Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Bienzedi bia bapostolo 18:1-28

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mudimu wa Paulo ku Kolinto (1-17)

  • Dipingana ku Antiokia wa mu Sulia (18-22)

  • Paulo udi uya ku Galatiya ne ku Fugia (23)

  • Badi bambuluisha Apolo muakudi wa dipoko (24-28)

18  Kunyima kua malu aa, wakumbuka ku Atena, kuyaye ku Kolinto.  Wakapeta muena Yuda mukuabu mulelela ku Ponto, diende Akila+ utshivua ufuminaku ku Itali ne mukajende Pisikila, bualu Kulaudio uvua mutumine bena Yuda bonso dîyi bua bumbuke mu Lomo. Nunku wakaya kudibu,  ne bu muvuaye wenza mudimu wa muomumue nabu, wakasombela ku nzubu kuabu, kuenzaye nabu mudimu,+ bualu mudimu wabu uvua wa kuenza ntenta.  Uvua wenza muyuki* mu nsunagoga+ dituku dionso dia nsabatu+ ne witabijija bena Yuda ne bena Greke.  Kadi pakapueka Sila+ ne Timote+ bafumina ku Makedonia, Paulo wakatuadija kudifila bikole mu mudimu wa dîyi, ufila bumanyishi kudi bena Yuda bua kubajadikila ne: Yezu udi Kristo.+  Kadi bu muvuabu batungunuka ne kumuluisha, bamuamba mêyi mabi, wakatutula bilamba biende,+ kubambilaye ne: “Mashi enu ikale pa mitu yenu.+ Meme tshiena ne bualu to.+ Kutuadijila ku mpindieu, nenye kudi bantu ba bisamba bikuabu.”+  Nunku wakumbukaku,* kuyaye mu nzubu mua muntu mukuabu, diende Titio Yusto, mutendeledi wa Nzambi uvua ne nzubu mutuangane ne nsunagoga.  Kadi Kulisipo+ mutangidi wa nsunagoga wakalua muena kuitabuja mu Mukalenge, yeye pamue ne ba mu nzubu muende bonso. Pashishe bena Kolinto ba bungi bavua bumvue lumu luimpe bakitabuja, kubabatizabu.  Bualu bukuabu, Mukalenge wakambila Paulo mu tshikena kumona butuku ne: “Kutshinyi to, kadi tungunuka anu ne kuakula, kupuwu to, 10  bualu ndi nebe+ ne kakuena muntu wakuluisha bua kukuenzela bibi to; bualu ndi ne bantu ba bungi mu tshimenga etshi.” 11  Nunku wakashalamu tshidimu tshijima ne ngondo isambombo, ulongesha dîyi dia Nzambi munkatshi muabu. 12  Pavua Galio muikale nguvena* wa Akaya, bena Yuda bakaluisha Paulo bamane kumvuangana, kuyabu nende ku nkuasa wa tshilumbuluidi 13  bamba ne: “Muntu eu udi witabijija bantu bua kutendelela Nzambi mu mushindu udi kawuyi upetangana ne mikenji.” 14  Kadi pakavua Paulo ukeba kuakula, Galio wakambila bena Yuda ne: “Nuenu bena Yuda, bulelela, bu koku kuikale tshilema anyi bualu bubi bunene, bivua mua kukumbana bua meme kunuteleja ne lutulu. 15  Kadi bikalabi bua dikokangana bua miaku, bua mêna ne bua mikenji yenu nuenu,+ nuditangidile bualu ebu. Tshiena musue kuikala mulumbuluishi wa malu aa to.” 16  Ke yeye kubipata ku nkuasa wa tshilumbuluidi. 17  Nunku buonso buabu bakakuata Sosetene+ mutangidi wa nsunagoga, kutuadijabu kumututa kumpala kua nkuasa wa tshilumbuluidi. Kadi Galio kakabuelakana mu malu au nansha kakese. 18  Kadi Paulo mumane kushala kabidi matuku makuabu, wakalayangana ne bana betu, kuangataye mazuwa mutangile ku Sulia pamue ne Pisikila ne Akila. Uvua mukoseshe nsuki yende mu Kanekelea+ bualu uvua muenze mutshipu. 19  Nunku bakafika ku Efeso, yeye kubashiyaku; kadi yeye wakabuela mu nsunagoga, kubangaye kueleshisha bena Yuda meji.+ 20  Nansha muvuabu bamulomba bua kushalaku matuku a bungi, kakitaba to, 21  kadi wakalayangana nabu, kubambilaye ne: “Biasua Yehowa,* nempingane kabidi kunudi.” Wakangatshila mazuwa ku Efeso, 22  kupuekaye ku Kaisalia. Kubandaye* bua kuela tshisumbu muoyo, pashishe kupuekaye ku Antiokia.+ 23  Yeye mumane kupitshisha ndambu wa matuku kuntu aku, wakumbuka, kuyaye, umbuka eku uya eku mu ditunga dijima dia Galatiya ne dia Fugia,+ wenda ukolesha bayidi bonso.+ 24  Mpindieu muena Yuda mukuabu mulelela ku Alesandelia diende Apolo+ wakafika ku Efeso; uvua muakudi wa dipoko uvua mumanye Mifundu bikole. 25  Bavua balongeshe* muntu eu njila wa Yehowa,* ne bu muvuaye usaba ne nyuma, uvua wakula ne ulongesha malu a Yezu mu mushindu mujalame, kadi uvua mumanye anu dibatiza dia Yone. 26  Wakatuadija kuakula ne dikima dionso mu nsunagoga. Pakamumvua Pisikila ne Akila,+ bakaya nende, kumumvuijabu njila wa Nzambi mu mushindu mujalame menemene. 27  Pashishe, bu muvuaye musue kuya ku Akaya, bana betu bakafundila bayidi, babalomba bua bamuakidile bimpe. Nunku pakafikaye kuntu aku, wakambuluisha bantu bavua balue bena kuitabuja ku ngasa wa Nzambi bikole; 28  bualu uvua ujadikila bena Yuda bimpe menemene patoke ne bukole buonso muvuabu mu dipanga, ubaleja mu Mifundu ne: Yezu udi Kristo.+

Note

Anyi “Uvua ubeleshisha meji.”
Mmumue ne: ku nsunagoga.
Nguvena wa provense wa bena Lomo udibu babikila ne: prokonsile. Tang. Diumv.
Pamuapa nku Yelushalema.
Anyi “balongeshe ne mêyi a mukana.”