Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Samuele 7:1-29

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Davidi kakuibaka ntempelo (1-7)

  • Tshipungidi ne Davidi bua bukalenge (8-17)

  • Disambila dia Davidi dia kuela nadi tuasakidila (18-29)

7  Pakavua mukalenge musombele mu nzubu* wende+ ne Yehowa mumupeshe dikisha kudi bena lukuna bende bonso bavua bamunyunguluke,  mukalenge wakambila muprofete Natana+ ne: “Tangila, meme ndi musombele mu nzubu wa mitshi ya sedre+ padi Mushete wa Nzambi mulelela wowu musombe mu bilamba bia ntenta.”+  Natana wakandamuna mukalenge ne: “Ndaku, wenze tshionso tshidi mu muoyo webe, bualu Yehowa udi nebe.”+  Anu butuku abu, dîyi dia Yehowa diakalua kudi Natana, diamba ne:  “Ndaku, wambile muena mudimu wanyi Davidi ne: ‘Yehowa udi wamba ne: “Wewe neungibakile nzubu wa meme kusombela anyi?+  Bualu tshiena musombele mu nzubu katshia ku dituku dimvua mupatule tshisamba tshianyi tshia Isalele mu Ejipitu too ne lelu,+ kadi mvua ngenda ntambakana* mu ntenta ne mu ntenta wa tshitendelelu.+  Tshikondo tshionso tshimvua muende ne bena Isalele* bonso, mvuaku muambile umue wa ku balombodi ba bisa bia Isalele bamvua muteke bua kulama tshisamba tshianyi tshia Isalele dîyi, ngamba ne: ‘Bua tshinyi kuena mungibakile nzubu wa mitshi ya sedre’ anyi?”’  Mpindieu ambila muena mudimu wanyi Davidi ne: ‘Yehowa wa biluilu udi wamba ne: “Mvua mukuangatshile mu mpata ya kudishila nyama, muaba uuvua usaka mikoko,+ bua wewe kulua mulombodi wa tshisamba tshianyi tshia Isalele.+  Nengikale nebe kuonso kuudi uya,+ ne nenjimije* bena lukuna bebe bonso kumpala kuebe;+ nengenze bua dîna diebe dilue dinene+ anu bu dîna dia bantu banene ba pa buloba. 10  Nensunguile tshisamba tshianyi tshia Isalele muaba, nembatekamu, nebasombelamu ne kabakubatatshisha kabidi to; bantu babi kabakubakengesha kabidi bu muvuabu benze kale,+ 11  katshia dituku dimvua muteke balumbuluishi+ ku mutu kua tshisamba tshianyi tshia Isalele. Nenkupeshe dikisha kudi bena lukuna bebe bonso.+ “‘“Yehowa mmukuambile kabidi ne: Yehowa neakuenzele nzubu.*+ 12  Padi matuku ebe atua ku ndekelu+ ne wewe mulale bua kuikisha ne bankambua bebe, dîba adi nenjule muanebe* wa balume walua panyima pebe, lulelu luebe,* ne nenjadike bukalenge buende bikole.+ 13  Yeye ke wibaka nzubu bua dîna dianyi,+ ne nenjadike nkuasa wa bukalenge buende bikole bua kashidi.+ 14  Nendue tatuende ne yeye nealue muananyi.+ Padiye wenza bibi, nemmupeshe dinyoka ne lukodi lua bantu ne mututu wa bana ba bantu.*+ 15  Dinanga dianyi dia lulamatu kadiakumbushibua kudiye mushindu umvua mudiumbushe kudi Shaula+ umvua mumbushe kumpala kuebe. 16  Nzubu webe ne bukalenge buebe nebishindame kumpala kuebe bua kashidi; nkuasa webe wa bukalenge neajadikibue bikole bua kashidi.”’”+ 17  Natana wakambila Davidi mêyi onso aa ne wakamulondela tshikena kumona tshionso etshi.+ 18  Pakumvua mukalenge Davidi nanku wakalua, kusombaye kumpala kua Yehowa, kuambaye ne: “Wewe Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa, meme ndi nganyi? Nzubu wanyi udi ne mushinga kayi bua muudi muye nanyi kule nunku?+ 19  Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa, anu bu ne: ki mbikumbane, udi wakula kabidi bua nzubu wa muena mudimu webe too ne mu matuku atshilualua kule menemene; ne bualu ebu budi dilongesha* bua bukua bantu buonso, Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa. 20  Muena mudimu webe Davidi neakuambile kabidi tshinyi, Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa, paudi wewe mummanye bimpe nunku?+ 21  Bua bualu bua dîyi diebe ne mu diumvuangana ne muoyo webe* udi muenze malu manene onso aa ne udi muamanyishe muena mudimu webe.+ 22  Ke bualu kayi wewe Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa udi munene bushuwa.+ Kakuena mukuabu bu wewe,+ ne kakuena Nzambi pa kumbusha wewe;+ malu onso atudi bumvue ne matshi etu adi ajadika bualu ebu. 23  Ntshisamba kayi tshikuabu pa buloba tshidi bu tshisamba tshiebe tshia Isalele?+ Nzambi uvua muye ne mubapikule bu bantu bende,+ yeye kudipetela lumu lua bungi+ pa kubenzela malu manene adi akemesha.+ Wewe uvua muipate bisamba ne nzambi yabi bua bualu bua tshisamba tshiebe tshiuvua mudipikuile mu Ejipitu. 24  Uvua mujadike tshisamba tshiebe tshia Isalele bu tshisamba tshiebe wewe bua kashidi;+ ne wewe Yehowa, udi mulue Nzambi wabu.+ 25  “Mpindieu Yehowa Nzambi wanyi, kumbajaku dilaya diudi muenze bua muena mudimu webe ne nzubu wende bua kashidi, ne enzaku anu bu muudi mulaye.+ 26  Dîna diebe ditumbishibue bua kashidi,+ bua bantu bambe ne: ‘Yehowa wa biluilu udi Nzambi wa Isalele,’ ne nzubu wa muena mudimu webe Davidi ajadikibue bikole kumpala kuebe.+ 27  Bualu wewe Yehowa wa biluilu, Nzambi wa Isalele, udi mubuluile muena mudimu webe bualu paudi muambe ne: ‘Nenkuenzele nzubu.’*+ Ke bualu kayi muena mudimu webe udi ne dikima dia* kuenza disambila edi kuudi. 28  Mpindieu wewe Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa, udi Nzambi mulelela, mêyi ebe adi bulelela,+ ne udi mulaye muena mudimu webe malu mimpe aa. 29  Nunku bikusankishaku bua kubenesha nzubu wa muena mudimu webe, ne atungunuke kumpala kuebe bua kashidi;+ bualu wewe Mukalenge Mutambe Bunene Yehowa udi mulaye, ne nzubu wa muena mudimu webe abeneshibue ne dibenesha diebe bua kashidi.”+

Note

Anyi “dibalasa.”
Ku mua.: “ngenda ngenda.”
Ku mua.: “bana ba balume ba Isalele.”
Ku mua.: “nengumbushe.”
Anyi “dîku dia bakalenge.”
Ku mua.: “dimiinu.”
Ku mua.: “muntu wapatuka mu bitupa bia munda muebe.”
Anyi pamuapa: “Adama.”
Anyi “mukenji.”
Anyi “bilondeshile disua diebe.”
Anyi “dîku dia bakalenge.”
Ku mua.: “mmupete muoyo wende bua.”