Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Yehezekele 44:1-31

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Tshiibi tshia ku est tshidi ne bua kushala tshikanga (1-3)

  • Mêyi ne mikandu bidi bitangila bantu ba ku babende (4-9)

  • Mêyi ne mikandu bua bena Lewi ne bakuidi (10-31)

44  Wakapinganyina nanyi mu njila wa ku tshiibi tshia pambelu tshia muaba munsantu tshidi tshitangile ku est,+ tshivua tshikanga.+  Pashishe Yehowa wakangambila ne: “Tshiibi etshi netshishale tshikanga. Ki ntshia kukangula to, ne muntu nansha umue kakubuelelaku to; bualu Yehowa, Nzambi wa Isalele mmubuelelaku,+ nunku tshidi ne bua kushala tshikanga.  Kadi, mfumu neasombamu bua kudia diampa kumpala kua Yehowa,+ bualu yeye udi mfumu. Neabuelele mu lutanda lua tshiibi, ne neapatukilamu.”+  Pashishe, wakapitshila nanyi mu tshiibi tshia ku nord, kuya nanyi kumpala kua ntempelo. Pangakatangila, ngakamona ne: butumbi bua Yehowa buvua buwule mu ntempelo wa Yehowa.+ Ke meme kutua mpala panshi.+  Pashishe, Yehowa wakangambila ne: “Muana wa muntu, teya ntema,* tangila bimpe, ne teleja bimpe malu onso andi nkuambila a bualu bua mêyi mafunda ne mikenji bia ntempelo wa Yehowa. Tuma ntema bimpe ku tshibuelelu tshia ntempelo ne ku bipatukidi bionso bia muaba munsantu.+  Udi ne bua kuambila nzubu wa bantomboji wa Isalele ne: ‘Monayi tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Bienzedi bienu bibi abi biakumbanyi, nuenu ba mu nzubu wa Isalele.  Panudi nulua ne bantu ba ku babende badi kabayi batengula mu muoyo ne mu mubidi mu muaba wanyi munsantu, badi banyanga ntempelo wanyi. Nudi nufila biakudia bianyi, mafuta ne mashi, eku tshipungidi tshianyi tshienda tshishipibua bua bienzedi bienu bionso bibi.  Kanuena batangile bintu bianyi bia tshijila+ to. Kadi, nudi bateke bantu bakuabu bua kutangila midimu ya mu muaba wanyi munsantu.”’  “‘Mona tshidi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba: “Muntu wa ku babende nansha umue udi musombele mu Isalele udi kayi mutengula mu muoyo ne mu mubidi kena mua kubuela mu muaba wanyi munsantu to.”’ 10  “‘Kadi bena Lewi bavua baye kule nanyi+ pavua bena Isalele bumbuke kundi bua kulonda mpingu yabu ya muendi,* nebambule bipeta bia tshilema tshiabu. 11  Nunku nebalue bena mudimu mu muaba wanyi munsantu bua kutangila biibi bia ntempelo+ ne bua kuenza mudimu ku ntempelo. Nebashipe mulambu wa kuosha mujima ne mulambu mukuabu bua bantu, ne nebimane kumpala kua bantu bua kubenzela mudimu. 12  Bu muvuabu babenzele mudimu kumpala kua mpingu yabu ya muendi ne balue tshilenduishi tshidi tshienzeja nzubu wa Isalele mpekatu,+ ke bualu kayi ndi muele tshianza tshianyi muulu nditshipa bua bualu buabu, ne bobu nebambule bipeta bia tshilema tshiabu,’ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba. 13  ‘Kabakusemena kundi bua kuenza mudimu bu bakuidi banyi anyi kusemena ku bintu bianyi bia tshijila anyi bintu bianyi bitambe tshijila nansha, ne nebambule bundu buabu bua malu mabi avuabu benze. 14  Kadi nembavuije batangidi ba midimu ya ku ntempelo bua kutangila mudimu wende ne malu onso adibu ne bua kuenza munda muende.’+ 15  “‘Kadi bua bakuidi bena Lewi, bana ba balume ba Sadoka+ bavua batangila midimu ya muaba wanyi munsantu pavua bena Isalele bumbuke kundi,+ bobu nebasemene kundi bua kungenzela mudimu ne nebimane kumpala kuanyi bua kundambula mafuta+ ne mashi,’+ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba. 16  ‘Bobu ke bantu babuela mu muaba wanyi munsantu, nebasemene ku mêsa anyi bua kungenzela mudimu,+ ne nebakumbaje midimu idibu ne bua kungenzela.