Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Luka 17:1-37

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dilenduka, difuilangana luse, ne ditabuja (1-6)

  • Bapika ba tshianana (7-10)

  • Bena nsudi dikumi badi bondopibua (11-19)

  • Dilua dia Bukalenge bua Nzambi (20-37)

    • Bukalenge bua Nzambi budi “munkatshi muenu” (21)

    • “Vulukayi mukaji wa Lota” (32)

17  Pashishe wakambila bayidi bende ne: “Malu adi alenduishangana kaakupanga kulua to. Nansha nanku, diakabi didi kudi muntu udiwu aluila kudiye!  Bivua mua kuikala bimpe menemene buende yeye bu bobu bamuele dibue dia mpelu mu nshingu, bamuimanshe mu mbuu pamutu pa yeye kulenduisha umue wa ku bana bakese aba.+  Dimukayi. Muanenu yeye muenze mpekatu, umutandishe,+ yeye munyingalale bua mpekatu wende, umufuile luse.+  Nansha yeye mukuenzele mpekatu misangu muanda mutekete ku dituku ne mupingane kuudi misangu muanda mutekete, wamba ne: ‘Ndi munyingalale bua mpekatu wanyi,’ udi ne bua kumufuila luse.”+  Nunku bapostolo bakambila Mukalenge ne: “Tupesha ditabuja dia bungi.”+  Pashishe Mukalenge wakamba ne: “Bu nuenu ne ditabuja bunene bua lutete lua mutâda, nuvua mua kuambila mutshi wa tumpulumanje eu ne: ‘Juka ne ukunyibue mu mbuu emu!’ wowu uvua mua kunutumikila.+  “Nnganyi wa kunudi udi ne mupika wende udima anyi ulama mikoko, udi mua kumuambila padiye ufuma ku budimi ne: ‘Luaku apa mpindieu, udie ku mêsa’?  Kadi, kakumuambila ne: ‘Ndongoluela tshintu tshia meme kudia dilolo, vuala kalamba ka mudimu, unkuatshile mudimu too ne pandi njikija kudia ne kunua, pashishe udi pebe mua kudia ne kunua’ anyi?  Kakuikala ne dianyisha kudi mupika eu bua muvuaye muenze tshivuabu bamuambile bua kuenza to, ki mmuomu anyi? 10  Bia muomumue, panudi nuenza malu onso avuabu banuambile bua kuenza, nuambe ne: ‘Tudi bapika ba tshianana. Tshitudi benze ke tshituvua ne bua kuenza.’”+ 11  Pavuaye uya ku Yelushalema, uvua upitshila pankatshi pa Samalea ne Galela. 12  Pavuaye ubuela mu musoko mukuabu, bantu dikumi bavua ne nsudi bakasambakena nende, kadi bakimanyina pa bule.+ 13  Bakabandisha mêyi abu, bamba ne: “Yezu, Mulongeshi, tumvuilaku luse!” 14  Pakabamonaye, wakabambila ne: “Ndayi, nudileje kudi bakuidi.”+ Pashishe, pavuabu benda baya, bakalengejibua.+ 15  Umue wa kudibu, pakamonaye ne: uvua mondopibue, wakapingana utumbisha Nzambi ne dîyi dikole. 16  Wakatua mpala wende panshi ku makasa a Yezu, umuela tuasakidila. Pende uvua muena Samalea.+ 17  Yezu wakamba ne: “Bantu bonso dikumi bavua balengejibue, ki mmuomu anyi? Kadi bakuabu tshitema badi penyi? 18  Kakuvua muntu mukuabu mupingane bua kutumbisha Nzambi anu muntu wa tshisamba tshikuabu eu anyi?” 19  Pashishe wakamuambila ne: “Juka, ndaku; ditabuja diebe ndikuondope.”+ 20  Pavua Bafalese bamuebeja dîba divua Bukalenge bua Nzambi bulua,+ wakabandamuna ne: “Bukalenge bua Nzambi kabuena bulua bantu babumone to; 21  anyi bantu kabakuamba ne: ‘Tangilayi apa!’ peshi ne: ‘Kuaka!’ to. Bualu monayi! Bukalenge bua Nzambi budi munkatshi muenu.”+ 22  Pashishe wakambila bayidi bende ne: “Matuku nealue anuajinga bua kumona dituku dimue dia ku matuku a Muana wa muntu, kadi kanuakudimona to. 23  Bantu nebanuambile ne: ‘Tangilayi kuaka!’ peshi ne: ‘Tangilayi apa!’ Kanupatuki anyi kanubalondi nansha.+ 24  Bualu anu bu mutu mupenyi wa mvula welela ku luseke lumue lua diulu too ne ku luseke lukuabu lua diulu, ke muikala Muana wa muntu+ mu dituku diende.+ 25  Kadi, udi ne bua kuanji kukenga ne makenga a bungi ne kubengibua kudi tshipungu tshia bantu etshi.+ 26  Kabidi, anu bu muvuabi bienzeke mu matuku a Noa,+ ke muikalabi mu matuku a Muana wa muntu:+ 27  bavua badia, bavua banua, balume bavua basela, bakaji bavua basedibua too ne dituku adi divua Noa mubuele mu buatu,+ Mvula wa kabutu wakalua ne wakababutula bonso.+ 28  Bia muomumue, anu bu muvuabi bienzeke mu matuku a Lota:+ bavua badia, bavua banua, bavua basumba, bavua basumbisha, bavua bakuna, bavua bibaka. 29  Kadi dituku divua Lota mupatuke mu Sodoma, kapia ne sufre biakaloka bifuma mu diulu, kubabutula bonso.+ 30  Nebikale muomumue dituku adi padi Muana wa muntu usokolodibua.+ 31  Dituku adi, muntu udi pa mutu pa nzubu kadi bintu biende bikale mu nzubu, katuluki bua kubiangata to, bia muomumue, muntu udi ku budimi kena ne bua kupingana ku bintu bidi panyima to. 32  Vulukayi mukaji wa Lota.+ 33  Muntu yonso udi ukeba kukuba muoyo* wende neawujimije, kadi muntu yonso udi uwujimija neawulame ne muoyo.+ 34  Ndi nnuambila ne: butuku abu bantu babidi nebikale pa bulalu bumue; nebangate umue, kadi nebashiye mukuabu.+ 35  Bakaji babidi nebikale bapela ku dibue dimue dia mpelu; nebangate umue, kadi nebashiye mukuabu.” 36 * —— 37  Nunku bakamukonka ne: “Mukalenge, nkuepi?” Wakabambila ne: “Muaba wonso udi tshitalu, nyunyi ya mikanku neyidisangishapu kabidi.”+

Note

Anyi “anyima.”