Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Buakabuluibua buleja Yone 1:1-20

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Buakabuluibua bua kudi Nzambi, ku butuangaji bua Yezu (1-3)

  • Diela bisumbu 7 muoyo (4-8)

    • “Meme ndi Alfa ne Omega” (8)

  • Yone mu dituku dia Mukalenge ku bukole bua nyuma (9-11)

  • Tshikena kumona tshia Yezu mutumbishibue (12-20)

1  Buakabuluibua* bua Yezu Kristo, buvua Nzambi mumupeshe,+ bua kuleja bapika bende+ malu adi ne bua kuenzeka mu katupa kîpi emu. Wakatuma muanjelu wende ne wakabuleja ku butuangaji buende mu bimanyinu kudi mupika wende Yone+  uvua mufile bujadiki bua dîyi divua Nzambi mufile ne bumanyishi buvua Yezu Kristo mufile, eyowa, malu onso avuaye mumone.  Muntu udi ubala ne dîyi dikole ne bantu badi bumvua mêyi a buprofete ebu ne badi batumikila malu adi mafundamu,+ mba diakalenga, bualu tshikondo tshisungula tshidi pabuipi.  Yone kudi bisumbu muanda mutekete+ bidi mu provense wa Asia: Ngasa ne ditalala bikale nenu bia kudi “Eu udiku ne uvuaku ne udi ulua,”+ ne bia kudi nyuma muanda mutekete+ idi kumpala kua nkuasa wende wa bukalenge,  ne bia kudi Yezu Kristo, “Ntemu wa lulamatu,”+ “muanabute wa munkatshi mua bafue,”+ ne “Mukokeshi wa bakalenge ba pa buloba.”+ Kudi yeye udi mutunange,+ uvua mutusulule ku mpekatu yetu ku diambuluisha dia mashi ende,+  (ne wakatuvuija bukalenge,+ bakuidi+ kudi Nzambi wende ne Tatu) eyowa, butumbi ne bukole bikale kudiye bua kashidi. Amen.  Tangilayi! Yeye udi ulua ne matutu,+ ne dîsu dionso nedimumone, ne aba bavua bamutue difuma; bisa bionso bia pa buloba nebidikume bua kanyinganyinga bua bualu buende.+ Eyowa, Amen.  “Meme ndi Alfa ne Omega,”*+ ke mudi Yehowa* Nzambi wamba, “Eu udiku ne uvuaku ne udi ulua, Wa Bukole Buonso.”+  Meme Yone, muanenu ne muabanyanganyi nenu wa dikenga+ ne bukalenge+ ne dinanukila+ mu buobumue ne Yezu,+ mvua mu tshidiila* tshidibu babikila ne: Patemo bua kuakula bua bualu bua Nzambi ne kufila bumanyishi bua bualu bua Yezu. 10  Ku bukole bua nyuma ngakadisangana mu dituku dia Mukalenge, meme kumvua dîyi dikole panyima panyi bu dia mpungi, 11  diamba ne: “Bualu buudi umona, ubufunde mu muvungu, uwutumine bisumbu muanda mutekete: ku Efeso,+ ku Semuna,+ ku Pêgamo,+ ku Tuatila,+ ku Sâdi,+ ku Filadelefia+ ne ku Laodikiya.”+ 12  Ngakakudimuka bua kumona uvua wakula nanyi, pangakakudimuka, ngakamona bitekelu bia miendu muanda mutekete bia or,+ 13  ne munkatshi mua bitekelu bia miendu muntu mukuabu bu muana wa muntu,+ muvuale tshilamba tshitue too ne ku makasa ne muvuale mukaba wa or pa tshiadi tshiende. 14  Kabidi, mutu wende ne nsuki yende bivua bitoke bu miosa mitoke ya mikoko, bu neje, ne mêsu ende avua bu ludimi lua kapia,+ 15  ne makasa ende avua bu tshiamu tshia mitaku tshimpe menemene+ paditshi tshikenka mu tshikutu tshia kapia, ne dîyi diende divua bu mukungulu wa mâyi a bungi. 16  Uvua ne mitoto muanda mutekete mu tshianza tshiende tshia balume,+ ne muele wa mvita mutue, mule, musakisha nseke ibidi+ uvua upatuka mukana muende, ne mpala wende* uvua bu dîba padidi dikenka bikole menemene.+ 17  Pangakamumona, ngakakuluka bu mufue ku makasa ende. Ne wakantenteka tshianza tshiende tshia balume, kuambaye ne: “Kutshinyi to. Meme ndi Wa Kumpala+ ne Wa Ndekelu,+ 18  eu udi ne muoyo,+ mvua mufue,+ kadi tangila! ndi ne muoyo bua kashidi ne tshiendelele,+ ne ndi ne nsapi ya lufu ne ya Lukita.*+ 19  Nunku, funda malu auvua mumone, ne malu adiku, ne malu enzeka panyima pa aa. 20  Bua bualu busokoka bua tshijila bua mitoto muanda mutekete iuvua mumone mu tshianza tshianyi tshia balume ne bua bitekelu bia miendu muanda mutekete bia or: Mitoto muanda mutekete idi ileja banjelu ba bisumbu muanda mutekete, ne bitekelu bia miendu muanda mutekete bidi bileja bisumbu muanda mutekete.+

Note

Anyi “Disokolola; Dibulula.”
Anyi “ndi A ne Z.” Alfa ndileta dia kumpala, ne Omega ndileta dia ndekelu mu maleta a mu tshiena Greke.
Anyi “tshisanga.”
Anyi “ku mêsu kuende.”
Anyi “Hadese,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.