Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda Muibidi wa Kulondolola 25:1-28

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Amasaya mukalenge wa Yuda (1-4)

  • Mvita ne Edome (5-13)

  • Ditendelela mpingu dia Amasaya (14-16)

  • Mvita ne Yoasha mukalenge wa Isalele (17-24)

  • Lufu lua Amasaya (25-28)

25  Amasaya uvua ne bidimu 25 pavuaye mulue mukalenge, ne wakakokesha bidimu 29 mu Yelushalema. Dîna dia mamuende divua Yehoadana wa mu Yelushalema.+  Wakatungunuka ne kuenza malu mimpe ku mêsu kua Yehowa, kadi ki nne muoyo mujima to.  Diakamue pavua bukalenge bushindame mu tshianza tshiende, wakashipa bena mudimu bende bavua bashipe tatuende mukalenge.+  Kadi kavua mushipe bana ba bena mudimu abu to, bualu uvua muenze malu mu diumvuangana ne tshidibu bafunde mu Mikenji, mu mukanda wa Mose, muvua Yehowa mutume dîyi ne: “Batatu kabena mua kufua bua bana babu, ne bana kabena mua kufua bua batatuabu to; muntu yonso neafue bua mpekatu wende nkayende.”+  Nunku Amasaya wakasangisha bena Yuda, kubimanyikaye bilondeshile nzubu ya batatuabu, bilondeshile bamfumu ba bantu tshinunu tshinunu ne bilondeshile bamfumu ba bantu lukama lukama bua Yuda mujima ne Benyamina.+ Wakafunda mêna abu kutuadijila ku bidimu 20 kubanda,+ kusanganaye ne: bavua bantu binunu 300 balongesha mvita* bavua mua kubuela mu tshiluilu, bakumbane bua kuluangana ne mafuma ne ngabu minene.  Wakafuta kabidi bilobo bia mvita bia mu Isalele binunu 100 ntalanta* lukama ya arjan.  Kadi muntu kampanda wa Nzambi mulelela wakalua kudiye wamba ne: “Mukalenge wanyi, kulekedi tshiluilu tshia Isalele tshiya nebe to, bualu Yehowa kena ne Isalele to,+ kena ne muena Efelayima nansha umue to.  Kadi diyila nkayebe, angata malu mu bianza, ne ikala ne dikima mu mvita. Tshianana Nzambi mulelela udi mua kukukuluisha kumpala kua bena lukuna, bualu Nzambi udi ne bukole bua kuambuluisha muntu+ anyi kumukuluisha.”  Ke Amasaya kuambila muntu wa Nzambi mulelela ne: “Kadi ngenze tshinyi bua ntalanta lukama indi mupeshe bisumbu bia basalayi ba Isalele?” Muntu wa Nzambi mulelela wakandamuna ne: “Yehowa udi ne mushindu wa kukupesha bia bungi kupita apu.”+ 10  Nunku Amasaya wakumbusha bisumbu bia basalayi bia mu Efelayima bivua bilue kudiye, kubapingajaye kuabu. Kadi bakakuatshila Yuda tshiji tshikole, bobu kupingana kuabu ne tshiji tshikole. 11  Pashishe Amasaya wakapeta dikima, kulombolaye bisumbu biende bia basalayi mu Tshibandabanda tshia Mukele,+ yeye kushipa bantu binunu 10 ba ku Seî.+ 12  Bantu ba mu Yuda bakakuata bantu binunu 10 ne muoyo. Ke bobu kubanda nabu ku lusongo lua mukuna wa dibue, kubakupabu panshi kumbukila ku lusongo lua mukuna wa dibue au, bobu kutayika bonso bipese bipese. 13  Kadi basalayi ba mu tshisumbu tshia basalayi bavua Amasaya mupingaje bua kabayi nende ku mvita+ bavua babuela mu bimenga bia Yuda bua kupawula, kumbukila ku Samalea+ too ne ku Bete-holona;+ bakashipa bantu 3 000 ba kudibu, kunyengabu bintu bia bungi. 14  Kadi pavua Amasaya mupingane ufuma ku dishipa bena Edome, wakalua ne nzambi ya bantu ba ku Seî, kuditekelaye nayi bu nzambi,+ ne wakabanga kuinama kumpala kuayi ne kuyifuimishila muishi wa milambu. 