Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Matayi 8:1-34

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Muena nsudi udi wondopibua (1-4)

  • Ditabuja dia mfumu wa basalayi (5-13)

  • Yezu udi wondopa bantu ba bungi mu Kapênuma (14-17)

  • Mua kulonda Yezu (18-22)

  • Yezu udi ubatamija tshipepele (23-27)

  • Yezu udi utuma bademon mu nguluba (28-34)

8  Yeye mumane kupueka ku mukuna, misumba minene ya bantu yakamulonda.  Monayi! Muena nsudi mukuabu wakalua kudiye, kumunemekelaye,* wamba ne: “Mukalenge, wewe musue udi mua kundengejaku.”+  Nunku, wakolola tshianza, kumulengaye, wamba ne: “Ndi musue! Lengejibua.”+ Diakamue wakalengejibua ku nsudi yende.+  Pashishe Yezu wakamuambila ne: “Wamanya kuambidi muntu bualu ebu to,+ kadi ndaku, udileje kudi muakuidi,+ ufile dipa divua Mose muambe,+ bua tshikale bujadiki kudibu.”  Pakabuelaye mu Kapênuma, mfumu kampanda wa basalayi wakalua kudiye, umusengelela,+  wamba ne: “Mukalenge, muena mudimu wanyi mmulale mu nzubu bua disama dia mubidi mutekete, udi ukenga bikole bitambe.”  Wakamuambila ne: “Pangafika kuoku aku, nemmuondope.”  Mfumu wa basalayi wakandamuna ne: “Mukalenge, tshiena mukumbane bua kukubueja mu nzubu muanyi to, kadi amba anu dîyi, muena mudimu wanyi neondopibue.  Bualu meme panyi ndi ku bukokeshi bua bakuabu, muikale ne basalayi kuinshi kuanyi, ne ndi ngambila eu ne: ‘Ndaku!’ yeye udi uya, ngambila mukuabu ne: ‘Luaku!’ yeye udi ulua, ngambila mupika wanyi ne: ‘Enza etshi!’ yeye udi utshienza.” 10  Pakumvua Yezu mêyi aa, wakakema bikole, kuambilaye bantu bavua bamulonda ne: “Ndi nnuambila bulelela ne: tshiena muanji kumona muntu ne ditabuja dinene+ nunku mu Isalele to. 11  Ndi nnuambila ne: bantu ba bungi nebafume ku est ne ku ouest, nebalue ne nebadiadije ku mêsa ne Abalahama, ne Izaka ne Yakoba mu Bukalenge bua mu diulu;+ 12  kadi nebimanshe bana ba Bukalenge pambelu mu mîdima. Muomu amu ke muikala miadi yabu ne disumakaja diabu dia mênu.”+ 13  Pashishe Yezu kuambila mfumu wa basalayi au ne: “Ndaku. Anu bu muudi muleje ditabuja, bikuenzekele nanku.”+ Muena mudimu wende wakumvua bimpe amu dîba adi.+ 14  Pakabuela Yezu mu nzubu mua Petelo, wakamona mamuende muenu+ mulale, usama mubidi kapia.+ 15  Nunku, wakamulenga ku tshianza,+ mubidi kapia wakamushila muaba, yeye kujuka kutuadija kumukuatshila mudimu. 16  Kadi pakafika dilolo, bakalua kudiye ne bantu ba bungi bavua ne bademon; wakipata nyuma mibi ne dîyi, wakondopa bonso bavua basama, 17  bua kukumbaja tshivuabu bambe ku butuangaji bua muprofete Yeshaya ne: “Yeye muine wakangata mabedi etu, wakambula masama etu.”+ 18  Pakamona Yezu musumba wa bantu mumunyunguluke, wakatuma dîyi bua kuya dishiya.+ 19  Mufundi mukuabu wakalua kudiye, wakamuambila ne: “Mulongeshi, nenkulonde kuonso kuudi uya.”+ 20  Kadi Yezu wakamuambila ne: “Mikenge idi ne mena ayi, nyunyi ya muulu idi ne masua, kadi Muana wa muntu kena ne muaba wa kuteka mutu wende.”+ 21  Pashishe muyidi mukuabu wakamuambila ne: “Mukalenge, nganyishilaku nganji kuya kujiika tatuanyi.”+ 22  Yezu wakamuambila ne: “Tungunuka ne kundonda, lekela bafue bajiike bafue babu.”+ 23  Pakabandaye mu buatu, bayidi bende bakamulonda.+ 24  Nunku monayi! tshipepele tshikole tshiakajuka pa mbuu, kuenzabi bua mavuala a mâyi abuikile buatu, kadi yeye uvua mulale.+ 25  Bakalua, kumubishabu, bamba ne: “Mukalenge, tupandishe, tudi tuamba kufua!” 26  Kadi yeye wakabambila ne: “Bua tshinyi nudi ne buôwa nunku, nuenu bena ditabuja dikese?”+ Pashishe wakajuka, kutandishaye bipepele ne mbuu, ditalala dia dikema kubueladi.+ 27  Nunku bantu bakakema bikole, kuambabu ne: “Eu mmuntu wa mushindu kayi eu? Badi bamutumikila too ne kudi bipepele ne mbuu.” 28  Pakafikaye dishiya mu buloba bua bena Gadala, bantu babidi bavuabu bakuate kudi bademon bavua bapatuka mu nkita* bakasambakena nende.+ Bavua ne tshikisu tshia dikema, nunku kakuvua muntu uvua ne dikima dia kupitshila mu njila au to. 29  Monayi! bakela dîyi dikole, bamba ne: “Tudi nebe tshilumbu kayi, Muana wa Nzambi?+ Udi mulue bua kutukengesha+ tshikondo tshisungula katshiyi tshianji kukumbana+ anyi?” 30  Ntanta ne muaba uvuabu au, kuvua tshisumbu tshia ngulube ivua idia.+ 31  Ke bademon kutuadija kumusengelela, bamba ne: “Wewe mutuipate, ututumaku mu tshisumbu tshia ngulube tshiatshia.”+ 32  Nunku wakabambila ne: “Ndayi!” Bobu kupatuka, kubuelabu mu ngulube, ne monayi! tshisumbu tshijima tshia ngulube tshiakaya lubilu ku tshibungubungu* kudielayi mu mbuu, kufuayi mu mâyi. 33  Kadi balami ba ngulube bakaya lubilu, kuyabu mu tshimenga, kulondabu malu onso too ne bualu bua bantu bavuabu bakuate kudi bademon. 34  Monayi! Tshimenga tshijima tshikapatuka bua kutuilangana ne Yezu, ne pakamumonabu, bakamusengelela bua umbuke mu buloba buabu.+

Note

Anyi “kumuinaminaye.”
Anyi “nkita ya tshivulukilu.”
Anyi “mpulumuku wa ku mâyi.”