Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Samuele 2:1-36

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Disambila dia Hana (1-11)

  • Mpekatu ya bana babidi ba Eli (12-26)

  • Yehowa udi ulumbuluisha nzubu wa Eli (27-36)

2  Nunku Hana wakamba mu disambila ne: “Muoyo wanyi udi usankila mu Yehowa;+Lusengu* luanyi ndubandishibue kudi Yehowa. Mukana muanyi mmukanguila bena lukuna banyi bikole,Bualu ndi nsankila mu bienzedi biebe bia lupandu.   Kakuena mukuabu udi wa tshijila bu Yehowa,Kakuena mukuabu anu wewe,+Ne kakuena dibue didi bu Nzambi wetu.+   Kanutungunuki ne kuakula ne didibandisha;Mêyi a diambu kaapatuki mukana muenu,Bualu Yehowa udi Nzambi udi mumanye,+Ne yeye udi uteta bienzedi anu mudibi.   Mata a mikete a bilobo mmatshibulula,Kadi bantu badi balenduka mbapeshibue bukole.+   Bantu badi badia bimpe badi ne bua kudiangatshisha ku mudimu bua biakudia,Kadi bantu badi ne nzala kabena bafua kabidi ne nzala.+ Mukaji udi nkumba mmulele bana muanda mutekete,+Kadi mukaji uvua ne bana ba bungi mmushale bianza bitupu.*   Yehowa udi ushipa, ne udi ulama muoyo;*Udi upuekesha mu Lukita,* ne udi ubisha.+   Yehowa udi uvuija muntu mupele, ne udi uvuija muntu mubanji;+Udi upuekesha, ne udi ubandisha.+   Udi ujula muntu mupuekele mu lupuishi;Udi ubandisha mupele umumbusha mu mushiki wa butu,*+Bua kubasombesha ne bakokeshi,Ubapesha muaba wa kusomba wa bunême. Bishimikidi bia buloba mbia Yehowa,+Ne yeye udi uteka pa mutu pabi buloba budi bupatula bintu.   Udi ulama luendu lua bena lulamatu bende,+Kadi nebapuwishe bantu babi mu mîdima,+Bualu muntu kena utshimuna bua bukole buende.+ 10  Yehowa neasunsulule bantu bonso badi bamuluisha;*+Neakungule kumbukila mu diulu bua kubaleja tshiji tshiende.+ Yehowa nealumbuluishe too ne ku mikalu ya buloba,+Neapeshe mukalenge wende bukole+Ne neabandishe lusengu* lua muela manyi wende.”+ 11  Pashishe Elekana wakaya kuende ku Lama, kadi muana wakalua muena mudimu wa Yehowa+ kumpala kua muakuidi Eli. 12  Kadi bana ba balume ba Eli bavua bantu babi;+ kabavua banemeka Yehowa to. 13  Mona tshivuabu benza ne bintu bivua bakuidi ne bukenji bua kuangata kudi bantu:+ Dîba dionso divua muntu ufila mulambu, muambuluishi wa muakuidi uvua ulua ne nsomo wa mênu asatu mu tshianza pavua munyinyi wenda usaba, 14  ne uvua umutua mu dilongo dinene, anyi mu luesu lua mikolo ibidi, anyi mu luesu luenze bu dibungu, anyi mu luesu lua mukolo umue. Tshionso tshivua nsomo ujula, muakuidi uvua utshiangata buende yeye. Ke tshivuabu benzela bena Isalele bonso bavua balua ku Shilo. 15  Kabidi, nansha kumpala kua muntu udi ufila mulambu kufuimishaye mafuta,+ muambuluishi wa muakuidi uvua ulua umuambila ne: “Pesha muakuidi munyinyi wa kuosha. Yeye kakuangata munyinyi mulamba kuudi to, anu munyinyi mubishi.” 16  Pavua muntu umuambila ne: “Lekela banji kufuimisha mafuta,+ pashishe wangate tshionso tshiudi musue,”* yeye uvua wamba ne: “Tòo, mpesha anu mpindieu; tshianana ndi nguangata ku bukole!” 17  Nunku mpekatu wa bambuluishi abu wakalua munene menemene kumpala kua Yehowa,+ bualu bantu abu bavua bapetula mulambu wa Yehowa. 18  Nunku Samuele uvua wenza mudimu+ kumpala kua Yehowa, muvuale* efoda wa line,+ nansha mutshivuaye anu muana. 19  Mamuende uvua kabidi umuenzela muzabi mukese wa kawuyi maboko, ne uvua umutuadilawu tshidimu tshionso pavuaye ubanda ne bayende bua kufila mulambu wa ku tshidimu.+ 20  Nunku Eli wakabenesha Elekana ne mukajende, kuambaye ne: “Yehowa akupeshe muana kudi mukaji eu pa muaba wa muana uvua musombesha Yehowa.”+ Pashishe bakapingana kuabu. 21  Yehowa wakavuluka Hana, nunku yeye wakimita;+ ne wakalela bana bakuabu ba balume basatu ne ba bakaji babidi. Kadi muana eu Samuele uvua wenda ukola kumpala kua Yehowa.