Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Balumbuluishi 20:1-48

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mvita ne bena Benyamina (1-48)

20  Nunku bena Isalele bonso bakalua bafumina ku Dana+ too ne ku Bê-sheba ne mu buloba bua Gilada,+ ne tshisumbu tshijima tshiakadisangisha bu muntu umue* kumpala kua Yehowa ku Misepa.+  Nunku bamfumu ba tshisamba ne bisa bionso bia mu Isalele bakimana miaba yabu pavua tshisamba tshia Nzambi tshidisangishe, mmumue ne: basalayi binunu 400 bavua benda ku makasa, bikale ne miele ya mvita.+  Bena Benyamina bakumvua ne: bantu ba mu Isalele bavua babande ku Misepa. Pashishe bantu ba mu Isalele bakakonka ne: “Tuambilayi, bualu bubi ebu mbuenzeke mushindu kayi?”+  Ke muena Lewi au,+ bayende wa mukaji uvuabu bashipe, kuandamunaye ne: “Mvua mufike mu Gibea+ wa mu Benyamina butuku bua kulala, ne mvua ne mukaji umvua mubanjije.  Bantu* ba mu Gibea bakalua bua kungenzela bibi, bobu kunyunguluka nzubu umvua butuku abu. Bavua basue kunshipa, kadi pamutu pa nanku bakalala ne mukaji umvua mubanjije au ku bukole, yeye kufua.+  Ke meme kuangata tshitalu tshia mukajanyi au, meme kutshikosa mu bitupa, kutuma bitupa abi mu tshitupa tshionso tshia bumpianyi bua Isalele,+ bualu bavua benze bualu bua bundu ne bubi menemene mu Isalele.  Mpindieu nuenu bonso bantu ba mu Isalele, filayi mibelu ne ngenyi+ mu bualu ebu.”  Nunku bantu bonso bakajuka bu muntu umue,* kuambabu ne: “Muntu nansha umue wa kutudi kakuya ku ntenta wende anyi kupingana ku nzubu kuende to.  Mpindieu netuenzele Gibea bualu ebu: Tuele nshobo ne tubande bua kumuluisha.+ 10  Netuangate mu bisa bionso bia Isalele bantu dikumi mu bantu lukama, ne bantu lukama mu bantu tshinunu, ne bantu tshinunu mu bantu binunu 10 bua kusangisha biakudia bua tshiluilu, bua baye kuluisha Gibea wa mu Benyamina bua bualu bua bundu budibu benze mu Isalele.” 11  Nunku bantu bonso ba mu Isalele bakadisangisha bu muntu umue* bua kuluisha tshimenga atshi, bu bantu basuike dîyi. 12  Pashishe bisa bionso bia mu Isalele biakatuma bantu kudi bena mu tshisa tshia Benyamina, bamba ne: “Mbualu bubi kayi ebu budi buenzeke munkatshi muenu? 13  Mpindieu filayi bantu tshianana ba mu Gibea+ abu bua tubashipe ne tumbushe malu mabi mu Isalele.”+ Kadi bena Benyamina bakabenga kuteleja bana babu bena Isalele. 14  Pashishe bena Benyamina bakumbuka mu bimenga biabu, kudisangishabu kaba kamue ku Gibea bua kuya kuluangana ne bantu ba mu Isalele. 15  Dituku adi bena Benyamina bakabikidisha bantu balume binunu 26 ba mu bimenga biabu bikale ne miele ya mvita, pa kumbusha bantu basungula 700 ba mu Gibea. 16  Mu tshiluilu amu muvua bantu basungula 700 bavua ne luboko. Yonso wa ku bantu aba uvua mua kuasa dibue ne ndundu wa kukupa nende mabue ne ndudi ya diodi disue kusesuka, disesuka ntanta wa bunene bua lusuki, ne kavua upangila to. 17  Bakabikidisha bantu balume binunu 400 ba mu Isalele bikale ne miele ya mvita+ pa kumbusha ba mu Benyamina, ne yonso wa kudibu uvua muena mvita wa dilambu. 