Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Ekesode 9:1-35

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Tshipupu 5: lufu lua bimuna (1-7)

  • Tshipupu 6: biuwuja kudi bantu ne nyama (8-12)

  • Tshipupu tshia 7: mvula wa mabue (13-35)

    • Palô neamone bukole bua Nzambi (16)

    • Dîna dia Yehowa nedimanyishibue (16)

9  Nunku Yehowa wakambila Mose ne: “Ndaku kudi Palô, umuambile ne: ‘Yehowa Nzambi wa bena Ebelu udi wamba nunku: “Lekela bantu banyi baye bua kuntendelela.+  Kadi wewe mubenge bua kubalekela, ne mutungunuke ne kubalama,  tangila! tshianza tshia Yehowa+ netshilue kudi bimuna biebe bidi mu mpata. Tshipupu tshibi netshikuate+ tubalu, mpunda, tumelu, ngombe ne mikoko.  Yehowa neenze bua kuikale dishilangana pankatshi pa bimuna bia bena Isalele ne bimuna bia bena Ejipitu, ne tshintu nansha tshimue tshia bena Isalele katshiakufua to.”’”+  Kabidi, Yehowa wakakosa dîba wamba ne: “Yehowa neenze bualu ebu mu buloba ebu malaba.”  Nunku Yehowa wakenza bualu ebu dituku mene diakalonda, ne bimuna bia mishindu yonso bia mu Ejipitu biakatuadija kufua,+ kadi tshimuna nansha tshimue tshia bena Isalele katshiakafua to.  Pakakonka Palô, mona! kakuvua tshimuna nansha tshimue tshia bena Isalele tshivua tshifue to. Nansha nanku, muoyo wa Palô wakatungunuka ne kupapa, kakalekela bena Isalele to.+  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne Alona ne: “Nuenu bonso babidi uwujayi bianza bienu ne mishila ya mu mfulu, ne Mose udi ne bua kuyikupa muulu kumpala kua Palô.  Neyilue lupuishi pa buloba bujima bua Ejipitu, ne neyilue biuwuja bidi bienza tufina pambidi pa bantu ne nyama mu buloba buonso bua Ejipitu.” 10  Nunku bakangata mishila ya mu mfulu, kuimanabu kumpala kua Palô, Mose kuyikupaye muulu, yoyi kulua biuwuja bidi bienza tufina, bipatuka bantu ne nyama. 11  Bakuidi bena majimbu kabakakokesha bua kuimana kumpala kua Mose bua biuwuja, bualu bivua bibapatuke bobu ne bena Ejipitu bonso.+ 12  Kadi Yehowa wakalekela muoyo wa Palô upapa, ne kakabateleja to, anu muvua Yehowa muambile Mose.+ 13  Pashishe Yehowa wakambila Mose ne: “Ujuke mu dindadinda, wimane kumpala kua Palô, umuambile ne: ‘Yehowa Nzambi wa bena Ebelu udi wamba nunku: “Lekela bantu banyi baye bua kuntendelela. 14  Bualu mpindieu ndi ntuma bipupu bianyi kuudi bua kusamisha muoyo webe, bena mudimu bebe, ne bantu bebe, bua umanye ne: kakuena mukuabu bu meme pa buloba bujima to.+ 15  Bualu dîba edi mvua mua kuikala muolole tshianza tshianyi bua kukutua wewe ne bantu bebe tshipupu tshibi, ne uvua mua kuikala mumane kujimijibua* pa buloba. 16  Kadi ndi mukushiye ne muoyo anu bua bualu ebu: bua kukuleja bukole buanyi ne bua dîna dianyi dimanyishibue pa buloba bujima.