15  Nunku Yehowa wakakuatshila Amasaya tshiji tshikole, kutumaye muprofete, yeye kumuambila ne: “Bua tshinyi udi ulonda nzambi ya bantu aba ivua kayiyi misungile bantu bayi ku tshianza tshiebe?”+ 16  Patshivuaye wambila mukalenge bualu ebu, mukalenge wakamba ne: “Tuvua bakuteke bua wikale mufidi wa mibelu wa mukalenge anyi?+ Puwa!+ Bua tshinyi udi ukeba kudishipesha?” Nunku muprofete wakalekela, kadi wakamba kabidi ne: “Ndi mumanye ne: Nzambi ukadi mupangadije bua kukubutula, bualu udi muenze bualu ebu ne kuena muteleje mibelu yanyi to.”+ 17  Panyima pa Amasaya mukalenge wa Yuda mumane kuyukila ne bamupeshi ba mibelu, wakatuma mukenji kudi Yoasha muana wa Yehoaza muana wa Yehu mukalenge wa Isalele wamba ne: “Luaku! Tuluangane mvita.”*+ 18  Yoasha mukalenge wa Isalele wakatumina Amasaya mukalenge wa Yuda mukenji eu ne: “Tshisonsa tshia mêba tshia mu Lebanona tshiakatumina mutshi wa sedre wa mu Lebanona mukenji ne: ‘Fila muanebe wa bakaji kudi muananyi wa balume bua ikale mukajende.’ Kadi nyama wa tshisuku wa mu Lebanona wakapitshila muaba au, kudiatakajaye tshisonsa tshia mêba. 19  Wewe udi muambe ne: ‘Tangila! Ndi* mutshimune Edome.’+ Ke bualu kayi muoyo webe mmulue ne lutambishi, ujinga bua bawutumbishe. Kadi mpindieu, shala mu nzubu* muebe wewe. Bua tshinyi udi ukeba kujudija dikenga ne kukuluka, uya panshi wewe ne Yuda?” 20  Kadi Amasaya kakateleja to,+ bualu, bualu ebu buvua bufumina kudi Nzambi mulelela bua kubafila mu tshianza tshia bena lukuna,+ bualu bavua balonde nzambi ya Edome.+ 21  Nunku Yoasha mukalenge wa Isalele wakabanda, ne yeye ne Amasaya mukalenge wa Yuda bakaluangana mvita ku Bete-shemeshe+ wa mu Yuda. 22  Isalele wakatshimuna Yuda, nunku muntu yonso wakanyemena kuende.* 23  Yoasha mukalenge wa Isalele wakakuata Amasaya mukalenge wa Yuda, muana wa Yoasha muana wa Yehoaza,* ku Bete-shemeshe. Pashishe wakalua nende ku Yelushalema, ne yeye kupula tshimanu tshia Yelushalema kumbukila ku Tshiibi tshia Efelayima+ too ne ku Tshiibi tshia ku Ditumba,+ nkubita 400.* 24  Wakangata or yonso ne arjan ne bintu bionso bivuaye musangane mu nzubu wa Nzambi mulelela ne* Obeda-edome ne mu bibutshilu bia nzubu* wa mukalenge,+ pamue ne bantu bavuaye mukuate lukole. Pashishe wakapingana ku Samalea. 25  Amasaya+ muana wa Yoasha mukalenge wa Yuda wakashala ne muoyo bidimu 15 panyima pa lufu lua Yoasha+ muana wa Yehoaza mukalenge wa Isalele.+ 26  Bua malu adi mashale a ku malu a Amasaya, kubangila ku ntuadijilu kuawu too ne ku ndekelu kuawu, monayi, ki mmafunda mu Mukanda wa Bakalenge ba Yuda ne ba Isalele anyi? 27  Katshia ku tshikondo tshivua Amasaya mulekele kulonda Yehowa, bakamuelela tshifufu+ mu Yelushalema, yeye kunyemena ku Lakisha, kadi bakatuma bantu bua kumulonda ku Lakisha ne kumushipelabu kuntu aku. 28  Nunku bakapingana nende muambula pa tubalu, kumujiikabu ne bankambua bende mu tshimenga tshia Yuda.

Note

Ku mua.: “basungula.”
Ntalanta uvua ne kilo 34,2. Tang. Tshis. B14.
Anyi “Tutuilangane mpala ne mpala.”
Ku mua.: “Udi.”
Anyi “dibalasa.”
Ku mua.: “ku ntenta yende.”
Badi bamubikila kabidi ne: Ahazaya.
Metre matue ku 178. Tang. Tshis. B14.
Anyi “bivuabu balama kudi.”
Anyi “dibalasa.”