Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Lumu luimpe lufunda kudi Mâko 12:1-44

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Tshilejilu tshia babidime bashipianganyi (1-12)

  • Nzambi ne Kaisa (13-17)

  • Lukonko bua dibishibua (18-27)

  • Mikenji ibidi mitambe bunene (28-34)

  • Kristo mmuana wa Davidi anyi? (35-37a)

  • Didimuija bua bafundi (37b-40)

  • Tukuta tubidi tua binjanja tua mukaji mukamba mupele (41-44)

12  Pashishe, wakatuadija kubambila malu mu bilejilu, wamba ne: “Muntu mukuabu uvua mudime budimi bua tumuma tua mvinyo,+ kubunyungululaye ne lupangu, kumbulamu tshina tshia kukamina mvinyo ne kuibaka tshibumba;+ pashishe, wakabushila babidime, kuyaye ku luendu ku babende.+  Pakakumbana tshikondo, wakatuma mupika kudi babidime bua kuangata ndambu wa tumuma tua mu budimi bua tumuma tua mvinyo kudibu.  Kadi bakamukuata, kumukuma, kumupingajabu bianza bitupu.  Kubatuminaye kabidi mupika mukuabu, au bakamukuma ku mutu, kumufuishabu bundu.+  Nunku wakatuma mupika mukuabu, au bakamushipa, kutumaye bakuabu ba bungi, kukumabu bamue ne kushipabu bakuabu.  Uvua kabidi ne umue, muana uvuaye munange bikole.+ Wakamutuma kudibu ku ndekelu, wamba ne: ‘Nebanemeke muananyi.’  Kadi babidime abu bakambilangana ne: ‘Mupianyi wa bintu nyeye eu.+ Luayi, tumushipe, ne bumpianyi nebuikale buetu.’  Nunku bakamukuata, kumushipabu, ne kumuimanshabu pambelu pa budimi bua tumuma tua mvinyo.+  Muena budimi bua tumuma tua mvinyo neenze tshinyi? Yeye nealue, neashipe babidime aba, neapeshe bantu bakuabu budimi bua tumuma tua mvinyo abu.+ 10  Kanuvua banji kubala mufundu eu ne: ‘Dibue diakabenga bibaki, diodi edi ndilue dibue dinene dia mu ditumba.*+ 11  Bualu ebu mbufumine kudi Yehowa,* ne budi bukemesha ku mêsu kuetu’ anyi?”+ 12  Bua bualu ebu, bakasua kumukuata, kadi bavua batshina musumba wa bantu, bualu bavua bamanye ne: uvua nabu mu lungenyi pavuaye mufile tshilejilu atshi. Ke bobu kumushiya, kuyabu.+ 13  Pashishe bakamutumina Bafalese bakuabu ne bena dia Helode bua kumona mua kumukuatshila ku mêyi ende.+ 14  Pakafikabu, bakamuambila ne: “Mulongeshi, tudi bamanye ne: utu wamba anu malu malelela, ne kuena ukeba dianyishibua kudi muntu, bualu kuena utangila tshimuenekelu tshia bantu to, kadi udi ulongesha njila wa Nzambi mu diumvuangana ne bulelela. Mbianyishibue* bua kufuta Kaisa tshitadi* anyi ki mbianyishibue? 15  Tudi ne bua kufuta anyi katuena ne bua kufuta?” Yeye mumane kujingulula lubombo luabu, wakabambila ne: “Nudi nunteta bua tshinyi? Ntuadilayi ndenaliyo* bua mmumone.” 16  Bakalua ne ndenaliyo umue, yeye kubebeja ne: “Mpala ne mêyi adi mafundapu mbia nganyi?” Kumuambilabu ne: “Mbia Kaisa.” 17  Ke Yezu kubambila ne: “Nufute Kaisa bintu bia Kaisa,+ kadi nufute Nzambi bintu bia Nzambi.”+ Bakakema bikole bua bualu buende. 18  Kadi Basadoke batu bamba mudi dibishibua dia bantu ku lufu kadiyiku,+ bakalua, bakamuebeja ne:+ 19  “Mulongeshi, Mose wakatufundila ne: muanabu ne muntu yeye mufue ne mushiye mukaji, kadi kayi mushiye muana, muanabu wa balume udi ne bua kupiana mukaji au ne kulelela muanabu bana.+ 20  Kuvua bana ba muntu ba balume muanda mutekete. Wa kumpala wakasela mukaji, kadi pakafuaye kavua mushiye muana to. 21  Muibidi wakamusela, kadi wakafua kayi mushiye muana, ne muisatu bia muomumue. 22  Nunku bonso muanda mutekete kabakashiya bana to. Ndekelu wa bionso, mukaji au wakafua pende. 23  Ku dibishibua dia bantu ku lufu, mukaji au neikale wa nganyi? Bualu uvua mukaji wabu bonso muanda mutekete.” 