Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Mâko 6:1-56

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Badi babenga Yezu mu tshimenga tshiabu (1-6)

  • Badi bambila bapostolo 12 malu a kuenza bua kuyisha (7-13)

  • Lufu lua Yone Mubatiji (14-29)

  • Yezu udi udiisha bantu 5 000 (30-44)

  • Yezu udi wenda pa mâyi (45-52)

  • Diondopa mu Genesaleta (53-56)

6  Wakumbuka muaba au, kubuelaye mu buloba buabu,+ ne bayidi bende bakamulonda.  Pakafika dituku dia Nsabatu, wakatuadija kulongesha mu nsunagoga, bantu ba bungi bavua bamuteleje bakakema, kuambabu ne: “Muntu eu mmupetele malu aa kuepi?+ Bua tshinyi bavua bamupeshe meji aa? Bua tshinyi midimu ya bukole ya nunku idi yenzekela ku bianza biende?+  Yeye si mmuena mabaya,+ muana wa Mariya+ ne muanabu ne Yakobo,+ ne Jozefe, ne Yudasa ne Simona,+ ki mmuomu anyi? Bana babu ba bakaji si badi netu muaba eu, ki mmuomu anyi?” Nunku bakatuadija kulenduka bua bualu buende.  Kadi Yezu wakabambila ne: “Muprofete katu utumbila mu buloba buabu, kudi bana babu ne mu nzubu muende to.”+  Nunku, kakamona mua kuenzamu midimu ya bukole pa kumbusha bantu bakese bavua basama bavuaye mutentekele bianza, mubuondope.  Bushuwa, wakakema bua dipanga diabu dia ditabuja. Wakanyunguluka mu misoko ivua pabuipi apu wenda ulongesha.+  Wakabikila bapostolo 12, kutuadijaye kubatuma ku babidi ku babidi+ ne wakabapesha bukokeshi pa nyuma ya bukoya.+  Kabidi, wakabatumina dîyi bua kabambudi tshintu nansha tshimue bua luendu, anu dikombo, kabambudi mampa, tshibombi tshia biakudia, makuta* mu mikaba yabu,+  kadi bua kuvuala nsandala, ne kubenga kuvuala bilamba bibidi.* 10  Wakabambila kabidi ne: “Muaba wonso unudi nubuela mu nzubu, nushalamu too ne panumbuka muaba au.+ 11  Muaba wonso udibu kabayi banuakidila anyi kabayi banuteleja, panudi numbukapu, nututule lupuishi ludi ku makasa enu bu bujadiki kudibu.”+ 12  Nunku bakaya, kuyishabu ne: bantu badi ne bua kunyingalala bua mpekatu yabu,+ 13  ne bakipata bademon ba bungi,+ kuelabu ne bantu ba bungi bavua basama manyi, kubondopabu. 14  Mpindieu, mukalenge Helode wakumvua lumu lua bualu ebu, bualu dîna dia Yezu diakamanyika bikole, ne bantu bavua bamba ne: “Yone Mubatiji mmujudibue ku lufu, ke bualu kayi midimu ya bukole ivua yenzeka kudiye.”+ 15  Kadi bakuabu bavua bamba ne: “Ng’Eliya.” Banga pabu bamba ne: “Mmuprofete bu umue wa ku baprofete ba kale.”+ 16  Kadi pakumvua Helode bualu ebu, wakamba ne: “Yone umvua mukose mutu, yeye eu mmujudibue ku lufu.” 17  Bualu Helode nkayende wakatuma bantu, kukuatabu Yone, kumusuikabu mu buloko bua bualu bua Helodiya, mukaji wa muanabu Filipo, bualu yeye uvua mumusele.+ 18  Bualu Yone uvua wambila Helode ne: “Ki mbianyishibue bua wewe kuikala ne mukaji wa muanenu to.”+ 19  Nunku Helodiya uvua mumulamine tshiji, uvua ukeba kumushipa, kadi kavua ne mushindu to. 20  Bualu Helode uvua utshina Yone, mumanye muvuaye muntu muakane ne wa tshijila,+ wakamulama bimpe. Pakamutelejaye, kakamanya tshia kuenza, kadi wakatungunuka anu ne kumuteleja ne disanka. 21  Kadi dituku diakane diakafika pavua Helode mulambishe biakudia bia dilolo dia mufikilu wa diledibua diende+ bua bakokeshi bende banene, bamfumu ba basalayi, ne bantu banene ba mu Galela.+ 22  Nunku, muana wa bakaji wa Helodiya wakabuela, kujaye maja ne kusankishaye Helode ne bavua badia* nende. Mukalenge wakambila nsongakaji au ne: “Ndomba tshionso tshiudi musue, nenkupeshatshi.” 23  Eyowa, wakaditshipa kudiye ne: “Tshionso tshiudi ulomba, nenkupeshatshi, too ne ku tshia bibidi tshia bukalenge buanyi.” 24  Nunku wakapatuka, kuebejaye mamuende ne: “Ndombe tshinyi?” Wakamba ne: “Mutu wa Yone Mubatiji.” 25  Diakamue wakabuela lubilu kudi mukalenge, kuenzaye dilomba diende, wamba ne: “Ndi musue umpeshe mpindieu mutu wa Yone Mubatiji pa dilongo.”+ 26  Nansha muvua bualu ebu bunyingalaje mukalenge bikole, kavua musue kubenga dilomba diende, bua mitshipu yende ne benyi bende.