Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda mutumina bena Galatiya 1:1-24

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dielangana muoyo (1-5)

  • Kakuena lumu luimpe lukuabu (6-9)

  • Lumu luimpe ludi Paulo uyisha lufumina kudi Nzambi (10-12)

  • Dikudimuna mutshima dia Paulo ne mudimu wende wa ntuadijilu (13-24)

1  Meme Paulo, mupostolo udi kayi mufumine kudi bantu anyi ku butuangaji bua muntu, kadi ku butuangaji bua Yezu Kristo+ ne Nzambi Tatu+ wakamujula ku lufu,  ne bana betu bonso badi nanyi, kudi bisumbu bia mu Galatiya:  Ngasa ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu ne Mukalenge Yezu Kristo bikale nenu.  Wakadifila yeye nkayende bua mpekatu yetu+ bua kutusungila ku ndongoluelu wa malu mubi*+ bilondeshile disua dia Nzambi, Tatu wetu;+  butumbi buikale kudi Nzambi kashidi ne tshiendelele. Amen.  Ndi nkema bua munudi numbuka ne lukasa* kudi Yeye uvua munubikile ne ngasa wa Kristo, nuya kudi lumu luimpe lua mushindu mukuabu.+  Ki mbua ne: kudi lumu luimpe lukuabu to; kadi bantu bakuabu badiku badi banutatshisha+ ne bajinga kukonyangaja lumu luimpe lua Kristo.  Kadi nansha muntu wa kutudi anyi muanjelu wa mu diulu mulue kunuambila lumu luimpe lukuabu ludi lushilangane ne lumu luimpe lutudi banuambile, edibue mulawu.  Anu bu mutukadi bambe, mpindieu ndi ngamba kabidi ne: Muntu yonso udi unuambila lumu luimpe lukuabu ludi lushilangane ne lunuvua bitabe, edibue mulawu. 10  Mu bulelela, bandi nteta kuitabijija mpindieu mbantu anyi nNzambi? Peshi ndi nkeba kusankisha bantu? Bu meme ntshidi nsankisha bantu, tshivua mua kuikala mupika wa Kristo to. 11  Bualu bana betu, ndi musue numanye ne: lumu luimpe lumvua munuambile ki ndufumine kudi muntu to;+ 12  bualu tshivua muluangate kudi muntu anyi balundongeshe to, kadi bavua balumbuluile kudi Yezu Kristo. 13  Bulelela, nuvua bumvue malu amvua ngenza kale mu buena Yuda,+ mumvua anu nkengesha tshisumbu tshia Nzambi bikole menemene* ne ntshinyangakaja;+ 14  ne mvua nya kumpala mu buena Yuda bikole kupita bantu ba bungi ba mulongo wanyi ba mu tshisamba tshietu, bualu mvua ne tshisumi tshia bungi bua bilele bia batatu banyi.+ 15  Kadi pavua Nzambi uvua mungumbushe mu difu dia mamuanyi mumbikile ku diambuluisha dia ngasa wende+ mumone ne: bivua bimpe 16  bua kumanyisha Muanende ku butuangaji buanyi, bua meme kuamba lumu luimpe lua bualu buende kudi bisamba bikuabu,+ tshivua mulombe lungenyi kudi muntu* diakamue to; 17  tshivua nansha mubande ku Yelushalema kudi bakalua bapostolo kumpala kuanyi, kadi mvua muye ku Arabi, pashishe meme kupingana ku Damaseke.+ 18  Nunku bidimu bisatu pashishe, ngakabanda ku Yelushalema+ bua kumonangana ne Kefa,*+ meme kusomba nende matuku 15. 19  Kadi tshivua mumone mupostolo mukuabu to, anu Yakobo+ muanabu ne Mukalenge. 20  Mpindieu bua malu andi nnufundila aa, ndi nnujadikila kumpala kua Nzambi ne: tshiena nshima to. 21  Pashishe ngakaya mu bitupa bia maloba bia Sulia ne Kilikia.+ 22  Kadi meme tshivua mumanyike kudi bisumbu bia mu Yudaya bivua mu buobumue ne Kristo to. 23  Bavua anu bumvua ne: “Muntu uvua utukengesha kumpala au+ udi mpindieu wamba lumu luimpe lua ditabuja divuaye kumpala unyangakaja.”+ 24  Nunku bakatuadija kutumbisha Nzambi bua bualu buanyi.

Note

Anyi “tshikondo tshibi.” Tang. Diumv.
Anyi “mudibu banumbusha ne lukasa.”
Ku mua.: “mpitshisha ne kupitshisha.”
Ku mua.: “kudi musunyi ne mashi.”
Udibu babikila kabidi ne: Petelo.