Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Nomba 11:1-35

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Didiabakena didi dikebesha kapia ka kudi Nzambi (1-3)

  • Bantu badila bua munyinyi (4-9)

  • Mose udi udiumvua kayi mukumbane (10-15)

  • Yehowa udi upesha bakulu 70 nyuma (16-25)

  • Eladada ne Medada; Yoshua umvuila Mose mukawu (26-30)

  • Nyunyi ya tulumbu; banyoka bantu bua lukuka (31-35)

11  Mpindieu bantu bakatuadija kudiabakena bikole kumpala kua Yehowa. Pakumvua Yehowa bualu ebu, tshiji tshiende tshiakatema, ne kapia ka kudi Yehowa kakatuadija kubatemena ne kuosha bamue kumpenga kua tshitudilu.  Pakatuadija bantu kudidila Mose, yeye wakasengelela Yehowa,+ kapia kujimaku.  Nunku bakinyika muaba au ne: Tabela,* bualu kapia ka kudi Yehowa kakabatemena.+  Musumba wa bantu bakuabu*+ uvua munkatshi muabu wakabanga kuleja dijinga dia budinangi,+ ne bena Isalele pabu bakabanga kudila kabidi bamba ne: “Nnganyi watupesha munyinyi bua tuetu kudia?+  Kaa! Tudi tuvuluka mishipa ituvua tudia tshianana mu Ejipitu ne tuyijinga, kabidi ne konkombre, pasteke, matungulu a puaro, matungulu a tshianana ne matungulu a ayi!+  Kadi mpindieu tuetu* tukadi tuletela. Katuena tumona tshintu tshikuabu anu mana aa.”+  Mpindieu mana+ avua bu ntete ya koriandre,+ ne avua amueneka bu budimbu bua bedeliume.  Bantu bavua bamuangalaka, baangula ne baapela ne mabue a mpelu anyi baatua mu tshinu. Pashishe bavua baalamba mu ngesu anyi baenza mampa a bijengu,+ ne mukana avua bu mukata mushême muela mafuta.  Pavua lumuma lupueka mu tshitudilu butuku, mana pawu avua apueka.+ 10  Mose wakumvua bantu badila, mu dîku ne mu dîku, muntu yonso ku tshibuelelu tshia ntenta wende. Yehowa wakumvua tshiji tshikole,+ ne Mose pende wakanyingalala bikole. 11  Nunku Mose wakambila Yehowa ne: “Udi mukengeshe muena mudimu webe bua tshinyi? Bua tshinyi tshiena muanyishibue ku mêsu kuebe bua muudi muteke bujitu bua bantu bonso aba pambidi panyi?+ 12  Meme ke uvua muimite bantu bonso aba anyi? Meme ke uvua mubalele, bua wewe kungambila ne: ‘Bambula mu tshiadi tshiebe, anu mutu mulami* wambula muana utshidi wamua,’ bua kuya nabu mu buloba buuvua muditshipe bua kupesha bankambua babu anyi?+ 13  Nempete munyinyi wa kupesha bantu bonso aba penyi? Bualu badi batungunuka ne kudila kumpala kuanyi, bamba ne: ‘Tupesha munyinyi bua tuetu kudia!’ 14  Tshiena mua kuambula bantu bonso aba nkayanyi to; mbampite makanda.+ 15  Bikalabi ne: eu ke mushindu uwangenzela malu, ndi nkulomba bua unshipe anu mpindieu.+ Bingikala muanyishibue ku mêsu kuebe, enza bua tshimonyi dikenga dikuabu kabidi to.” 16  Yehowa wakandamuna Mose ne: “Nsangishila bantu balume 70 ba munkatshi mua bakulu ba mu Isalele, bantu baudi mumanye ne:* mbakulu ne bamfumu ba bantu;+ ulue nabu ku ntenta wa kusambakena, wimane nabu muaba au. 17  Nempueke,+ ne nengakule nebe muaba au,+ nengangate ndambu wa nyuma+ udi pambidi pebe, nemmuteke pambidi pabu, ne bobu nebakuambuluishe bua kuambula bujitu bua bantu aba bua kubuambudi nkayebe to.+ 18  Newambile bantu ne: ‘Nudijidile bua malaba,+ bualu nenudie munyinyi bushuwa bua munuvua badile Yehowa mumvue,+ bambe ne: “Nnganyi watupesha munyinyi bua tuetu kudia? Mu Ejipitu tuvua bimpe be!”+ Bushuwa, Yehowa neanupeshe munyinyi, ne nenudie.