18  Bakajuka, kubandabu ku Betele bua kuebejabu Nzambi.+ Pashishe bantu ba mu Isalele bakebeja ne: “Nnganyi wa kutudi wabanda kumpala mu mvita bua kuluangana ne bena Benyamina?” Yehowa wakandamuna ne: “Yuda ke udi ne bua kuikala kumpala.” 19  Pashishe bena Isalele bakajuka mu dinda, bobu kuasa tshitudilu bua kuluisha Gibea. 20  Nunku bantu ba mu Isalele bakapatuka bua kuluangana ne Benyamina; bakela mualu wa mvita bua kuluangana nabu ku Gibea. 21  Nunku bena Benyamina bakapatuka mu Gibea, kushipabu bantu ba mu Isalele binunu 22 dituku adi. 22  Kadi tshiluilu tshia bena Isalele tshiakaleja muvuatshi ne dikima, kuelatshi kabidi mualu wa mvita muaba umue umue au bua kuluangana anu muvuatshi tshienze dituku dia kumpala. 23  Pashishe bena Isalele bakabanda, kudilabu kumpala kua Yehowa too ne ku dilolo, bobu kuebeja Yehowa ne: “Tuye kabidi bua kuluangana ne bana betu, bena Benyamina anyi?”+ Ke Yehowa kubandamuna ne: “Bandayi nuluangane nabu.” 24  Nunku bena Isalele bakasemena pabuipi ne bena Benyamina dituku dibidi. 25  Bena Benyamina pabu bakapatuka mu Gibea bua kusambakena nabu mu dituku dibidi, kushipabu bena Isalele bakuabu binunu 18,+ buonso buabu bikale ne miele ya mvita. 26  Nunku bantu bonso ba mu Isalele bakabanda ku Betele. Bakadila, kusombabu muaba au kumpala kua Yehowa,+ kujilabu biakudia+ dituku adi too ne ku dilolo, bobu kufila milambu ya kuosha+ ne milambu ya diumvuangana+ kumpala kua Yehowa. 27  Pashishe bantu ba mu Isalele bakebeja Yehowa,+ bualu matuku au mushete wa tshipungidi tshia Nzambi mulelela uvua kuntu aku. 28  Mpindieu Pinehasa+ muana wa Eleazâ muana wa Alona ke uvua wenza mudimu* kumpala kuawu mu matuku au. Bakebeja ne: “Tuye musangu mukuabu kabidi bua kuluangana ne bana betu, bantu ba mu Benyamina anyi, peshi tulekele?”+ Yehowa wakandamuna ne: “Bandayi, bualu malaba nembafile mu tshianza tshienu.” 29  Pashishe bena Isalele bakateka bantu bua kualamina+ kumpenga kuonso kua Gibea. 30  Bena Isalele bakabanda kabidi bua kuluangana ne bena Benyamina dituku disatu, ne bakadilonga bua kuluisha Gibea anu muvuabu benze misangu mikuabu ayi.+ 31  Pavua bena Benyamina bapatuke bua kusambakena ne tshiluilu, bakabakokela kule ne tshimenga.+ Pashishe, anu muvuabi bienzeke misangu mikuabu ayi, bakatuadija kuluisha ne kushipa bantu bakuabu mu njila minene, umue wa kudiyi ubanda ku Betele ne mukuabu ku Gibea, kushiyabu bantu batue ku 30 ba mu Isalele bafue mu mpata.+ 32  Nunku bena Benyamina bakamba ne: “Tudi tubatshimuna anu mutuvua benze kumpala.”+ Kadi bena Isalele bakamba ne: “Netunyeme ne netubakokele mu njila minene kule ne tshimenga tshiabu.” 