Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa kumpala mutumina Timote 5:1-25

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Mua kuenzela bansonga ne bakulumpe malu (1, 2)

  • Dikuatshisha bakamba (3-16)

    • Dikumbaja majinga a ba mu nzubu (8)

  • Dinemeka bakulu badi benza mudimu bikole (17-25)

    • “Mvinyo mukese bua tshifu tshiebe” (23)

5  Kubedi muntu mukulumpe ne mêyi mashile menemene to.+ Kadi umusengelele bu tatu, bansongalume bu bana benu ba balume,  bakaji bakulumpe bu bamamu, bansongakaji bu bana benu ba bakaji, ne bukezuke buonso.  Nemeka* bakaji bakamba badi bakamba balelela.*+  Kadi mukaji mukamba yeye muikale ne bana anyi ne bikulu, bobu aba banji kulonga mua kuleja mudibu balamate Nzambi mu nzubu yabu+ ne bua kufuta baledi babu ne bakakuabu tshidibu ne bua kubapesha,+ bualu ke tshidi tshianyishibue ku mêsu kua Nzambi.+  Mpindieu mukaji udi mukamba mulelela ne udi mushale kayi ne dikuatshisha mmuteke ditekemena diende kudi Nzambi+ ne udi utungunuka mu misengelelu ne masambila butuku ne munya.+  Kadi mukaji mukamba udi udifila ku disankisha majinga a mubidi mmufue nansha mudiye ne muoyo.  Nunku tungunuka ne kubambila malu a kuenza* aa, bua bikale kabayi ne bualu budibu bababanda nabu.  Bulelela, bikala muntu kayi ukumbaja majinga a bende yeye, nangananga a ba mu nzubu muende, yeye mmuvile ditabuja ne mmubi kupita muntu udi kayi ne ditabuja.+  Bafunde dîna dia mukaji mukamba anu udi ne bidimu kabiyi muinshi mua 60, uvua mukaji wa mulume umue, 10  udi mumanyike bua bienzedi bimpe,+ bikalaye mukoleshe bana,+ bikalaye uvua wakidila benyi,+ muoweshe bansantu mâyi ku makasa,+ muambuluishe bakengi,+ mudifile mu mudimu wonso muimpe. 11  Kadi kufundi mêna a bakaji bakamba batshidi bansonga to, bualu padi majinga a kusangila alua kuimana pankatshi pabu ne Kristo, badi bajinga kuya ku dibaka. 12  Nebapete dilumbuluisha bualu mbalekele mushindu uvuabu baleja ditabuja kumpala.* 13  Badi kabidi balonga bua kubenga kuenza mudimu, benda banyunguluka ku nzubu ne ku nzubu; eyowa, kabena anu babenga kuenza mudimu to, kadi badi kabidi bena bijanu ne badi babuelakana mu malu a bakuabu,+ bakula malu adibu kabayi ne bua kuakula. 14  Ke bualu kayi, ndi musue bua bakaji bakamba batshidi bansonga babuele mu dibaka,+ balele bana,+ batangile ba mu nzubu yabu, kabapeshi muluishi mpunga wa kuakula bibi. 15  Mu bulelela, bakuabu bakadi bamane kupambuka bua kulonda Satana. 16  Mukaji muena kuitabuja yeye ne balela bende badi bakaji bakamba, abambuluishe, bua tshisumbu katshikadi ne bujitu abu to. Dîba adi tshidi mua kuambuluisha bakaji bakamba badi bakamba balelela.*+ 17  Bakulu badi balombola mu mushindu muimpe+ bangatshibue bakumbane bua kupeshibua bunême misangu ibidi,+ nangananga aba badi benza mudimu bikole mu kuakula ne mu kulongesha.+ 18  Bualu dîyi dia mu Mifundu didi diamba ne: “Kuena ne bua kusuika mbanga ya ngombe padiye ushipula ntete to,”+ kabidi ne: “Muena mudimu mmuakanyine difutu diende.”+ 19  Kuitabi padibu babanda muntu mukulumpe,* anu pikalaku tshijadiki tshia bantemu babidi anyi basatu.+ 20  Bantu badi benza mpekatu,+ ubabele+ kumpala kua bantu bonso, bua tshikale bu didimuija kudi bonso badi bashale.* 21  Ndi nkutumina dîyi ne muoyo mujima kumpala kua Nzambi ne Kristo Yezu ne banjelu basungula bua kutumikila malu aa kuyi udianjila kuelelangana meji mabi anyi ne kansungansunga to.+ 22  Kutentekedi muntu nansha umue bianza lukasa;*+ anyi kubuelakanyi mu mpekatu ya bakuabu; udilame mukezuke. 23  Kunu kabidi mâyi to,* kadi nuaku mvinyo mukese bua tshifu tshiebe ne bua tusamasama tuebe. 24  Mpekatu ya bamue bantu idi imanyika patoke, ifikisha diakamue ku dilumbuluisha, kadi ya bantu bakuabu idi ilua kumueneka pashishe.+ 25  Bia muomumue kabidi, bienzedi bimpe bidi bimanyika patoke+ ne bidi kabiyi bimanyike kabiena mua kushala bisokoka.+

Note

Anyi “Angata ne mushinga.”
Anyi “bakaji bakamba badi bapangile menemene”; mmumue ne: kabayi ne muntu udi mua kubakuatshisha.
Anyi “mêyi.”
Anyi “dilaya diabu dia kumpala.”
Anyi “bakaji bakamba badi bapangile menemene”; mmumue ne: kabayi ne muntu udi mua kubakuatshisha.
Anyi “mukulu.”
Ku mua.: “bua bonso badi bashale batshine.”
Mmumue ne: kusungudi muntu nansha umue lukasa lukasa.
Anyi “Lekela kunua anu mâyi nkayawu.”