Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Danyele 9:1-27

MALU ADI MU MUKANDA EU

 • Disambila dia Danyele dia ditonda mpekatu (1-19)

  • Bidimu 70 bia dishala munda mutupu (2)

 • Gabaliele udi ulua kudi Danyele (20-23)

 • Badi bamanyisha mbingu 70 ya mu tshiprofete (24-27)

  • Masiya udi ne bua kumueneka panyima pa mbingu 69 (25)

  • Masiya udi ne bua kumbushibua (26)

  • Badi ne bua kubutula tshimenga ne muaba wa tshijila (26)

9  Mu tshidimu tshia kumpala tshia Dayawesha+ muana wa Ahashawelosha, wa mu ndelanganyi ya bena Madayi uvuabu bavuije mukalenge ku mutu kua bukalenge bua bena Kasada,+  mu tshidimu tshia kumpala tshia bukokeshi buende, meme, Danyele, ngakajingulula ku diambuluisha dia mikanda* bungi bua bidimu bivuabu bambe mu dîyi dia Yehowa kudi muprofete Yelemiya bua kukumbaja dishala dia Yelushalema munda mutupu,+ mmumue ne: bidimu 70.+  Nunku, ngakatangija mpala wanyi kudi Yehowa Nzambi mulelela, mmusengelela mu disambila pamue ne dijila dia biakudia+ ne bilamba bikayabale ne butu.  Ngakasambila Yehowa Nzambi wanyi, meme kumutondela mpekatu, kuamba ne: “Wewe Yehowa Nzambi mulelela, Yeye udi munene ne udi ukemesha, udi ulama tshipungidi tshiende ne uleja dinanga dia lulamatu+ kudi badi bamunange ne balama mêyi ende,+  tudi benze mpekatu, benze bibi, benze malu mabi ne batomboke;+ ne tudi basesuke ku mikenji yebe ne mêyi ebe a dilumbuluisha.  Katuena bateleje bena mudimu bebe baprofete,+ bavua bambile bakalenge betu, bakokeshi betu, bankambua betu ne bantu bonso ba mu buloba malu mu dîna diebe.  Yehowa wetu, buakane mbuebe wewe, kadi bundu* mbuetu tuetu anu mudibi lelu eu, mbua bantu ba mu Yuda, bantu badi basombele mu Yelushalema, ne Isalele mujima, badi pabuipi ne badi kule, mu matunga onso muudi mubatangalaje, bualu bavua bakuenzele malu ne dipanga lulamatu.+  “Yehowa wetu, bundu* mbuetu, mbua bakalenge betu, bakokeshi betu, ne bankambua betu, bualu tudi bakuenzele mpekatu.  Luse ne dibuikidilangana mbia Yehowa Nzambi wetu,+ bualu tudi bamutombokele.+ 10  Katuena batumikile dîyi dia Yehowa Nzambi wetu bua kulonda mikenji yende ivuaye muteke kumpala kuetu ku diambuluisha dia bena mudimu bende baprofete.+ 11  Isalele yonso mmusambuke Mikenji yebe ne mmusesuke padiye mubenge kutumikila dîyi diebe, nunku wakatuitshikijila mulawu ne mutshipu bidibu bafunde bualu buabi mu Mikenji ya Mose muena mudimu wa Nzambi mulelela,+ bualu tudi bamuenzele Yeye mpekatu. 12  Yeye mmukumbaje mêyi ende avuaye muambe bua bualu buetu+ ne bua bualu bua bakokeshi betu bavua batukokeshe,* padiye mututumine dikenga dikole edi; kakuena bualu bukadibu benze muinshi mua diulu muonso bu bualu buvuabu benze mu Yelushalema to.+ 13  Anu mudibi bifunda mu Mikenji ya Mose, dikenga dionso edi nditukuate,+ kadi katuena balombe luse lua* Yehowa Nzambi wetu, bumbuke ku tshilema tshietu+ ne baleje busunguluji mu bulelela buebe* to. 14  “Nunku, Yehowa wakashala mutabale, yeye kututumina dikenga, bualu Yehowa Nzambi wetu mmuakane mu midimu yonso idiye muenze; kadi tuetu katuena batumikile dîyi diende to.