Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda muibidi mutumina bena Kolinto 1:1-24

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Dielangana muoyo (1, 2)

  • Busambi bua kudi Nzambi mu makenga onso (3-11)

  • Paulo ushintulula muvuaye mulongolole ngendu yende (12-24)

1  Meme Paulo, mupostolo wa Kristo Yezu ku disua dia Nzambi, ne muanetu Timote,+ kudi tshisumbu tshia Nzambi tshidi mu Kolinto, kusangisha ne bansantu bonso badi mu Akaya mujima:+  Ngasa ne ditalala bia kudi Nzambi Tatu wetu ne kudi Mukalenge Yezu Kristo bikale nenu.  Nzambi, Tatu wa Mukalenge wetu Yezu Kristo,+ Tatu wa luse lua bungi+ ne Nzambi wa busambi buonso,+ atumbishibue,  yeye udi utusamba* mu mateta* etu onso+ bua tumone mua kusamba bakuabu+ mu mateta* a mishindu yonso ne busambi butudi tupetela kudi Nzambi.+  Bualu anu bu mudi makenga bua Kristo avulangana kutudi,+ ke mudi kabidi busambi butudi tupeta ku butuangaji bua Kristo buvulangana pabu.  Mpindieu tuetu tutuilangana ne mateta,* mbua busambi buenu ne lupandu luenu; ne bikalabu batusamba, mbua busambi buenu budi buenza bua kunuambuluisha bua nuenu kunanukila mu makenga a muomumue ne atudi tukenga petu.  Ditekemena dietu bua bualu buenu kadiena ditenkankana, bu mutudi bamanye ne: anu bu munudi penu nukenga makenga amue netu, ke munuasambibua kabidi pamue netu.+  Bualu, bana betu, katuena basue nupange kumanya bua makenga atuvua bapete mu provense wa Asia to.+ Tuvua bapete lutatu lukole menemene lutupite makanda, kuenzabi bua ne: katuikadi kabidi nansha ne ditekemena dia kushala ne muoyo to.+  Bushuwa, tuvua badiumvue bu ne: tuvua bapete tshibawu tshia lufu. Biakenzeka nanku bua katudieyemenyi nkayetu to, kadi tueyemene Nzambi+ udi ujula bafue. 10  Yeye wakatusungila ku njiwu minene nunku ya lufu, ne neatusungile kabidi; tudi batekemene kudiye ne: neatungunuke ne kutusungila kabidi.+ 11  Nuenu penu nudi mua kutuambuluisha panudi nusengelela bua bualu buetu,+ bua bantu ba bungi bamone mua kuela Nzambi tuasakidila bua bualu buetu bua dianyishibua ditudi bapete ku diandamuna dia masambila a bantu ba bungi.*+ 12  Bualu butudi tuditumbishila mbuobu ebu: kondo ketu ka muoyo kadi kajadika mutudi bende ne bunsantu ne muoyo mutoke wa kudi Nzambi panu apa, ne nangananga kumpala kuenu; katuvua bende mu meji a mubidi,+ kadi mu ngasa wa Nzambi. 13  Bualu mu bulelela, katuena tunufundila malu makuabu, anu anudi mua kubala* ne kujingulula, ne ndi mutekemene ne: nenutungunuke ne kujingulula malu aa bimpe menemene,* 14  anu bu mudi bamue ba kunudi bajingulule kabidi ne: tuetu tudi tshintu tshia nuenu kuditumbishila, anu munuikala penu kutudi mu dituku dia Mukalenge wetu Yezu. 15  Nunku bu mumvua ne dishindika edi, mvua njinga kulua kunudi kumpala, bua nupete mushindu wa kusanka tshiakabidi;* 16  bualu mvua njinga kulua kunumona pamvua mu njila mutangile ku Makedonia, bua kupingana kunudi mfumina ku Makedonia, ne pashishe bua nuenu nunshindikije nye ku Yudaya.+ 17  Pamvua ne lungenyi elu, mvua mulengulule bualu ebu anyi? Peshi ndi mpangadija malu ne lungenyi lua mubidi bua ngambe ne: “Eyowa, eyowa,” kadi mutantshi ne: “Tòo, tòo” anyi? 18  Kadi Nzambi udi mua kueyemenyibua bua mudi tshitudi tunuambila katshiyi “eyowa” kadi mutantshi ne: “tòo” nansha. 19  Bualu Muana wa Nzambi, Yezu Kristo, utuvua banuyishe, mbuena kuamba ne: meme ne Siluano* ne Timote,+ kavua mulue “eyowa” kadi mutantshi ne: “tòo” nansha, kadi “eyowa” mmulue “eyowa” mu bualu buende. 20  Bualu nansha milayi ya Nzambi mikale bungi kayi, mmilue “eyowa” ku diambuluisha diende.+ Ke bualu kayi, ku butuangaji buende kabidi tudi tuamba “Amen” kudi Nzambi,+ “Amen” udi umutumbishisha ku butuangaji buetu. 21  Kadi muntu udi ujadika ne: tuetu nenu tudi bantu ba Kristo ne udi mutuele manyi nNzambi.+ 22  Mmututue kabidi tshitampi+ ne mmutupeshe tshimanyinu tshia bualu budi ne bua kulua,* mmumue ne: nyuma,+ mu mioyo yetu. 23  Mpindieu ndi mbila Nzambi bua ikale ntemu bua kuntuisha* ne: ndi mubenge bua kuanji kulua ku Kolinto bua kunuengeleka. 24  Ki mbua ne: tudi ne bukokeshi pa ditabuja dienu,+ kadi tudi benzejanganyi nenu ba mudimu bua disanka dienu, bualu mbua ditabuja dienu ke panudi bimane.

Note

Anyi “utukankamija.”
Anyi “makenga.”
Anyi “makenga.”
Anyi “makenga.”
Anyi “bua mpala ya bungi idi isambila.”
Anyi pamuapa: “anukadi bamanye bimpe.”
Ku mua.: “too ne ku ndekelu.”
Anyi pamuapa: “bua binuambuluishe misangu ibidi.”
Udibu babikila kabidi ne: Sila.
Anyi “makuta adibu badianjila kufuta (tshieya); tshijadiki (dilaya) bua bualu budi ne bua kulua.”
Anyi “kutuisha anyima wanyi.”