33  Pashishe bantu bonso ba mu Isalele bakajuka miaba yabu, kudilongabu ku Bâla-tamâ pavua eku bena Isalele bavua balamine bapatuka miaba ivuabu, pabuipi ne Gibea. 34  Nunku bantu basungula binunu 10 ba mu Isalele mujima bakafika kumpala kua Gibea, ne mvita ivua mikole. Kadi bena Benyamina kabavua bamanye ne: dikenga dikavua pa kubakuata to. 35  Yehowa wakatshimuna Benyamina+ kumpala kua Isalele, ne dituku adi bena Isalele bakashipa bantu 25 100 mu Benyamina, buonso buabu bikale ne miele ya mvita.+ 36  Kadi bena Benyamina bavua bela meji ne: nebatshimune bantu ba mu Isalele pavuabu banyema Benyamina,+ kadi bobu bavua banyeme bualu bavua batekemene bantu bavuabu bateke, balamine bua kuluisha Gibea.+ 37  Bantu bavua balamine abu bakenza malu ne lukasa, bobu kuya batangile ku Gibea. Pashishe bantu bavua balamine abu bakamuangalaka, bobu kushipa bantu bonso ba mu tshimenga ne muele wa mvita. 38  Mpindieu bantu ba mu Isalele bavua balongolole ne: bantu bavua balamine ku tshimenga bavua ne bua kuenza tshimanyinu tshia muishi ubanda ufumamu. 39  Pavua bena Isalele bakudimuke mu mvita, bantu ba mu Benyamina bakatuadija kubaluisha ne kushipa bantu batue ku 30 ba mu Isalele,+ ne bakamba ne: “Bidi bimueneka patoke ne: tudi tubatshimuna kabidi anu mutuvua benze mu mvita ya kumpala.”+ 40  Kadi tshimanyinu tshiakatuadija kubanda, tshifuma mu tshimenga anu bu dikunji dia muishi. Pakakudimuka bantu ba mu Benyamina bua kutangila, bakamona tshimenga tshijima tshioshika, kapia kalunduka, kabanda muulu. 41  Dîba adi bantu ba mu Isalele bakabakudimukila, ne bantu ba mu Benyamina bakateketa mu mikolo, bualu bavua bamone ne: dikenga dikavua dibakuate. 42  Nunku bakanyema bantu ba mu Isalele batangile mu tshipela, kadi mvita yakabalonda; bantu bavua bapatuka mu bimenga bakaditua pabu mu dibashipa. 43  Bakanyunguluka bena Benyamina, kubipatabu kakuyi dikisha. Bakabadiatakaja kumpala menemene kua Gibea, lua ku est. 44  Ndekelu wa bionso bantu binunu 18 ba mu Benyamina bakakuluka, bonso bikale bilobo bia mvita.+ 45  Bantu ba mu Benyamina bakakudimuka, kunyemenabu mu tshipela ku mukuna wa dibue wa Limona,+ ne bena Isalele bakashipa* bantu 5 000 ba kudibu mu njila minene, ne bakatungunuka ne kubipata too ne ku Gidoma; nunku bakashipa bantu bakuabu 2 000. 46  Bantu bonso ba mu Benyamina bavua bakuluke dituku adi bavua bantu binunu 25 bikale ne miele ya mvita,+ bonso bilobo bia mvita. 47  Kadi bantu 600 bakanyemena mu tshipela ku mukuna wa dibue wa Limona, kushalabu ku mukuna wa dibue wa Limona aku ngondo inayi. 48  Pashishe bantu ba mu Isalele bakapinganyina bena Benyamina, kushipabu bavua mu bimenga ne muele wa mvita, kumbukila ku bantu too ne ku bimuna, bionso bivua bishale. Bakatua kabidi bimenga bionso bivua mu njila wabu kapia.

Note

Anyi “mu buobumue.”
Anyi pamuapa: “bena buloba.”
Anyi “mu buobumue.”
Anyi “mu buobumue.”
Ku mua.: “wimana.”
Ku mua.: “bakenza dipumbulula dia.”