Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda mutumina bena Filipoyi 1:1-30

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dielangana muoyo (1, 2)

  • Disakidila Nzambi; disambila dia Paulo (3-11)

  • Lumu luimpe luya kumpala nansha mudiku ntatu (12-20)

  • Kuikala ne muoyo n’Kristo, kufua ndiakalenga (21-26)

  • Nuenze malu adi makanangane ne lumu luimpe (27-30)

1  Meme Paulo ne Timote, bapika ba Kristo Yezu, kudi bansantu bonso ba ku Filipoyi+ badi mu buobumue ne Kristo Yezu, pamue ne batangidi ne basadidi ba mudimu:+  Ngasa ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu ne Mukalenge Yezu Kristo bikale nenu.  Ndi ngela Nzambi wanyi tuasakidila misangu yonso indi nnuvuluka  mu disengelela dianyi dionso buenu nuenu bonso. Ndi nsengelela misangu yonso ne disanka+  bua dikuatshisha dienu dia* lumu luimpe katshia ku dituku dia kumpala too ne mpindieu.  Bualu ndi mushindike bualu ebu ne: yeye uvua mutuadije mudimu muimpe munkatshi muenu neaye nawu too ne ku ndekelu,+ too ne ku dituku dia Kristo Yezu.+  Bidi anu bimpe bua ngele meji nunku buenu nuenu bonso, bualu ndi nenu mu muoyo wanyi, nuenu badi babanyanganyi nanyi ba ngasa mu nkanu yanyi+ ne mu diakuila dia lumu luimpe ne mu dilujadika kumpala kua bakokeshi.+  Bualu Nzambi udi ntemu wa mundi nnujinga nuenu bonso ne muoyo mujima ne dinanga dikole dia buena didi nadi Kristo Yezu.  Ndi ntungunuka ne kusambila bua bualu ebu: bua dinanga dienu ditungunuke ne kuvulangana kabidi bikole menemene+ pamue ne dimanya dijalame+ ne dijingulula dionso dia malu;+ 10  bua nuenu nukebe mua kumanya malu adi ne mushinga wa bungi,+ bua nuikale kanuyi kalema ne kanuyi nulenduisha bakuabu+ too ne ku dituku dia Kristo; 11  ne bua nuwujibue ne dimuma dia buakane didi diluila kudi Yezu Kristo+ bua lumu ne butumbi bia Nzambi. 12  Mpindieu bana betu, ndi musue numanye ne: malu anyi mmende bimpe bua kutantshisha lumu luimpe, 13  bienze bua ne: nkanu yanyi+ bua bualu bua Kristo imanyike patoke+ munkatshi mua basalayi balami ba mukalenge wa bena Lomo bonso ne kudi bantu bakuabu bonso. 14  Mpindieu bana betu ba bungi mu Mukalenge mbapete muoyo mukole bua nkanu yanyi ne badi baleja dikima dia bungi bua kuakula bua dîyi dia Nzambi kabayi batshina. 15  Bulelela, bamue badi bayisha Kristo bua lukuka ne ditembangana, kadi bakuabu pabu ne meji mimpe. 16  Badi ne meji mimpe badi bamanyisha Kristo bua dinanga, bualu mbamanye ne: mbanteke bua kuakuila lumu luimpe;+ 17  kadi bakuabu abu badi benza nanku bua dikokangana, kabayi ne meji mimpe, bualu mbasue kunkebela ntatu mu nkanu yanyi. 18  Ntshipeta kayi tshidiku? Mu mishindu yonso, nansha biobi bikale mu lubombo anyi mu bulelela, badi bamanyisha anu bualu bua Kristo, ne ndi nsanka bua bualu ebu. Bushuwa, nentungunuke ne kusanka kabidi, 19  bualu ndi mumanye ne: bualu ebu nebumfikishe ku lupandu ku diambuluisha dia disengelela+ dienu ne dikuatshisha dia nyuma wa Yezu Kristo.+ 20  Bualu ebu budi mu diumvuangana ne dindila dianyi ne muoyo mujima ne ditekemena dia ne: tshiakufuishibua bundu mu bualu nansha bumue to, kadi ku diakula ne dikima dionso, Kristo neatumbishibue mpindieu ku diambuluisha dia mubidi wanyi, anu bu muvuabi bienzeka kumpala misangu yonso, nansha kupitshila ku muoyo anyi ku lufu.+ 21  Bualu, buanyi meme, kuikala ne muoyo n’Kristo+ ne kufua ndiakalenga.+ 22  Mpindieu meme ne bua kutungunuka ne kuikala ne muoyo mu mubidi, ntshipeta tshia mudimu wanyi; kadi bualu bundi mua kusungula, tshiena mbumanyisha to. 23  Ndi ngelakana pankatshi pa malu abidi aa, bualu ndi njinga kusuludibua ne kuikala ne Kristo;+ kakuyi mpata ke bualu budi butambe buimpe.+ 24  Kadi bidi ne mushinga wa bungi bua meme kushala mu mubidi bua bualu buenu. 25  Nunku, bu mundi ne dishindika edi, ndi mumanye ne: nenshale nenu bonso ne nengikale nenu bua nuenu kuya kumpala ne bua disanka dienu mu ditabuja, 26  bua disanka dienu divulangane bikole mu Kristo Yezu bua bualu buanyi pangikala kabidi nenu. 27  Kadi nuenze malu* mu mushindu udi muakanangane ne lumu luimpe lua Kristo,+ bua nansha meme mulue bua kunumona anyi tshiyi mulue,* ngumvue lumu luenu bua meme kumanya ne: nudi bashindame mu lungenyi lumue, nuditatshisha pamue ne anyima umue*+ bua ditabuja dia lumu luimpe, 28  ne kanuyi nutshina baluishi benu mu bualu nansha bumue. Bualu ebu mene budi tshijadiki tshia dibutuka+ diabu, kadi tshia lupandu luenu;+ ne bualu ebu budi bufumina kudi Nzambi. 29  Bualu mbanupeshe diakalenga bua bualu bua Kristo, kabiyi anu bua kumuitabuja, kadi kabidi bua kukenga bua bualu buende.+ 30  Bualu nudi nuluangana mvita inuvua bammone nduangana panyi,+ inudi numvua mpindieu ne: ntshidi nduangana.

Note

Anyi “bualu nudi penu batantshishe.”
Anyi “nuenze malu bu bena muabu.”
Ku mua.: “tshiyiku.”
Anyi “bikale tshintu tshimue.”