+ 15  “Mpindieu, wewe Yehowa Nzambi wetu, Wewe uvua mupatule tshisamba tshiebe mu buloba bua Ejipitu ku tshianza tshia bukole+ ne mudienzele dîna too ne ku dituku edi,+ tudi benze mpekatu ne tudi benze malu mabi. 16  Yehowa wetu, bilondeshile bienzedi biebe bionso biakane,+ tshiji tshiebe ne tshiji tshiebe tshikole biumbukaku ku tshimenga tshiebe tshia Yelushalema, mukuna webe wa tshijila; bualu, bua mpekatu yetu ne bilema bia bankambua betu, Yelushalema ne tshisamba tshiebe bidi tshintu tshia kupendabu kudi bantu bonso badi batunyunguluke.+ 17  Mpindieu teleja, wewe Nzambi wetu, disambila dia muena mudimu webe ne misengelelu yende, ne enza bua mpala webe akenkeshe muaba webe munsantu+ udi mushale mutupu,+ bua bualu buebe wewe, Yehowa wetu. 18  Inyika ditshi diebe, wewe Nzambi wanyi, ne teleja! Kangula mêsu ebe, umone nsombelu wetu wa lutatu ne tshimenga tshivua tshibikidibua ku dîna diebe; bualu katuena tukusengelela bua bienzedi bietu biakane to, kadi mbua luse luebe lunene.+ 19  Yehowa wetu, teleja. Yehowa wetu, ubuikidile.+ Yehowa wetu, tuma ntema ne enza bualu! Kujanguluki, bua bualu buebe wewe, wewe Nzambi wanyi, bualu dîna diebe divua dibikidibue pa tshimenga tshiebe ne pa bantu bebe.”+ 20  Pantshivua ngakula, nsambila ne ntonda mpekatu wanyi ne mpekatu wa tshisamba tshietu tshia Isalele ne ndomba luse kumpala kua Yehowa Nzambi wanyi bua bualu bua mukuna wa tshijila wa Nzambi wanyi,+ 21  eyowa, pantshivua ngakula mu disambila, muntu eu Gabaliele,+ umvua mumone kumpala mu tshikena kumona,+ wakalua kundi pamvua mupungile bikole pa dîba dia mulambu wa kupa wa dilolo. 22  Yeye wakampesha dijingulula dia malu, kuambaye ne: “Danyele, mpindieu ndi mulue kukupesha lungenyi lutue ne dijingulula dia malu. 23  Pauvua mutuadije disengelela diebe, dîyi diakapatuka, ne meme ndi mulue kukuambiladi, bualu udi muntu wa mushinga mukole.*+ Nunku tuma meji ebe ku bualu ebu ne jingulula tshikena kumona. 24  “Kudi mbingu* 70 idibu bakosele tshisamba tshiebe ne tshimenga tshiebe tshia tshijila,+ bua kujikija dishipa dia mikenji, bua kumana mpekatu,+ bua kubuikidila tshilema,+ bua kufila buakane bua tshiendelele,+ bua kukanga tshikena kumona ne dîyi dia buprofete,*+ ne bua kuela Muaba wa tshijila wa Miaba ya tshijila* manyi. 25  Udi ne bua kumanya ne kujingulula ne: kumbukila ku dituma dia dîyi bua kuakajilula ne kuibakulula Yelushalema+ too ne ku Masiya*+ Mulombodi,+ nekuikale mbingu muanda mutekete, kabidi mbingu 62.+ Nebamuakajilule ne nebamuibakulule muikale ne muaba wa tshinsangansanga ne munkoloji, kadi mu bikondo bia ntatu. 26  “Panyima pa mbingu 62, Masiya neumbushibue,*+ kayi ne tshiende tshintu nansha tshimue.+ “Tshisamba tshia mulombodi udi ulua netshibutule tshimenga ne muaba watshi wa tshijila.+ Nshikidilu wawu neafumine ku mâyi a bungi mapasalale. Mvita neyikalaku too ne ku nshikidilu; tshidibu bapangadije nkabutu.+ 27  “Yeye nealame tshipungidi bua bantu ba bungi bua lumingu lumue; ne munkatshinkatshi mua lumingu alu, neimanyike mulambu ne mulambu wa kupa.+ “Pa dipuapua dia bintu bia muendi nepikale eu udi ukebesha dibutuka;+ too ne ku kabutu, nebapongolole kabidi tshivuabu bapangadije pa eu udi mushale mubutuke.”

Note

Mmumue ne: mikanda ya tshijila.
Ku mua.: “bundu ku mêsu.”
Ku mua.: “bundu ku mêsu.”
Ku mua.: “balumbuluishi betu bavua batulumbuluishe.”
Anyi “batekeshe mpala wa.”
Anyi “mu lulamatu luebe.”
Anyi “munangibue bikole; udibu bangata ne mushinga wa bungi.”
Mmumue ne: mbingu ya bidimu.
Ku mua.: “muprofete.”
Anyi “Muaba mutambe tshijila.”
Anyi “Muela manyi.”
Anyi “neashipibue.”