* 27  Ke mukalenge kutuma diakamue mulami, kumutuminaye dîyi bua alue ne mutu wa Yone. Nunku wakaya, kumukosaye mutu mu buloko, 28  kuluaye ne mutu wende pa dilongo. Wakawupesha nsongakaji, ne nsongakaji wakawupesha mamuende. 29  Pakumvua bayidi bende bualu ebu, bakalua, kuangatabu tshitalu tshiende ne kutshiladikabu mu lukita.* 30  Bapostolo bakadisangisha kudi Yezu, kumulondelabu malu onso avuabu benze ne balongeshe.+ 31  Nunku wakabambila ne: “Luayi, nuenu nkayenu, ku luseke muaba udi kawuyi bantu, nuikishe ndambu.”+ Bualu bantu ba bungi bavua anu balua, baya, kabavua bapete nansha dîba dia kudia biakudia to. 32  Nunku bakaya mu buatu muaba uvua kawuyi bantu bua kuikalabu nkayabu.+ 33  Kadi bantu bakabamona baya ne ba bungi bakamanya bualu abu, bakayaku lubilu ku makasa bafuma mu bimenga bionso, kufikabu kuntu aku kumpala kuabu. 34  Nanku pakatulukabu, wakamona musumba munene wa bantu, wakabumvuila luse,+ bualu bavua bu mikoko ivua kayiyi ne mulami.+ Wakatuadija kubalongesha malu a bungi.+ 35  Mpindieu, dîba dikavua diye bikole, bayidi bende bakalua kudiye, kuambabu ne: “Muaba eu udi kule ne bantu ne dîba dikadi diye.+ 36  Pingaja bantu, bua baye ku ntshiama, ne mu misoko bidi pabuipi, badisumbile tshia kudia.”+ 37  Yeye wakabandamuna ne: “Nuenu bapeshayi tshia kudia.” Nunku bakamukonka ne: “Tumbuke muaba eu tuye, tusumbe mampa a ndenaliyo* nkama ibidi, tupeshe bantu badie anyi?”+ 38  Wakabebeja ne: “Nudi ne mampa bungi kayi? Ndayi nutangile!” Pakamanyabu, bakamba ne: “Atanu ne mishipa ibidi.”+ 39  Nunku wakambila bantu bonso bua kudiadijabu mu mashinde mabishi bisumbu bisumbu.+ 40  Ke bobu kudiadija mu bisumbu bia bantu lukama ne bia bantu 50. 41  Nunku wakangata mampa atanu au ne mishipa ibidi ayi, kutangilaye mu diulu, kusakidilaye Nzambi.+ Pashishe wakatshibula mampa, kutuadijaye kuapesha bayidi bua baateke kumpala kua bantu ne wakabanya mishipa ibidi ayi bua bantu bonso. 42  Nunku bantu bonso bakadia, bakukuta, 43  ne bakangula bisaka 12 biuwule tente ne bipese, pa kumbusha mishipa.+ 44  Bantu bavua badie mampa au bavua bantu balume 5 000. 45  Pashishe, wakabueja bayidi bende diakamue mu buatu, kubatumaye kumpala dishiya dia mâyi lua ku Betesaida, pavuaye yeye upingaja musumba wa bantu ku mabu.+ 46  Kadi yeye mumane kubalaya, wakaya ku mukuna bua kusambila.+ 47  Pakafika mêba a dilolo, buatu buvua munkatshi mua mbuu, kadi yeye uvua nkayende ku mukuna.+ 48  Nunku pakamonaye muvuabu batata bua kuita buatu, bualu tshipepele tshivua tshitangile kudibu, wakaya kudibu bu pa tshilu tshinayi tshia butuku,* wenda wendela pa mâyi; kadi uvua musue* kubapita. 49  Pakamumonabu wendela pa mâyi, bakela meji ne: “Ntshilengulengu!” Bakela mbila. 50  Bualu buonso buabu bakamumona, kumvuabu buôwa. Kadi wakabela dîyi diakamue, kuambaye ne: “Koleshayi muoyo! Mmeme; kanutshinyi to.”+ 51  Pashishe, wakabuela mu buatu muvuabu ne lupepele luakabatama. Bakakema bikole bua bualu ebu, 52  bualu kabavua bajingulule diumvuija dia mampa, kadi mioyo yabu ivua anu ne lujoko bua kumvua. 53  Pakasabukabu ku mukuna, bakafika mu Genesaleta, kusuikabu buatu pabuipi apu.+ 54  Kadi diakamue pakatulukabu mu buatu, bantu bakamumanya. 55  Bakanyemakana mu tshitupa atshi tshionso, kutuadijabu kulua ne bantu bavua basama bambula pa tulalu muaba uvuabu bumvua ne: ke uvuaye. 56  Nunku, mu misoko ivuaye ubuela anyi mu bimenga peshi ku ntshiama, bavua bateka bantu bavua basama miaba ya bisalu, ne bavua bamusengelela bua balenge nansha ku luzembe lua tshilamba tshiende tshia pa mutu.+ Bonso bavua balulenge, bakondopibua.

Note

Ku mua.: “tshiamu tshia mitaku.”
Anyi “tshilamba tshikuabu.”
Anyi “badiadije ku mêsa.”
Anyi “ne bantu bavua badiadije ku mêsa.”
Anyi “lukita lua tshivulukilu.”
Mmumue ne: bu pa dîba 3 wa butuku too ne padi dîba dipatuka bu pa dîba 6 wa dinda.
Anyi “wamba.”