+ 17  “‘Padibu babuela mu biibi bia lubanza lua munda, badi ne bua kuvuala bilamba bia line.+ Kabena ne bua kuvuala tshintu nansha tshimue tshia miosa ya nyama padibu benza mudimu mu biibi bia lubanza lua munda anyi munda mualu nansha. 18  Badi ne bua kuvuala bilamba bia kujingila ku mutu bia line ne tuputula tua line tudi ne bua kujika bimono biabu.+ Kabena ne bua kuvuala tshintu nansha tshimue tshidi tshibatudisha bisululu to. 19  Kumpala kua bobu kupatuka kuya mu lubanza lua pambelu, mu lubanza lua pambelu mudi bantu bakuabu, badi ne bua kuvula bilamba bivuabu benza nabi mudimu munda,+ kubiteka mu bibambalu bia kudiila bia tshijila.*+ Pashishe nebavuale bilamba bikuabu bua kabashidi bantu bakuabu bunsantu* ne bilamba biabu. 20  Kabena ne bua kukungula mitu yabu+ anyi kulekela nsuki ya ku mutu kuabu ilepa bikole to. Badi ne bua kutebula* nsuki ya ku mitu yabu. 21  Padi bakuidi babuela mu lubanza lua munda,+ kabena ne bua kunua mvinyo to. 22  Kabena ne bua kusela mukaji mukamba anyi mukaji udi dibaka difue+ to; kadi badi mua kusela nsongakaji utshidi kamama wa mu bana ba Isalele peshi mukaji mukamba wa muakuidi.’+ 23  “‘Badi ne bua kulongesha bantu banyi dishilangana didi pankatshi pa tshintu tshia tshijila ne tshintu tshia tshianana; nebabalongeshe dishilangana didi pankatshi pa tshintu tshidi katshiyi tshikezuke ne tshintu tshikezuke.+ 24  Nebikale balumbuluishi badi bakosa tshilumbu;+ badi ne bua kutshilumbuluisha mu diumvuangana ne mapangadika anyi.+ Badi ne bua kulama mikenji yanyi ne mêyi anyi mafunda bidi bitangila bibilu bianyi+ bionso ne kujidila nsabatu yanyi. 25  Kabena ne bua kusemena pabuipi ne muntu mufue, tshianana nebalue bakoya. Kadi, badi mua kudivuija bakoya bua tatuabu, bua mamuabu, bua muanabu wa balume mulela, bua muanabu wa bakaji mulela, bua muanabu wa balume wa difu dimue anyi bua muanabu wa bakaji wa difu dimue udibu kabayi banji kusela.+ 26  Panyima pa dikezudibua dia muakuidi, badi ne bua kumubadila matuku muanda mutekete. 27  Dituku didiye ubuela mu muaba wa tshijila, mu lubanza lua munda, bua kuenza mudimu mu muaba wa tshijila, udi ne bua kufila mulambu wende wa mpekatu,’+ ke mudi Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa wamba. 28  “‘Etshi ke tshikala bumpianyi buabu: meme ndi bumpianyi buabu.+ Kanuena ne bua kubapesha tshintu nansha tshimue mu Isalele, bualu meme ke tshiabu tshintu. 29  Bobu ke bikala badia mulambu wa ntete,+ mulambu wa mpekatu ne mulambu wa dipila,+ ne tshintu tshionso tshijidila mu Isalele netshilue tshiabu.+ 30  Bintu bitambe buimpe bia ku bintu bionso bidi bikola bia kumpala ne dipa dienu dia mushindu wonso nebikale bia bakuidi.+ Nudi ne bua kupesha muakuidi bintu bia dia mbedi bia nsekenseke.+ Kuenza nunku nekuenze bua mabenesha ashale mu nzubu yenu.+ 31  Bakuidi kabena ne bua kudia nyunyi anyi nyama musangana mufue peshi musunsulula+ kudi nyama to.’

Note

Ku mua.: “tuma muoyo webe.”
Tshiambilu tshia mu tshiena Ebelu etshi tshidi mua kuikala tshipetangana ne muaku “tumvi tua nyama” ne mbenze natshi mudimu bua kuleja kapeja.
Anyi “nzubu ya tshijila.”
Ku mua.: “kabavuiji bantu bakuabu ba tshijila.”
Anyi “kupempa; kubebula.”