Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Samuele 2:1-32

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Davidi, mukalenge mu Yuda (1-7)

  • Ishi-boshete, mukalenge mu Isalele (8-11)

  • Mvita pankatshi pa nzubu wa Davidi ne wa Shaula (12-32)

2  Pakapita matuku, Davidi wakebeja Yehowa+ wamba ne: “Ndi mua kubanda mu tshimue tshia ku bimenga bia Yuda anyi?” Yehowa wakamuambila ne: “Banda.” Ke Davidi kuebeja ne: “Nya kuepi?” Yeye kuandamuna ne: “Ku Hebelone.”+  Nunku Davidi wakabanda kuntu aku ne bakaji bende babidi, Ahinoama+ wa mu Yizelele ne Abigayila+ mukaji mukamba uvua Nabala wa mu Kâmele mushiye.  Davidi wakaya kabidi ne bantu bavuaye nabu,+ muntu yonso ne ba mu nzubu muende, ne bakasombela mu bimenga bivua binyunguluke Hebelone.  Pashishe bantu ba mu Yuda bakalua kuntu aku, kuelabu Davidi manyi bu mukalenge wa nzubu wa Yuda.+ Bakambila Davidi ne: “Bantu ba mu Yabesha-gilada ke bavua bajiike Shaula.”  Nunku Davidi wakatuma bantu ne mukenji kudi bantu ba mu Yabesha-gilada, kubambilaye ne: “Yehowa anubeneshe bualu nuvua baleje mukalenge wenu Shaula dinanga dia lulamatu panuvua bamujiike.+  Yehowa anuleje dinanga dia lulamatu ne lulamatu. Meme panyi nennuenzele malu ne bulenga bualu nudi benze bualu ebu.+  Mpindieu koleshayi bianza bienu ne nuikale bantu ba dikima, bualu mukalenge wenu Shaula mmufue, ne ba mu nzubu wa Yuda mbangele manyi bua ngikale mukalenge wabu.”  Kadi Abinê+ muana wa Nê, mfumu wa tshiluilu tshia Shaula uvua muangate Ishi-boshete+ muana wa Shaula musabuke muye nende ku Mahanayima+  ne mumuteke mukalenge wa Gilada,+ wa bena Ashehû, wa Yizelele,+ wa Efelayima,+ wa Benyamina, ne wa Isalele mujima. 10  Ishi-boshete, muana wa Shaula, uvua ne bidimu 40 pavuaye mulue mukalenge wa Isalele, ne wakakokesha bidimu bibidi. Kadi nzubu wa Yuda yeye uvua ku luseke lua Davidi.+ 11  Tshikondo tshivua* Davidi mukalenge mu Hebelone ku mutu kua nzubu wa Yuda tshivua tshia bidimu muanda mutekete ne ngondo isambombo.+ 12  Pakapita matuku, Abinê muana wa Nê ne bena mudimu ba Ishi-boshete, muana wa Shaula, bakumbuka ku Mahanayima+ kuyabu ku Gibeona.+ 13  Yoaba+ muana wa Seluya+ ne bena mudimu ba Davidi bakumbuka pabu ne bakapetangana nabu ku dijiba dia mâyi dia mu Gibeona; tshisumbu tshimue tshivua tshisombe dia munemu dia dijiba, ne tshisumbu tshikuabu dia muamua dia dijiba. 14  Ndekelu wa bionso Abinê wakambila Yoaba ne: “Lekela bansongalume bajuke ne baluangane* kumpala kuetu.” Ke Yoaba kuamba ne: “Bajuke.” 15  Nunku bakajuka, kusabukabu bilondeshile bungi bukosa: bantu 12 bua Benyamina ne Ishi-boshete muana wa Shaula, ne bantu 12 mu bena mudimu ba Davidi. 16  Bakakuatangana umue ne mukuabu ku mutu ne yonso wa kudibu wakabueja muele wende wa mvita mu lubese lua muluishi wende, ne bonso bakakuluka pamue. Nunku bakabikila muaba wa mu Gibeona au ne: Helekata-hasulima. 