24  Yezu wakabambila ne: “Kanuena batupakane bua bualu ebu anyi? Bualu kanuena bamanye Mifundu nansha bukole bua Nzambi to.+ 25  Bualu padibu bajuka ku lufu, balume kabena basela anyi bakaji kabena basedibua, kadi badi bu banjelu mu diulu.+ 26  Kadi bua dijudibua dia bafue, kanuena babale mu mukanda wa Mose, mu muyuki wa bualu bua kamutshi ka mêba, muvua Nzambi mumuambile ne: ‘Ndi Nzambi wa Abalahama, Nzambi wa Izaka ne Nzambi wa Yakoba’ anyi?+ 27  Yeye kena Nzambi wa bafue, kadi ngua badi ne muoyo. Nudi batupakane bikole menemene.”+ 28  Umue wa ku bafundi uvua mulue ne mumvue muvuabu bakokangana, pakamanyaye ne: Yezu uvua mubandamune mu mushindu muimpe menemene, wakamuebeja ne: “Mmukenji kayi udi wa kumpala* ku yonso?”+ 29  Yezu wakandamuna ne: “Wa kumpala udi ne: ‘Teleja, wewe Isalele, Yehowa* Nzambi wetu udi Yehowa* umue, 30  ne udi ne bua kunanga Yehowa* Nzambi webe ne muoyo webe wonso ne anyima* webe yonso ne lungenyi luebe luonso ne bukole buebe buonso.’+ 31  Muibidi nguowu eu: ‘Udi ne bua kunanga mukuebe bu muudi mudinange.’+ Kakuena mukenji mukuabu udi munene kupita eyi.” 32  Mufundi au wakamuambila ne: “Mulongeshi, udi muakule bimpe, mu diumvuangana ne bulelela: ‘Yeye udi Umue ne kakuena mukuabu pa kumumbusha Yeye’;+ 33  kumunanga ne muoyo wonso ne meji onso ne bukole buonso ne kunanga mukuebe bu muudi mudinange nkupite milambu yonso ya kuosha mijima ne milambu mikuabu kule menemene.”+ 34  Bua bualu ebu, Yezu mumane kujingulula ne: uvua muandamune ne meji, wakamuambila ne: “Kuena kule ne Bukalenge bua Nzambi to.” Kadi kakuvua muntu uvua ne dikima dia kumuela kabidi nkonko to.+ 35  Kadi pavua Yezu ulongesha mu ntempelo, wakamba ne: “Mmunyi mudi bafundi bamba ne: Kristo mmuana wa Davidi?+ 36  Davidi muine wakamba ku bukole bua nyuma muimpe*+ ne: ‘Yehowa* wakambila Mukalenge wanyi ne: “Somba ku tshianza tshianyi tshia balume too ne pangateka bena lukuna bebe muinshi mua makasa ebe.”’+ 37  Davidi muine udi umubikila ne: Mukalenge, nunku mmunyi mudiye mua kuikala muanende?”+ Nanku musumba munene wa bantu uvua umuteleja ne disanka. 38  Mu dilongesha diende, wakatungunuka ne kuamba ne: “Nudimukile bafundi badi basue kuendakana bavuale mizabi, basue bua bantu babele mioyo mu bisalu+ 39  ne basue nkuasa ya kumpala* mu nsunagoga ne miaba ya lumu lua bungi mu didia dia dilolo.+ 40  Badi badia nzubu ya* bakaji bakamba, ne bua kumueneka ku bantu,* badi benza masambila male. Bobu aba nebapete dilumbuluisha dikole menemene.”* 41  Wakasomba mutangilangane ne tushete* tua diela makuta,+ ne wakatuadija kutangila muvua musumba wa bantu wela makuta mu tushete tua diela makuta atu, ne babanji ba bungi bavua bela makuta a binjanja a bungi.+ 42  Kadi mukaji mukamba mupele mukuabu wakalua, kuelaye tukuta tukese tua binjanja tubidi tua mushinga mukese menemene.*+ 43  Ke yeye kubikila bayidi bende, kubambilaye ne: “Bulelela ndi nnuambila ne: mukaji mukamba mupele eu mmuele bia bungi kupita bakuabu bonso badi bele makuta mu tushete tua diela makuta.+ 44  Bualu bonso mbele biabu bia pa mutu, kadi yeye, nansha mudiye ukenga,* mmuele bionso bivuaye nabi, biende bionso bivuaye nabi bua kudidisha.”+

Note

Ku mua.: “mutu wa ditumba.”
Anyi “Mbiakane.”
Bimueneka ne: badi bakula bua tshitadi tshivuabu bafutshisha muntu yonso.
Anyi “udi ne mushinga menemene.”
Tang. Diumv.
Anyi “spiritu munsantu; nyuma wa tshijila.” Tang. Diumv.
Anyi “mitambe buimpe.”
Anyi “bintu bia.”
Anyi “bua kudingidija.”
Anyi “dia bujitu.”
Anyi “tulondo.”
Ku mua.: “lepitona ibidi idi yenza kadelana umue.” Tang. Tshis. B14.
Anyi “mupele.”