Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Ekesode 4:1-31

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bimanyinu bisatu bia Mose kuenza (1-9)

  • Mose udi udiumvua kayi mukumbane (10-17)

  • Mose udi upingana mu Ejipitu (18-26)

  • Mose udi upetangana kabidi ne Alona (27-31)

4  Kadi Mose wakandamuna ne: “Mpindieu fuanyikija ne: kabena bangitaba ne kabena bateleja dîyi dianyi,+ bualu nebambe ne: ‘Yehowa kavua mukumuenekele to.’”  Ke Yehowa kumuebeja ne: “Tshidi mu tshianza tshiebe ntshinyi?” Yeye kuandamuna ne: “Dikombo.”  Kuambaye ne: “Kupa dikombo adi panshi.” Nunku wakadikupa panshi, kuluadi nyoka;+ Mose kumunyema.  Yehowa wakambila Mose ne: “Olola tshianza tshiebe, umukuate ku mukila.” Nunku wakolola tshianza, yeye kumukuata, ne nyoka wakalua dikombo mu tshianza tshiende.  Ke Nzambi kuamba ne: “Mbua bitabe ne: Yehowa Nzambi wa bankambua babu, Nzambi wa Abalahama, Nzambi wa Izaka, ne Nzambi wa Yakoba+ mmukumuenekele.”+  Yehowa wakamuambila kabidi ne: “Bueja koku tshianza mu nsonso wa ku mutu kua tshilamba tshiebe.” Nunku wakabueja tshianza mu nsonso wa tshilamba tshiende. Pakatshipatulaye, monayi, tshianza tshiende tshivua tshipie nsudi anu bu neje!+  Ke yeye kuamba ne: “Pingaja tshianza tshiebe mu nsonso wa ku mutu kua tshilamba tshiebe.” Nunku wakapingaja tshianza mu tshilamba tshiende. Pakatshipatulaye mu tshilamba, tshivua tshipingane anu muvua mubidi wende mujima!  Wakamba ne: “Bobu kabayi bakuitabe anyi bitabe tshimanyinu tshia kumpala, nunku nebitabe bushuwa tshimanyinu+ tshialonda.  Kadi nansha bobu kabayi bitabe bimanyinu bibidi ebi, ne babenge kuteleja dîyi diebe, newangate ndambu wa mâyi a mu Musulu wa Nile, neuapongolole pa buloba bume, ne mâyi awangata mu musulu wa Nile nealue mashi pa buloba bume.”+ 10  Ke Mose kuambila Yehowa ne: “Mfuila koku luse, Yehowa, bualu tshitu ngakula bimpe to, ni nkonso eku, ni nkatshia wabanga kuakula ne muena mudimu webe, bualu muakulu wanyi mmuneme* ne ludimi luanyi nduneme.”+ 11  Yehowa wakamuambila ne: “Nnganyi udi muenze mukana mua muntu, peshi nnganyi udi uvuija muntu kamama, mpudi matshi, umona bimpe anyi mpofu? Ki mmeme Yehowa anyi? 12  Mpindieu ndaku, nengikale nebe paudi wakula,* ne nenkulongeshe tshia wewe kuamba.”+ 13  Kadi wakamba ne: “Mfuila koku luse, Yehowa, tuma koku muntu yonso uudi musue kutuma.” 14  Nunku Yehowa wakakuatshila Mose tshiji tshikole, kuambaye ne: “Kadi newambe bishi bua muanenu Alona+ muena Lewi? Ndi mumanye ne: yeye udi wakula bimpe menemene. Udi mpindieu mu njila bua kusambakena nebe. Pakumonaye, muoyo wende neusanke.+ 15  Nunku akula nende ne ela mêyi aa mukana muende,+ ne nengikale nenu, wewe ne yeye, paudi wakula;+ nennulongeshe tshia nuenu kuenza. 16  Neakule ne bantu pa muaba webe; neikale muleji mpala webe ne wewe newikale kudiye bu Nzambi.*+ 17  Newangate dikombo edi mu tshianza tshiebe, newenze nadi bimanyinu.”+ 18  Nunku Mose wakapingana kudi tatuende muenu Yetelo+, kumuambilaye ne: “Ndi musue kupingana, kuya koku kudi bana betu badi mu Ejipitu bua kumona ni batshidi ne muoyo.” Yetelo wakambila Mose ne: “Ndaku mu ditalala.” 19  Pashishe Yehowa wakambila Mose mu Midiyana ne: “Ndaku, pingana mu Ejipitu, bualu bantu bonso bavua bakeba kukushipa* bakadi bafue.”+ 20  Nunku Mose wakangata mukajende ne bana bende ba balume, yeye kubabandisha pa mpunda, kutuadijaye kupingana mu buloba bua Ejipitu. Mose wakangata kabidi dikombo dia Nzambi mulelela mu tshianza tshiende. 21  Yehowa wakambila Mose ne: “Pawapingana mu Ejipitu, enza bua wenze kumpala kua Palô bishima bionso bindi mukupeshe bukokeshi bua kuenza.+ Kadi nendekele bua apapishe muoyo wende;+ kakulekela bantu banyi bua baye to.+ 22  Ambila Palô ne: ‘Yehowa udi wamba ne: “Isalele mmuananyi, muanabute wanyi.+ 23  Ndi nkuambila ne: Lekela muananyi bua angenzele mudimu. Kadi wewe mubenge bua kumulekela, nenshipe muanebe, muanabute webe.”’”+ 24  Pavuabu mu njila, Yehowa+ wakasambakena nende muaba wa tshilala benyi ne wakakeba kumushipa.+ 25  Ndekelu wa bionso, Sipola+ wakangata dibue ditue,* yeye kutengula muanende wa balume, kuenzaye bua dikoba diende dilenge ku makasa ende, kuambaye ne: “Bualu udi mulume wa mashi kundi.” 26  Nunku Yeye wakamulekela bua aye. Dîba adi wakamba ne: “Mulume wa mashi,” bua bualu bua ditengudibua. 27  Pashishe Yehowa wakambila Alona ne: “Ndaku mu tshipela bua kusambakena ne Mose.”+ Ke yeye kuya, kusambakenaye nende ku mukuna wa Nzambi mulelela+, kumuelaye muoyo umutua mishiku. 28  Nunku Mose wakambila Alona mêyi onso a Yehowa uvua mumutume+ ne bimanyinu bionso bivuaye mumutumine dîyi bua kuenza.+ 29  Pashishe Mose ne Alona bakaya, kusangishabu bakulu bonso ba bena Isalele.+ 30  Alona wakabambila mêyi onso avua Yehowa muambile Mose, ne yeye wakenza bimanyinu+ abi mu mêsu a bantu. 31  Bua bualu ebu, bantu bakitaba.+ Pakumvuabu ne: Yehowa uvua muvuluke bena Isalele+ ne uvua mumone dikenga diabu,+ bakinama, kutuabu mpala yabu panshi.

Note

Ku mua.: “mukana muneme.”
Ku mua.: “ne mukana muebe.”
Anyi “newikale muleji mpala wa Nzambi kudiye.”
Anyi “bavua bakeba anyima webe.”
Anyi “kele ka dibue.”