17  Mvita yakalonda pashishe ivua mikole menemene dituku adi, ne ndekelu wa bionso bena mudimu ba Davidi bakatshimuna Abinê ne bantu ba mu Isalele. 18  Mpindieu bana ba balume basatu ba Seluya:+ Yoaba,+ Abishai,+ ne Asahele+ bavua muaba au; Asahele uvua ne lubilu ku makasa bu lua kabuluku mu mpata. 19  Asahele wakalondakaja Abinê, ne kavua uya ni nku dia balume anyi ku dia bakaji pavuaye ulondakaja Abinê to. 20  Pavua Abinê mukudimuke mutangile panyima, wakebeja ne: “Asahele, nguewe anyi?” Yeye kuandamuna ne: “Eyowa, mmeme.” 21  Ke Abinê kumuambila ne: “Ndaku ku dia balume anyi ku dia bakaji diebe ne kuata nsongalume umue ne wangate tshionso tshiwamukopola bua tshilue tshiebe.” Kadi Asahele kavua musue kulekela dimulondakaja to. 22  Nunku Abinê wakambila kabidi Asahele ne: “Lekela kundondakaja. Udi musue nkushipe bua tshinyi? Meme muenze nunku, mmunyi mundi mua kutangila muanenu Yoaba mu mpala?” 23  Kadi yeye wakabenga bua kuimana, nunku Abinê wakamukuma tshitaku tshia difuma mu difu,+ difuma kumupatukila pa nyima; wakakuluka, kufuaye musangu umue. Muntu yonso uvua ufika muaba uvua Asahele mukulukile ne mufuile au uvua wanji kuimana. 24  Pashishe Yoaba ne Abishai bakatungunuka ne kulondakaja Abinê. Pakavua dîba dibuela, bakafika pa mukuna mukese wa Ama udi mutangilangane ne Giya mu njila uvua muye mutangile ku tshipela tshia Gibeona. 25  Bena Benyamina bakadisangisha pamue panyima pa Abinê kuntu aku, ne bakenza tshisumbu tshimue, kuimanabu pa mukuna mukese kampanda. 26  Pashishe Abinê wakela Yoaba dîyi wamba ne: “Muele wa mvita neutungunuke ne kushipa kakuyi ndekelu anyi? Kuena mumanye ne: ndekelu wa bualu ebu neikale anu mubi menemene anyi? Nunku nkushale mutantshi bule kayi bua wewe kuambila bantu bua balekele kulondakaja bana babu?” 27  Ke Yoaba kuamba ne: “Bushuwa anu bu mudi Nzambi ne muoyo, bu wewe kuyi muakule, apu anu mu dinda ke pavua bantu mua kulekela dilondakaja bana babu.” 28  Ke Yoaba kuela mpungi, ne bantu bende kulekela dilondakaja Isalele, mvita kujikayi. 29  Pashishe Abinê ne bantu bende bakenda butuku bujima abu, kupitshilabu mu Alabâ,+ kusabukabu Yadene, kupitshilabu mu tshibandabanda tshijima* ne ndekelu wa bionso kufikabu ku Mahanayima.+ 30  Pavua Yoaba mupingane ufuma ku dilondakaja Abinê, wakasangisha bantu bonso pamue. Mu bena mudimu ba Davidi muvua mupangike bantu 19, kusangisha ne Asahele. 31  Kadi bena mudimu ba Davidi bavua batshimune bena Benyamina ne bantu ba Abinê; bantu babu 360 bavua bafue. 32  Bakangata Asahele,+ kumujiikabu mu lukita lua tatuende ludi ku Beteleheme.+ Pashishe Yoaba ne bantu bende bakenda butuku bujima, kufikabu ku Hebelone+ patshiatshia.

Note

Ku mua.: “Bungi bua matuku avua.”
Anyi “batembangane.”
Anyi pamuapa: “Bitelona mujima.”