Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi wa Samuele 17:1-29

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Hushai udi upangisha mubelu wa Ahitofele (1-14)

  • Badi badimuija Davidi; udi unyema Abashaloma (15-29)

    • Bâzilai ne bakuabu badi bafila bintu (27-29)

17  Pashishe Ahitofele wakambila Abashaloma ne: “Anyishaku nsungule bantu binunu 12, njuke, ndondakaje Davidi butuku ebu.  Nemmujikile padiye mupungile, kayi bukole,*+ ne nemmupampakaje; nunku bantu bonso badiye nabu nebanyeme, ne meme nenshipe anu mukalenge nkayende.+  Dîba adi nempingaje bantu bonso kuudi. Dipingana dia bantu bonso didi dilondeshila tshidi tshifikila muntu uudi ukeba. Nunku bantu bonso nebikale mu ditalala.”  Lungenyi alu luvua lukumbane ku mêsu kua Abashaloma ne kua bakulu bonso ba mu Isalele.  Kadi Abashaloma wakamba ne: “Bikila koku Hushai+ muena Aka, tumvue tshidiye wamba pende.”  Nunku Hushai wakalua kudi Abashaloma. Ke Abashaloma kumuambila ne: “Ke mubelu udi Ahitofele mufile eu. Tuenze mudiye muambe amu anyi? Wewe mubenge, tuambilaku wewe tshia kuenza.”  Ke Hushai kuambila Abashaloma ne: “Bua musangu eu mubelu udi Ahitofele mufile ki mmuimpe to!”+  Hushai wakamba kabidi ne: “Wewe udi mumanye bimpe mudi tatuebe ne bantu bende bikale bantu ba bukole,+ ne badi benda bakengakana* bu nyama wa urse udi mujimije bana bende muitu.+ Tatuebe udi kabidi muena mvita,+ kakulala kaba kamue ne bantu butuku ebu to.  Patudi tuakula apa, mmusokome mu nyongolo* kampanda anyi muaba kampanda mukuabu;+ yeye mubange yeye kutuluisha kumpala, bantu badi bumvua bualu ebu nebambe ne: ‘Mbatshimune bantu badi balonda Abashaloma!’ 10  Nansha muntu wa dikima udi ne muoyo bu wa ntambue+ neenguluke ne buôwa, bualu Isalele mujima mmumanye ne: tatuebe ntshilobo+ ne bantu badiye nabu mbantu ba dikima. 11  Meme ndi mfila mubelu eu: Isalele mujima adisangishe kuudi, kumbukila ku Dana too ne ku Bê-sheba,+ bantu bungi bu nsenga ya ku mbuu,+ ne wewe udi ne bua kubalombola mu mvita. 12  Netumupatukile muaba wonso utuamusangana, ne netumujikile anu bu lumuma ludi lumata panshi; ne muntu nansha umue wa kudibu kakupanda, nansha yeye, nansha bantu badiye nabu. 13  Yeye munyemene mu tshimenga kampanda, Isalele mujima neaye ne mionji ku tshimenga atshi, ne netutshikokele mu tshibandabanda too ne pikalaku kakuyi kushale nansha lusoka lumue.” 14  Nunku Abashaloma ne bantu bonso ba mu Isalele bavuaye nabu bakamba ne: “Mubelu wa Hushai muena Aka mmuimpe+ mupite mubelu wa Ahitofele!” Bualu Yehowa ukavua mupangadije* bua kunyangakaja mubelu muimpe wa Ahitofele,+ bua Yehowa atumine Abashaloma dikenga.+ 15  Pashishe Hushai wakaya kuambila muakuidi Sadoka ne muakuidi Ebeyatâ,+ ne: “Eu ke mubelu udi Ahitofele mupeshe Abashaloma ne bakulu ba mu Isalele, ne eu ke wanyi mubelu undi mufile. 