Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda Muibidi wa Kulondolola 33:1-25

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Manashe, mukalenge wa Yuda (1-9)

  • Manashe udi unyingalala bua bubi buende (10-17)

  • Lufu lua Manashe (18-20)

  • Amona, mukalenge wa Yuda (21-25)

33  Manashe+ uvua ne bidimu 12 pavuaye mulue mukalenge, ne wakakokesha bidimu 55 mu Yelushalema.+  Wakenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa, ulonda bilele bibi menemene bia bisamba bivua Yehowa muipate kumpala kua tshisamba tshia Isalele.+  Wakibakulula miaba mitumbuke ivua tatuende Hezikiya mubumbule,+ wakashila Babâla bioshelu ne wakenza mitshi ya tshijila,* ne wakinamina musumba wonso wa bintu bia mu diulu, kuwenzelaye mudimu.+  Wakasa kabidi bioshelu mu nzubu wa Yehowa,+ nzubu uvua Yehowa muambe ne: “Dîna dianyi nedikale mu Yelushalema bua kashidi.”+  Wakashila kabidi musumba wonso wa bintu bia mu diulu bioshelu mu mbanza ibidi ya ku nzubu wa Yehowa.+  Wakapitshisha kabidi bana bende yeye ba balume mu kapia+ mu Tshibandabanda tshia Muana wa Hinoma;+ wakenza majimbu,+ kubukishaye, kuenzaye malu a mupongo, kutekaye bena mbuku ne bantu badi bamba malu atshilualua.+ Wakenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa mu mushindu wa dikema, bua kumufiikisha munda.  Wakateka lupingu lusonga luvuaye muenze mu nzubu wa Nzambi mulelela,+ nzubu uvua Nzambi muambile Davidi ne muanende Solomo ne: “Nenteke dîna dianyi kashidi mu nzubu eu ne mu Yelushalema undi musungule mu bisa bionso bia Isalele.+  Tshiakumbusha kabidi makasa a Isalele mu buloba bumvua mupeshe bankambua babu, kadi anu bobu balame ne muoyo mujima malu onso amvua mubatumine dîyi bua kuenza, Mikenji yonso, mêyi ne mikandu ne mapangadika bimvua mubapeshe ku butuangaji bua Mose.”  Manashe wakatungunuka ne kupambuisha Yuda ne bena mu Yelushalema, ubafikisha ku dienza malu mabi matambe kupita bisamba bivua Yehowa mubutule kumpala kua bena Isalele.+ 10  Yehowa uvua anu wakula ne Manashe ne bantu bende, kadi bobu kabavua bateleja to.+ 11  Nunku Yehowa wakabatumina bamfumu ba tshiluilu tshia mukalenge wa Ashû, bobu kukuata Manashe ne ndobo,* kumusuikabu ne nkanu ibidi ya tshiamu tshia mitaku ne kuyabu nende ku Babilona. 12  Mu dikenga diende, wakalomba Yehowa Nzambi wende luse* ne wakatungunuka ne kudipuekesha bikole kumpala kua Nzambi wa bankambua bende. 13  Wakatungunuka ne kumusambila, ne disengelela diende adi diakamulenga ku muoyo, Yeye kuteleja dilomba diende dia luse, ne kumupingajaye mu Yelushalema mu bukalenge buende.+ Nunku Manashe wakafika ku dimanya ne: Yehowa udi Nzambi mulelela.+ 14  Panyima pa bualu ebu, wakibaka tshimanu pambelu pa Tshimenga tshia Davidi+ ku ouest kua Gihona+ mu tshibandabanda* tshiye too ne ku Tshiibi tshia Mishipa,+ ne wakatungunuka natshi kunyunguluka too ne ku Ofele,+ kutshilepeshaye muulu bikole menemene. Wakateka kabidi bamfumu ba tshiluilu mu bimenga bikolesha bionso bia mu Yuda. 15  Pashishe wakumbusha nzambi ya ku babende ne lupingu mu nzubu wa Yehowa+ ne bioshelu bionso bivuaye muase mu mukuna wa nzubu wa Yehowa+ ne mu Yelushalema, wakabimanshisha pambelu pa tshimenga. 16  Wakalongolola kabidi tshioshelu tshia Yehowa,+ kutuadijaye kufilapu milambu ya diumvuangana+ ne milambu ya kuela nayi tuasakidila,+ ne wakambila Yuda bua kuenzela Yehowa Nzambi wa Isalele mudimu. 17  Nansha nanku, bantu batshivua anu balambula milambu pa miaba mitumbuke, kadi bavua bayilambula anu Yehowa Nzambi wabu. 18  Bua malu adi mashale a ku malu a Manashe, disambila divuaye muenze kudi Nzambi wende, ne mêyi a bamonyi ba bikena kumona bavua bakule nende mu dîna dia Yehowa Nzambi wa Isalele, mmafunda mu malu a bakalenge ba Isalele. 19  Disambila diende+ ne muvuabu bandamune disengelela diende, mpekatu yende yonso ne dipanga diende dia lulamatu,+ miaba ivuaye muibakile miaba mitumbuke ne muimanyikile mitshi ya tshijila*+ ne mpingu misonga kumpala kua kudipuekeshaye, mbifunda kabidi mu mêyi a bamonyi bende ba bikena kumona. 20  Pashishe Manashe wakalala bua kuikisha ne bankambua bende, ne bakamujiika ku nzubu kuende; ne muanende Amona wakalua mukalenge pa muaba wende.+ 21  Amona+ uvua ne bidimu 22 pavuaye mulue mukalenge, ne wakakokesha bidimu bibidi mu Yelushalema.+ 22  Wakatungunuka ne kuenza malu mabi ku mêsu kua Yehowa anu muvua tatuende Manashe muenze;+ Amona wakafila milambu kudi mpingu misonga yonso ivua tatuende Manashe muenze,+ ne wakatungunuka ne kuyenzela mudimu. 23  Kadi kavua mudipuekeshe kumpala kua Yehowa+ bu muvua tatuende Manashe mudipuekeshe to;+ pamutu pa kuenza nanku, Amona wakavudija dipila diende bikole. 24  Ndekelu wa bionso, bena mudimu bende bakamuelela tshifufu,+ kumushipelabu mu nzubu muende yeye. 25  Kadi bantu ba mu buloba bakashipa bantu bonso bavua belele mukalenge Amona+ tshifufu, ne bakateka muanende Yoshiya+ mukalenge pa muaba wende.

Note

Tang. Diumv.
Anyi pamuapa: “mu bina.”
Anyi “wakatekesha mpala wa Yehowa Nzambi wende.”
Anyi “kasulu ka tshilonda nkoka.”
Tang. Diumv.