Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 20:1-47

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Badi babenga bukokeshi bua Yezu (1-8)

  • Tshilejilu tshia babidime bashipianganyi (9-19)

  • Nzambi ne Kaisa (20-26)

  • Lukonko bua dibishibua (27-40)

  • Kristo m’Muana wa Davidi anyi? (41-44)

  • Didimuija bua bafundi (45-47)

20  Dituku dikuabu pavuaye ulongesha bantu mu ntempelo ne wamba lumu luimpe, bamfumu ba bakuidi, ne bafundi, ne bakulu bakalua,  bakamukonka ne: “Tuambila, mbukokeshi kayi buudi wenza nabu malu aa? Anyi nnganyi udi mukupeshe bukokeshi ebu?”+  Wakabandamuna ne: “Meme panyi nennuele lukonko, ne nuenu nungandamune:  Dibatiza dia Yone divua difume mu diulu anyi kudi bantu?”*  Ke bobu kuelangana meji munkatshi muabu, bamba ne: “Tuetu bambe ne: ‘Mmu diulu,’ neambe ne: ‘Bua tshinyi kanuvua bamuitabuje?’  Kadi tuetu bambe ne: ‘Kudi bantu,’ bantu bonso nebatuase mabue, bualu mbatuishibue ne: Yone uvua muprofete.”+  Ke bobu kumuandamuna ne: kabavua bamanye kuvuadi difumine to.  Yezu wakabambila ne: “Meme panyi tshiena nnuambila bukokeshi bundi ngenza nabu malu aa to.”  Pashishe wakatuadija kupesha bantu tshilejilu etshi: “Muntu mukuabu uvua mudime budimi bua tumuma tua mvinyo,+ kubushilaye babidime, kuyaye ku luendu ku babende bua matuku a bungi.+ 10  Pakakumbana tshikondo, wakatuma mupika kudi babidime bua bamupeshe ndambu wa tumuma tua mu budimi bua tumuma tua mvinyo. Kadi, babidime bakamupingaja bianza bitupu bobu bamane kumukuma.+ 11  Kadi wakatuma kabidi mupika mukuabu. Au pende bakamukuma, kumupuekeshabu milongo,* ne kumupingajabu bianza bitupu. 12  Kadi wakatuma kabidi muisatu; eu pende bakamutapa mputa, kumuimanshabu pambelu. 13  Ke muena budimi bua tumuma tua mvinyo kuamba ne: ‘Nengenze tshinyi? Nentume muananyi, munanga.+ Pamuapa nebamunemeke yeye.’ 14  Pakamumona babidime, bakelangana meji, bamba ne: ‘Mupianyi wa bintu nyeye eu. Tumushipayi bua bumpianyi bushale buetu.’ 15  Nunku bakamuela pambelu pa budimi bua tumuma tua mvinyo, kumushipabu.+ Kadi, ntshinyi tshiabenzela muena budimi bua tumuma tua mvinyo? 16  Yeye nealue, neashipe babidime aba, neapeshe bantu bakuabu budimi bua tumuma tua mvinyo abu.” Pakumvuabu bualu ebu, bakamba ne: “Bualu ebu kabuenzeki nansha kakese!” 17  Kadi wakabatangila buludiludi, kuambaye ne: “Kadi bualu ebu budi bumvuija tshinyi muaba udibu bafunde ne: ‘Dibue diakabenga bibaki, diodi edi ndilue dibue dinene dia mu ditumba’?*+ 18  Muntu yonso udi ukuluka pa dibue edi, neatayike.+ Kadi muntu yonso udidi dikulukila, nedimuvingutule.” 19  Pashishe bafundi ne bamfumu ba bakuidi bakakeba bua kumutua bianza dîba adi, kadi bakatshina bantu, bualu bavua bajingulule ne: uvua nabu mu lungenyi pavuaye mufile tshilejilu atshi.+ 20  Bobu bamane kumutentekela bimpe, bakatuma bantu bavuabu bafute mu musokoko bua badileje muvuabu bantu bakane bua kumona mua kumukuatshila ku mêyi ende,+ bua bamufile kudi mbulamatadi ne ku bukokeshi bua nguvena. 21  Bakamukonka, bamba ne: “Mulongeshi, tudi bamanye ne: udi wakula ne ulongesha malu anu mudiwu ne kuena ne kansungansunga to, kadi udi ulongesha njila wa Nzambi mu diumvuangana ne bulelela: 22  Mbianyishibue* bua tuetu kufuta Kaisa tshitadi* anyi ki mbianyishibue?” 