+ 19  Kanuakuwudia anu dituku dimue, anyi matuku abidi, anyi matuku atanu, anyi matuku dikumi, anyi matuku 20 to, 20  kadi nenuwudie ngondo mujima, too ne padiwu unupatukila mu mawulu ne unutonda,+ bualu nuvua babenge Yehowa udi munkatshi muenu, ne nuvua nudila kumpala kuende, nuamba ne: “Bua tshinyi tuvua bumbuke mu Ejipitu?”’”+ 21  Ke Mose kuamba ne: “Tshisamba tshindi tshidi ne bantu balume binunu 600+ badi benda lua makasa, kadi wewe nkayebe udi muambe ne: ‘Nembapeshe munyinyi mukumbane bua kudiabu ngondo mujima’! 22  Nansha bashipe mikoko yonso ne ngombe yonso, nebibakumbane anyi? Peshi bobu bakuate mishipa yonso ya mu mbuu, neyibakumbane anyi?” 23  Nunku Yehowa wakambila Mose ne: “Tshianza tshia Yehowa ntshîpi bikole anyi?+ Mpindieu neumone bikala tshindi muambe ni tshiakumbana anyi katshiakukumbana.” 24  Ke Mose kupatuka, kuambilaye bantu mêyi a Yehowa. Yeye kusangisha bantu balume 70 ba munkatshi mua bakulu ba mu tshisamba, yeye kubimanyika banyunguluke ntenta.+ 25  Pashishe Yehowa wakapueka mu ditutu,+ kuakulaye nende,+ kuangataye ndambu wa nyuma+ uvuaye nende, kumupeshaye yonso wa ku bakulu 70. Diakamue pakabatulukila nyuma, bakatuadija kuenza malu bu baprofete,*+ kadi kabakenza kabidi nanku to. 26  Kuvua bantu babidi ba mu bantu abu batshivua mu tshitudilu. Mêna abu avua Eladada ne Medada. Nyuma wakabanga kubatulukila bu muvuabu munkatshi mua bantu bavuabu bafunde mêna, kadi kabavua baye ku ntenta to. Nunku bakatuadija kuenza malu mu tshitudilu bu baprofete. 27  Ke nsongalume mukuabu kuyaye lubilu, kuambilaye Mose ne: “Eladada ne Medada badi benza malu mu tshitudilu bu baprofete!” 28  Ke Yoshua+ muana wa Nuna, muambuluishi wa Mose katshia ku bunsonga buende, kuambaye ne: “Mukalenge wanyi Mose, bakandika!”+ 29  Kadi Mose wakamuambila ne: “Udi umvua mukawu bua bualu buanyi anyi? Tòo, meme ndi njinga bua bantu ba Yehowa bonso bikale baprofete, ne bua Yehowa abapeshe nyuma wende!” 30  Pashishe Mose wakapingana mu tshitudilu pamue ne bakulu ba mu Isalele. 31  Pashishe lupepele luakafuma kudi Yehowa, kutuadijalu kusaka nyunyi ya tulumbu lumbuka nayi ku mbuu, luyikulula kumpenga kua tshitudilu,+ mutantshi bu wa luendu lua dituku dijima ku luseke lumue ne mutantshi wa luendu lua dituku dimue ku luseke lukuabu, kumpenga kuonso kua tshitudilu, ne ivua mikunguija panshi mushiki bule bua nkubita* ibidi. 32  Nunku dituku adi dijima ne butuku bujima ne dituku diakalonda dijima bantu bakatshisha bakuata nyunyi ya tulumbu. Kakuvua muntu uvua mukuate nyunyi mishadile ku bipiminu bia homer* dikumi, ne bavua bayadija kumpenga kuonso kua tshitudilu. 33  Kadi patshivuabu ne munyinyi ku mênu, kabayi banji kuwutshiankunya, tshiji tshia Yehowa tshiakatemena bantu, ne Yehowa wakatuadija kushipa bantu dishipa dia dikema menemene.+ 34  Nunku bakinyika muaba au ne: Kibelota-hatawa,*+ bualu bakajiikapu bantu bavua baleje dijinga dia budinangi.+ 35  Bantu bakumbuka ku Kibelota-hatawa batangile ku Haselota, ne bakashala ku Haselota.+

Note

Diumvuija: “Diosheka,” mmumue ne: kapia kanene; dilakuka dia kapia.
Bidi bimueneka ne: mbantu bavua kabayi bena Isalele bavua munkatshi muabu.
Anyi “anyima yetu.”
Anyi “ndeji mulume.”
Anyi “baudi mumanye mudibu; badi bamanyike kuudi bu.”
Anyi “kuamba mêyi a buprofete.”
Nkubita uvua ne santimetre 44,5. Tang. Tshis. B14.
Homer uvua ubuela litre 220. Tang. Tshis. B14.
Diumvuija: “Miaba ya dijiikilangana ya dijinga dikole.”