ne: 14  “Ku ndekelu kua bidimu muanda mutekete, yonso wa kunudi udi ne bua kulekela muanabu muena Ebelu uvua mupanyibue kuudi ne udi mukuenzele mudimu bidimu bisambombo; udi ne bua kumulekela.”+ Kadi bankambua benu kabakanteleja anyi kuinyika ditshi diabu kundi to. 15  Kadi matuku adi panshi aa,* nuenu bine nuakakudimuka, kuenza tshivua tshiakane ku mêsu kuanyi pa kumanyisha bakuenu budikadidi, ne nuakadia tshipungidi kumpala kuanyi mu nzubu udi ne dîna dianyi. 16  Kadi pashishe nuakakudimuka, kunyanga dîna dianyi+ pa kupingaja bapika benu balume ne bapika benu bakaji banuvua balekele bilondeshile dijinga* diabu, ne nuakabapingaja ku bupika ku bukole.’ 17  “Nunku monayi tshidi Yehowa wamba: ‘Kanuena bantumikile bua kumanyisha budikadidi, muntu yonso kudi muanabu ne kudi muinende.+ Nunku meme nennumanyishe budikadidi mpindieu,’ ke mudi Yehowa wamba, ‘ku muele wa mvita, ku tshipupu,* ne ku tshiyole tshia nzala,+ ne nennuvuije tshintu tshidi tshikuatshisha buôwa kudi makalenge onso a pa buloba.+ 18  Mona tshienzekela bantu bavua bashipe tshipungidi tshianyi pa kubenga kutumikila mêyi a tshipungidi tshivuabu badie kumpala kuanyi pavuabu bakose muana wa ngombe mu bitupa bibidi ne bapitshile munkatshi mua bitupa ebi,+ 19  mmumue ne: bakokeshi ba Yuda, bakokeshi ba Yelushalema, bena mudimu ba mu lubanza lua mukalenge, bakuidi, ne bantu bonso ba mu buloba ebu bavua bapitshile munkatshi mua bitupa bia muana wa ngombe: 20  Nembafile kudi bena lukuna babu ne kudi badi bakeba kuangata mioyo yabu,* ne bitalu biabu nebilue biakudia bia nyunyi ya muulu ne bia nyama ya pa buloba.+ 21  Nemfile Sedekiya mukalenge wa Yuda ne bakokeshi bende mu tshianza tshia bena lukuna babu ne mu tshianza tshia badi bakeba kuangata mioyo yabu* ne mu tshianza tshia biluilu bia mukalenge wa Babilona+ bidi bienda biumbuka kunudi.’+ 22  “‘Mona nentume dîyi,’ ke mudi Yehowa wamba, ‘ne nembipingaje ku tshimenga etshi, nebitshiluishe, nebitshikuate, ne nebitshioshe ne kapia;+ nemvuije bimenga bia Yuda muaba mutupu, kakuyi muntu musombelamu.’”+

Note

Ku mua.: “Nebukadelesâ,” mfundilu mukuabu wa dîna edi.
Ku mua.: “lelu eu.”
Anyi “Anyima.”
Anyi “disama.”
Anyi “bakeba anyima yabu.”
Anyi “bakeba anyima yabu.”