Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Bienzedi bia bapostolo 26:1-32

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Paulo udilumbuluila kumpala kua Agipa (1-11)

  • Paulo umvuija muvuaye mukudimune mutshima (12-23)

  • Tshivua Festo ne Agipa bambe (24-32)

26  Agipa+ wakambila Paulo ne: “Udi ne dîyi bua kudiambidila bualu buebe.” Nunku Paulo wakolola tshianza, kutuadijaye kudilumbuluila wamba ne:  “Mukalenge Agipa, bua malu onso adi bena Yuda bamfunde nawu,+ ndi ne disanka bualu ndi ndumbulula kumpala kuebe lelu eu,  nangananga bualu udi mumanye bilele bionso bia bena Yuda bimpe pamue ne makokianganyi adi munkatshi muabu. Ke bualu kayi ndi nkulomba bua untelejaku ne lutulu luonso.  “Bushuwa, nsombelu wanyi kubangila ku buana buanyi munkatshi mua bena kuetu* ne mu Yelushalema, mmumanyike bimpe kudi bena Yuda bonso+  bavua bammanye kumpala (bikalabu basue kujadika) ne: meme mvua mu kasumbu ka Bafalese,+ kasumbu ka ntendelelu wetu kadi kalamate mikenji ne dîsu dikole.+  Kadi mpindieu badi bandumbuluisha bua ditekemena dia bualu buvua Nzambi mulaye bankambua betu;+  bualu bumue bumue ebu ke budi bisa bietu 12 bitekemene bua bukumbane pa kumukuatshila mudimu wa tshijila bikole munya ne butuku. Mukalenge wanyi, bena Yuda mbamfunde anu bua ditekemena edi.+  “Bua tshinyi mbinukolele munkatshi muenu bua kuitaba ne: Nzambi udi ujula bafue?  Ku luanyi luseke, mvua mutuishibue ne: mvua ne bua kuenza malu a bungi bua kuluisha dîna dia Yezu muena Nazaleta. 10  Ke tshimvua muenze menemene ku Yelushalema, ne mvua mueleshe bansantu ba bungi mu maloko,+ bualu mvua mupete bukokeshi kudi bamfumu ba bakuidi;+ ne pavuabu ne bua kubashipa, mvua nganyisha panyi. 11  Mvua mbanyoka misangu ya bungi mu nsunagoga yonso, nkeba kubenzeja ku bukole bua balekele ditabuja diabu; bu mumvua mubakuatshile tshiji tshikole, mvua nya kubakengesha too ne mu bimenga bia kule. 12  “Pamvua ngenza malu aa, meme mu luendu mutangile ku Damaseke ne bukokeshi ne dîyi bia kudi bamfumu ba bakuidi, 13  Mukalenge wanyi, meme kumona mu njila, munda munya, bukenke bupite bukenke bua dîba bufuma mu diulu, kukenkeshabu muaba umvua ne muaba uvua bantu bamvua nabu mu luendu.+ 14  Patuakakuluka bonso panshi, meme kumvua dîyi dingambila mu muakulu wa tshiena Ebelu ne: ‘Shaula, Shaula, udi unkengesha bua tshinyi? Paudi utungunuka ne kuditua ku misongolo* udi udienzela bibi nkayebe.’ 15  Kadi ngakamba ne: ‘Mukalenge, wewe udi nganyi?’ Ke Mukalenge kuamba ne: ‘Mmeme Yezu uudi ukengesha. 16  Kadi juka, imana. Ndi mukumuenekele bua bualu ebu, bua kukusungula bu muena mudimu ne ntemu wa malu audi mumone ne malu angakuleja bua bualu buanyi.+ 17  Nenkusungile mu bianza bia tshisamba etshi ne bia bisamba bikuabu kundi nkutuma+ 18  bua kubulula mêsu abu,+ bua kubumbusha mu mîdima+ baye ku butoke,+ kubumbusha ku bukokeshi bua Satana+ baye kudi Nzambi, bua ababuikidile mpekatu yabu+ ne bapete bumpianyi munkatshi mua badibu bajidile bua mudibu bangitabuje.’ 19  “Nunku, Mukalenge Agipa, tshivua mubenge bua kutumikila tshikena kumona tshia mu diulu atshi to, 20  kadi ngakaya kudi bena mu Damaseke+ kumpala, pashishe kudi bena mu Yelushalema+ ne mu ditunga dijima dia Yudaya ne kudi bisamba bikuabu kabidi, ngenda mmanyisha mukenji wa ne: bavua ne bua kunyingalala bua mpekatu yabu ne kuya kudi Nzambi pa kuenza malu adi aleja mudibu banyingalale bua mpekatu yabu.+ 21  Ke bualu kayi bena Yuda bavua bankuate mu ntempelo ne basue kunshipa.+ 22  Kadi bu mundi mupete diambuluisha dia kudi Nzambi, ndi ntungunuka ne kufila bumanyishi too ne lelu kumpala kua banene ne bakese, tshiyi ngamba malu makuabu, anu avua Baprofete ne Mose bambe ne: avua ne bua kuenzeka,+ 23  a ne: Kristo uvua ne bua kukenga,+ ne bu muvuaye wa kumpala ku dibishibua ku lufu,+ uvua ne bua kumanyisha butoke kudi ba mu tshisamba etshi ne kudi bisamba bikuabu.”+ 24  Mpindieu pavua Paulo wenda wamba malu aa bua kudilumbuluila, Festo wakamba ne dîyi dikole ne: “Paulo, udi wenda upala! Dimanya dia bungi dikadi dikupadisha!” 25  Kadi Paulo wakamba ne: “Wa Kunemekibua Festo, tshiena ngenda mpala to, kadi ndi ngamba mêyi malelela a meji. 26  Mu bulelela, mukalenge undi ngambila malu mudilekelele nunku mmumanye malu aa bimpe; ndi mutuishibue ne: kakuena bualu nansha bumue budiye kayi mumanye to, bualu kakuena bualu nansha bumue budi buenzeke mu ditumba kampanda to.+ 27  Mukalenge Agipa, utu witabuja mifundu ya Baprofete anyi? Ndi mumanye ne: utu uyitabuja.” 28  Kadi Agipa wakambila Paulo ne: “Udi mua kungitabijija bua meme kulua muena Kristo mu mutantshi mukese patupu.” 29  Ke Paulo kuamba ne: “Ndi njinga kumpala kua Nzambi ne: nansha mu mutantshi mukese anyi mu mutantshi mule, ki nganu wewe nkayebe kadi ne bonso badi banteleja lelu nulue bu meme, pa kumbusha shene ya buloko eyi.” 30  Nunku mukalenge wakajuka, ne nguvena ne Bênike ne bantu bavuabu basombe nabu bakajuka pabu. 31  Kadi pavuabu benda bapatuka, bakatuadija kuyukila bamba ne: “Muntu eu kena wenza bualu budi bukumbanyine lufu anyi shene ya buloko to.”+ 32  Ke Agipa kuambila Festo ne: “Muntu eu uvua mua kuikala mulekeledibue bu yeye kayi mulombe bua kuya kudi Kaisa.”+

Note

Anyi “tshisamba tshietu.”
Musongolo nkamutshi kasongoloke kadibu basaka naku nyama.