+ 17  Wewe utshidi anu wenzela bantu banyi malu ne diambu, ubenga kubalekela anyi? 18  Mona, nendokeshe mvula wa mabue mukole malaba ku mêba aa utu kayi muanji kuloka mu Ejipitu katshia Ejipitu wabanga too ne lelu. 19  Nunku tuma dîyi bua bumbushe bimuna biebe bionso ne bionso biudi nabi mu mpata, babibueje muaba wa kubilamina. Muntu yonso anyi nyama yonso wikala mu mpata, kayi mubueja mu nzubu neafue pamututa mvula wa mabue.”’” 20  Muntu yonso wa ku bena mudimu ba Palô uvua mutshine dîyi dia Yehowa wakabueja bena mudimu bende ne bimuna biende mu nzubu lukasa, 21  kadi muntu yonso uvua kayi muangate dîyi dia Yehowa ne mushinga wakalekela bena mudimu bende ne bimuna biende mu mpata. 22  Ke Yehowa kuambila Mose ne: “Olola tshianza tshiebe muulu, bua mvula wa mabue alue pa buloba buonso bua Ejipitu,+ pa bantu ne nyama ne bikunyibua bionso bidi mu mpata mu buloba bua Ejipitu.”+ 23  Nunku Mose wakela dikombo diende muulu, ne Yehowa wakatuma makubakuba ne mvula wa mabue, ne kapia* kakapueka pa buloba, ne Yehowa wakatungunuka ne kulokesha mvula wa mabue mu buloba bua Ejipitu. 24  Kuvua mvula wa mabue, ne kuvua mipenya itema munkatshi mua mvula wa mabue. Mvula uvua mukole menemene; kakuvua kuanji kuloka mvula wa nanku mu buloba abu katshia Ejipitu walua tshisamba to.+ 25  Mvula wa mabue wakatuta bintu bionso bivua mu mpata mu buloba buonso bua Ejipitu, kumbukila ku bantu too ne ku nyama, ne wakanyangakaja bikunyibua bionso, kusunsula mitshi yonso ya mu mpata.+ 26  Anu mu buloba bua Goshene, muvua bena Isalele basombele, ke muvua kamuyi mvula wa mabue.+ 27  Nunku Palô wakabikidisha Mose ne Alona, kubambilaye ne: “Musangu eu ndi muenze mpekatu. Yehowa mmuakane, kadi meme ne bantu banyi tudi mu tshilema. 28  Nundombele kudi Yehowa bua makubakuba ne mvula wa mabue bia Nzambi bijike. Nunku nengitabe bua kunulekela nuye, kanuakushala kabidi to.” 29  Ke Mose kumuambila ne: “Diakamue pandi mpatuka mu tshimenga nengolole bianza bianyi kumpala kua Yehowa. Makubakuba nealekele, ne mvula wa mabue kakutungunuka kabidi to, bua umanye ne: buloba mbua Yehowa.+ 30  Kadi nkadi mumanye ne: nansha nanku wewe ne bena mudimu bebe kanuakutshina Yehowa Nzambi to.” 31  Mvula wakanyangakaja line ne orje, bualu orje ikavua mu miepu ne line ikavua yela bilongo. 32  Kadi kavua munyangakaje ntete ya blé ne ya epotre* to, bualu yoyi ivua ikola pashishe.* 33  Mose wakumbuka kudi Palô mu tshimenga, kuololaye bianza biende kumpala kua Yehowa, makubakuba ne mabue a mvula kulekelabi, mvula kulekela kuloka pa buloba.+ 34  Pakamona Palô ne: mvula, mabue a mvula, ne makubakuba bivua bilekele, wakenza kabidi mpekatu, kupapishaye muoyo wende,+ yeye ne bena mudimu bende. 35  Muoyo wa Palô wakatungunuka anu ne kupapa, kakalekela bena Isalele, anu muvua Yehowa muambe ku butuangaji bua Mose.+

Note

Anyi “kumbushibua.”
Pamuapa mbileja mipenya mikole.
Anyi “ntete ya blé ya mushindu mukuabu.”
Anyi “kayivua mianji kufikila tshikondo tshiayi.”