Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa kumpala wa Samuele 4:1-22

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bena Peleshete badi banyenga Mushete (1-11)

  • Eli ne bana bende badi bafua (12-22)

4  Nunku dîyi dia Samuele diakaya mu Isalele mujima. Pashishe Isalele wakapatuka bua kuluangana ne bena Peleshete; bakasa tshitudilu kumpenga kua Ebene-ezê, ne bena Peleshete bakasa tshitudilu ku Afeke.  Bena Peleshete bakela mualu wa mvita bua kuluangana ne Isalele, kadi mvita ivua mibi ne bena Peleshete bakatshimuna Isalele, kushipabu bantu balume batue ku 4 000 muaba wa mvita mu mpata.  Pakapingana bantu mu tshitudilu, bakulu ba mu Isalele bakamba ne: “Bua tshinyi Yehowa mmuanyishe bua bena Peleshete batutshimune* lelu?+ Tuye tuangate mushete wa tshipungidi tshia Yehowa ku Shilo+ bua wikale netu ne utupandishe mu tshianza tshia bena lukuna betu.”  Nunku bakatuma bantu ku Shilo, bobu kuangataku mushete wa tshipungidi tshia Yehowa wa biluilu udi musombe mu nkuasa wende wa bukalenge pa mutu* pa bakeluba.+ Bana babidi ba Eli, Hofeni ne Pinehasa,+ bavuaku pabu ne mushete wa tshipungidi tshia Nzambi mulelela.  Diakamue pavua mushete wa tshipungidi tshia Yehowa mufike mu tshitudilu, bena Isalele bonso bakela mbila ne dîyi dikole, buloba kunyukukabu.  Pakumvua bena Peleshete mutoyi wa mbila ayi, bakebeja ne: “Bua tshinyi kudi mbila mikole nunku mu tshitudilu tshia bena Ebelu?” Ndekelu wa bionso bakumvua ne: Mushete wa Yehowa uvua mufike mu tshitudilu.  Bena Peleshete bakumvua buôwa, bualu bakamba ne: “Nzambi mmulue mu tshitudilu!”+ Nunku bakamba ne: “Diakabi dietu! Bualu katshia bualu bua mushindu eu kabutu buanji kuenzeka to!  Diakabi dietu! Nnganyi watupandisha mu tshianza tshia Nzambi munene eu? Nzambi eu ke uvua mukengeshe Ejipitu ne dishipa dia mishindu yonso mu tshipela.+  Nuenu bena Peleshete, ikalayi ne dikima ne enzayi malu bu bantu balume, bua kanuenzedi bena Ebelu mudimu anu muvuabu banuenzelawu nuenu.+ Enzayi malu bu bantu balume ne luanganayi!” 10  Nunku bena Peleshete bakaluangana, kutshimunabu Isalele,+ ne yonso wa kudibu wakanyemena ku ntenta wende. Bakashipa bantu bikole menemene; ku luseke lua Isalele basalayi binunu 30 bavua benda ku makasa bakapona. 11  Bakanyenga kabidi Mushete wa Nzambi, ne bana babidi ba Eli, Hofeni ne Pinehasa, bakafua.+ 12  Muntu mukuabu wa mu Benyamina wakumbuka muaba wa mvita lubilu, kufikaye ku Shilo dituku adi mudipande bilamba ne muikale ne buloba mu mutu.+ 13  Pakafika muntu au, Eli uvua musombe pa tshisombedi kumpenga kua njila muindile, bualu muoyo wende uvua uzakala bua Mushete wa Nzambi mulelela.+ Muntu au wakabuela mu tshimenga bua kufila lumu alu, ne tshimenga tshijima tshiakatuadija kudila. 14  Pakumvua Eli mutoyi wa miadi, wakakonka ne: “Mutoyi wa diyumbakana au ngua tshinyi?” Muntu umue umue au wakalua lukasa, kuambilaye Eli lumu alu. 15  (Tshikondo atshi Eli uvua ne bidimu 98, ne mêsu ende akavua malengame matangile anu kumpala, ne kavua mua kumona to.)+ 16  Nunku muntu au wakambila Eli ne: “Meme ke udi mufume muaba udi mvita yenzekela! Ndi munyeme anu lelu eu muaba wa mvita au.” Ke yeye kumuebeja ne: “Muananyi, tshidi tshienzeke ntshinyi?” 17  Nunku muntu uvua mulue ne lumu au wakamba ne: “Isalele mmunyeme bena Peleshete, ne mbashipe bantu bibi menemene;+ bana bebe babidi, Hofeni ne Pinehasa, mbafue pabu,+ ne mbanyenge Mushete wa Nzambi mulelela.”+ 18  Diakamue pavua muntu au muakule bua Mushete wa Nzambi mulelela, Eli wakakuluka tshianyima pa tshisombedi tshiende kumpenga kua tshiibi tshia tshimenga, nshingu wende wakatshibuka, yeye kufua, bualu ukavua mukulakaje ne uvua ne bujitu. Uvua mulumbuluishe Isalele bidimu 40. 19  Mukaji wa muanende, mukaji wa Pinehasa, uvua ne difu ne ukavua pa kulela. Pakumvuaye lumu lua ne: mbanyenge Mushete wa Nzambi mulelela, ne lua ne: tatuende muenu ne bayende mbafue, wakinama, diakamue lulelu kumukuata, yeye kulela. 20  Pavuaye wenda ukuula muoyo, bantu bakaji bavua bimane ku luseke luende bakamuambila ne: “Kutshinyi to, bualu udi mulele muana wa balume.” Kakandamuna ne kakateya ntema ku bualu abu to.* 21  Kadi wakinyika muana au ne: Ikaboda,*+ wamba ne: “Butumbi mbumbuke mu Isalele buye mu ditunga dikuabu,”+ wakula bua muvuabu banyenge Mushete wa Nzambi mulelela ne tshivua tshienzekele tatuende muenu ne bayende.+ 22  Wakamba ne: “Butumbi mbumbuke mu Isalele buye mu ditunga dikuabu, bualu mbanyenge Mushete wa Nzambi mulelela.”+

Note

Ku mua.: “Bua tshinyi Yehowa mmututshimune?”
Anyi pamuapa: “pankatshi.”
Anyi “ne kakateka muoyo wende ku bualu abu to.”
Diumvuija: “Butumbi budi penyi?”