16  Mpindieu tuminayi Davidi mukenji lukasa lukasa bua kumudimuija ne: ‘Kushadi ku bisabu* bia ku tshipela butuku ebu to, kadi mu mishindu yonso sabuka, tshianana badi mua kubutula* mukalenge ne bantu bonso badiye nabu.”+ 17  Yonatana+ ne Ahimasa+ bavua ku Ene-logela;+ nunku nsongakaji kampanda muena mudimu wakaya kubambila, bobu kuya bua kuambila mukalenge Davidi, bualu kabavua basue bua babamone babuela mu tshimenga to. 18  Kadi nsongalume kampanda wakabamona, yeye kuambila Abashaloma. Nunku bubidi buabu bakumbuka lukasa lukasa, kufikabu ku nzubu kua muntu mukuabu mu Bahulima+ uvua ne tshina tshia mâyi mu lupangu luende. Bakabuelamu, 19  ne mukaji wa muntu au wakadija tshintu pa mutu pa tshina tshia mâyi atshi, yeye kuelapu ntete mizaza; kakuvua muntu nansha umue uvua mumanye bualu abu to. 20  Bena mudimu ba Abashaloma bakafika kudi mukaji au, ku nzubu kuende, kuebejabu ne: “Ahimasa ne Yonatana badi kuepi?” Mukaji au wakandamuna ne: “Mbapitshile muaba eu batangile ku mâyi.”+ Ke bantu abu kubakebabu, kadi kabakabapeta to, nunku bakapingana ku Yelushalema. 21  Bantu abu bamane kuya, bakapatuka mu tshina tshia mâyi, kuyabu kuambila mukalenge Davidi. Bakamuambila ne: “Jukayi, nusabuke mâyi lukasa lukasa, bualu eu ke mubelu udi Ahitofele mufile bua kunuluisha.”+ 22  Davidi ne bantu bonso bavuaye nabu bakajuka diakamue, kusabukabu Yadene. Patshiatshia kakuvua muntu nansha umue uvua mushale kayi musabuke Yadene to. 23  Pavua Ahitofele mumone ne: kabavua balonde mubelu wende, wakasuika tshiseba pa mpunda wende, kuyaye ku nzubu kuende, mu tshimenga tshiabu.+ Yeye mumane kuambila ba mu nzubu muende tshia kuenza,+ wakadiowa.*+ Nunku wakafua, bobu kumujiika muaba wa kujiikilangana wa bankambua bende. 24  Pine apu, Davidi wakaya ku Mahanayima,+ ne Abashaloma wakasabuka Yadene ne bantu bonso ba mu Isalele bavuaye nabu. 25  Abashaloma wakateka Amasa+ ku mutu kua tshiluilu pa muaba wa Yoaba;+ Amasa uvua muana wa muntu mukuabu dîna diende Yitela muena Isalele, uvua mulale ne Abigayila+ muana wa Nahasha, muanabu ne Seluya wa bakaji, mamuende wa Yoaba. 26  Isalele ne Abashaloma bakasa tshitudilu mu buloba bua Gilada.+ 27  Diakamue pakafika Davidi ku Mahanayima, Shobi muana wa Nahasha wa ku Laba+ wa bena Amona, Makî+ muana wa Amiele wa ku Lo-debâ, ne Bâzilai+ muena Gilada wa ku Logelima 28  bakalua ne bia kuladila, malongo manene, mabungu, ntete ya blé, ntete ya orje, bukula, ntete mikanga, nkunde minene, nkunde mikese, ntete miumisha, 29  buitshi, manteka, mikoko, ne fromaje.* Bakalua ne bintu bionso ebi bua Davidi ne bantu bavuaye nabu kudiabu,+ bualu bakamba ne: “Bantu badi ne nzala, mbatshioke ne badi ne nyota mu tshipela.”+

Note

Anyi “mutekete mu maboko onso abidi.”
Anyi “badi ne anyima bululu.”
Anyi “tshina; lupongo.”
Anyi “mutume dîyi.”
Anyi pamuapa: “mu mpata ya bipela.”
Ku mua.: “kumina.”
Anyi “wakadifiekela.”
Ku mua.: “mabele a ngombe mazaze makuatakane.”