23  Kadi wakajingulula budimu buabu, kubambilaye ne: 24  “Ndejayi ndenaliyo.* Mpala ne mêyi adi mafundapu, mbia nganyi?” Kumuambilabu ne: “Mbia Kaisa.” 25  Yeye wakabambila ne: “Nunku, bikalabi nanku, nufute Kaisa bintu bia Kaisa,+ kadi nufute Nzambi bintu bia Nzambi.”+ 26  Nunku, kabakakokesha bua kumukuatshila ku mêyi ende kumpala kua bantu to, kadi bakakema bua diandamuna diende, kushalabu bapuwe. 27  Kadi bamue ba ku Basadoke, batu bamba mudi dibishibua dia bantu ku lufu kadiyiku,+ bakalua, bakamuebeja ne:+ 28  “Mulongeshi, Mose wakatufundila ne: ‘Muanabu ne muntu yeye mufue, mushiye mukaji, kadi kavua mulele bana to, muanabu wa balume udi ne bua kupiana mukaji au ne kulelela muanabu bana.’+ 29  Mpindieu, kuvua bana ba muntu ba balume muanda mutekete. Wa kumpala wakasela mukaji, kadi wakafua kayi mulele bana. 30  Muibidi pende bia muomumue 31  ne muisatu wakamusela. Bia muomumue too ne bonso muanda mutekete; bakafua ne kabavua bashiye muana to. 32  Ndekelu wa bionso mukaji au wakafua pende. 33  Nunku ku dibishibua dia bantu ku lufu, mukaji au nealue wa nganyi? Bualu uvua mukaji wabu bonso muanda mutekete.” 34  Yezu wakabandamuna ne: “Bana ba mu ndongoluelu wa malu eu* badi basela ne badi basedibua, 35  kadi bantu badibu babala bakumbane bua kufika ku ndongoluelu wa malu au ne ku dibishibua dia bantu ku lufu kabena basela anyi basedibua to.+ 36  Mu bulelela, kabena mua kufua kabidi nansha, bualu badi bu banjelu, ne mudibu bana ba dibishibua ku lufu mbana ba Nzambi. 37  Kadi bualu bua ne: bafue badi bajudibua, nansha Mose uvua mubuleje mu muyuki wa bualu bua kamutshi ka mêba, padiye ubikila Yehowa* ne: ‘Nzambi wa Abalahama, Nzambi wa Izaka, ne Nzambi wa Yakoba.’+ 38  Yeye kena Nzambi wa bafue, kadi ngua badi ne muoyo, bualu ku mêsu kuende,* buonso buabu badi ne muoyo.”+ 39  Bamue ba ku bafundi bakamba ne: “Mulongeshi, udi muakule bimpe.” 40  Bualu kabavua kabidi ne dikima dia kumuela lukonko nansha lumue. 41  Yeye pende wakabakonka ne: “Mmunyi mudibu bamba ne: Kristo mmuana wa Davidi?+ 42  Bualu Davidi muine udi wamba mu mukanda wa Misambu ne: ‘Yehowa* wakambila Mukalenge wanyi ne: “Somba ku tshianza tshianyi tshia balume 43  too ne pangateka bena lukuna bebe bu kabasa ka kutekela makasa ebe.”’+ 44  Nunku, Davidi udi umubikila ne: Mukalenge; nanku mmunyi mudiye mua kuikala muanende?” 45  Pashishe, pavua bantu bonso bamuteleja, wakambila bayidi bende ne: 46  “Nudimukile bafundi badi basue kuendakana bavuale mizabi, ne badi basue bua bantu babele mioyo mu bisalu ne banange nkuasa ya kumpala* mu nsunagoga ne miaba ya lumu lua bungi mu didia dia dilolo,+ 47  badi badia nzubu ya* bakaji bakamba, ne bua kumueneka ku bantu,* badi benza masambila male. Bobu aba nebapete dilumbuluisha dikole menemene.”*

Note

Anyi “dia kudi bantu?”
Anyi “kumufuishabu bundu.”
Ku mua.: “mutu wa ditumba.”
Anyi “Mbiakane.”
Bimueneka ne: badi bakula bua tshitadi tshivuabu bafutshisha muntu yonso.
Anyi “tshikondo etshi.” Tang. Diumv.
Anyi “buende yeye.”
Anyi “mitambe buimpe.”
Anyi “bintu bia.”
Anyi “bua kudingidija.”
Anyi “dia bujitu.”