+ 22  Mpindieu Eli ukavua mukulakaje bikole, kadi uvua mumvue malu onso avua bana bende benzela+ Isalele mujima ne muvuabu balala ne bantu bakaji bavua benza mudimu ku tshibuelelu tshia ntenta wa kusambakena.+ 23  Uvua ubambila ne: “Bua tshinyi nudi nutungunuka ne kuenza malu a nunku? Bualu malu andi ngumvua bua bualu buenu kudi bantu bonso mmabi. 24  Tòo, bana banyi, lumu lundi ngumvua luenda munkatshi mua tshisamba tshia Yehowa kaluena luimpe to. 25  Muntu yeye muenzele muntu mukuabu bibi, muntu mukuabu udi mua kumulombela kudi Yehowa;* kadi muntu yeye muenzele Yehowa mpekatu,+ nnganyi udi mua kumulombela?” Kadi bakabenga kuteleja tatuabu, bualu Yehowa ukavua mupangadije bua kubashipa.+ 26  Pine apu muana eu Samuele uvua wenda ukola ku mubidi ne wenda wanyishibua kudi Yehowa ne kudi bantu.+ 27  Muntu mukuabu wa Nzambi wakalua kudi Eli, kumuambilaye ne: “Yehowa udi wamba nunku: ‘Tshivuaku mudileje patoke kudi nzubu wa tatuebe pavuabu bapika mu nzubu wa Palô mu Ejipitu anyi?+ 28  Nunku ngakamusungula mu bisa bionso bia Isalele+ bua kungenzelaye mudimu wa buakuidi ne bua kufila milambu pa tshioshelu tshianyi,+ kulambula musenga wa manananshi,* ne kuvuala efoda kumpala kuanyi; ne ngakapesha nzubu wa nkambua webe milambu yonso miosha pa kapia ya bena Isalele.*+ 29  Bua tshinyi nuenu bantu nudi nupetula* mulambu wanyi ne dipa dianyi bindi mutume dîyi bua kufila muaba wanyi wa kusombela?+ Bua tshinyi udi utungunuka ne kunemeka bana bebe ba balume kumpita meme, nuasa manyi ne bitupa bitambe buimpe bia milambu yonso ya bantu banyi bena Isalele?+ 30  “‘Ke bualu kayi dîyi dia Yehowa Nzambi wa Isalele didi ne: “Mvua muambe bushuwa ne: nzubu webe ne nzubu wa nkambua webe neyikale anu yenda kumpala kuanyi.”+ Kadi Yehowa udi wamba mpindieu ne: “Buanyi meme kabiena mua kuenzeka, bualu nennemeke bantu badi bannemeka,+ kadi bantu badi bampetula nebapetudibue.” 31  Tangila! Matuku adi alua angumbusha bukole* buebe ne bua nzubu wa tatuebe, bua muntu nansha umue wa mu nzubu muebe kikadi ne muoyo too ne ku bukulakaja.+ 32  Pashishe munkatshi mua malu mimpe onso adi menzela Isalele,+ wewe neumone muluishi muaba wanyi wa kusombela, ne kakuakuikala kabidi muntu mukulakaje mu nzubu muebe. 33  Muntu wa kuudi undi tshiyi ngumbusha ku mudimu wa ku tshioshelu tshianyi neenze bua mêsu ebe atekete ne neakukebele kanyinganyinga,* kadi bantu ba bungi ba mu nzubu muebe nebafue ku muele wa bantu.+ 34  Pashishe bualu buenzekela bana bebe babidi, Hofeni ne Pinehasa, nebuikale tshimanyinu kuudi: Bonso babidi nebafue dituku dimue.+ 35  Pashishe nendijudile muakuidi wa lulamatu.+ Neenze malu mu diumvuangana ne tshidi dijinga dia muoyo wanyi;* nemmuashile nzubu wa kashidi, ne neende kumpala kua muela manyi wanyi misangu yonso. 36  Muntu yonso udi ushala mu nzubu muebe nealue ne neamuinamine bua bamufute makuta ne bua tshipese tshia diampa, ne neambe ne: “Mpesha koku umue wa ku midimu ya buakuidi bua ndie tshipese tshia diampa.”’”+

Note

Anyi “Bukole.” Tang. Diumv.
Ku mua.: “mmufubidile.”
Anyi “upingaja ku muoyo.”
Anyi “Sheole,” mmumue ne: lukita lua bukua bantu buonso. Tang. Diumv.
Anyi pamuapa: “diyala (diala).”
Anyi pamuapa: “Bantu badi baluisha Yehowa nebafue ne buôwa.”
Anyi “bukole.” Tang. Diumv.
Anyi “tshidi anyima webe ujinga bikole.”
Ku mua.: “mudisuike.”
Anyi pamuapa: “Nzambi neamukosele tshilumbu.”
Anyi pamuapa: “bua kubandisha muishi wa milambu muulu.”
Ku mua.: “bana ba balume ba Isalele.”
Ku mua.: “nukuma miseba ku.”
Ku mua.: “diboko.”
Anyi “neenze bua anyima webe atshioke.”
Anyi “tshidi mu muoyo wanyi ne mu anyima anyi.”