Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Samuele 15:1-35

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Shaula ubenga kutumikila, ushiya Agaga ne muoyo (1-9)

  • Samuele udi utandisha Shaula (10-23)

    • “Kutumikila nkupite mulambu” (22)

  • Badi babenga Shaula bu mukalenge (24-29)

  • Samuele udi ushipa Agaga (30-35)

15  Pashishe Samuele wakambila Shaula ne: “Yehowa uvua muntume bua kukuela manyi bu mukalenge wa tshisamba tshiende tshia Isalele;+ mpindieu teleja tshidi Yehowa wamba.+  Yehowa wa biluilu udi wamba ne: ‘Nendumbuluishe bena Amaleka bua tshivuabu benzele bena Isalele pavuabu babaluishe mu njila dîba divuabu bafumina mu Ejipitu.+  Mpindieu ndaku, ushipe bena Amaleka,+ ubabutule bobu ne bionso bidibu nabi.+ Kuena ne bua kubashiya ne muoyo* to; udi ne bua kubashipa,+ bantu balume ne bantu bakaji, bana too ne bana ba mu maboko, ngombe ne mikoko, tumelu ne mpunda.’”+  Shaula wakabikidisha bantu, kubabadilaye mu Telaima: Kuvua basalayi bavua benda ku makasa binunu 200 ne bantu balume ba mu Yuda binunu 10.+  Shaula wakasemena too ne ku tshimenga tshia Amaleka, kualaminaye pabuipi ne tshibandabanda.*  Ke Shaula kuambila bena Kene ne:+ “Ndayi, umbukayi munkatshi mua bena Amaleka bua tshinujimiji pamue nabu.+ Bualu nuenu nuvua baleje tshisamba tshijima tshia Isalele dinanga dia lulamatu+ pavuabu bapatuke mu Ejipitu.” Nunku bena Kene bakumbuka munkatshi mua Amaleka.  Pashishe Shaula wakashipa bena Amaleka+ kumbukila ku Hawila+ too ne ku Shû,+ udi ku luseke lua Ejipitu.  Wakakuata Agaga+ mukalenge wa Amaleka ne muoyo, kadi wakashipa bantu bakuabu bonso ne muele wa mvita.+  Kadi Shaula ne bantu bende bakashiya Agaga ne muoyo* pamue ne mikoko, ngombe, nyama ya manyi, bimpanga bia mikoko bia bimpe menemene ne bintu bionso bivua bimpe.+ Kabavua basue kubibutula biobi to. Kadi bakabutula bintu bionso bivua kabiyi ne mushinga ne bivuabu kabayi basue. 10  Pashishe dîyi dia Yehowa diakalua kudi Samuele ne: 11  “Ndi nyingalala* bua mundi muteke Shaula mukalenge, bualu mmubenge kundonda ne ki mmukumbaje mêyi anyi to.”+ Bualu ebu buakatonda Samuele bikole, kudidilaye Yehowa butuku bujima.+ 12  Pavua Samuele mujuke mu dinda menemene bua kuya kumonangana ne Shaula, bakambila Samuele ne: “Shaula uvua muye ku Kâmele,+ ne mmudimanyikile dikunji kuntu aku.+ Pashishe wakakudimuka, kupuekaye ku Gilegala.” 13  Ndekelu wa bionso pakafika Samuele kudi Shaula, Shaula wakamuambila ne: “Yehowa akubeneshe. Ndi mukumbaje dîyi dia Yehowa.” 14  Kadi Samuele wakebeja ne: “Kadi muadi wa mikoko udi mu matshi anyi ne muadi wa ngombe undi ngumvua bidi bishi?”+ 15  Ke Shaula kuamba ne: “Mbafume nabi kudi bena Amaleka, bualu bantu bavua bashiye mikoko ne ngombe ya mimpe menemene ne muoyo* bua kubilambula Yehowa Nzambi webe; kadi tudi babutule bionso bivua bishale.” 16  Nunku Samuele wakambila Shaula ne: “Imana! Lekela nkuambile tshivua Yehowa mungambile butuku bua kutshia lelu.”+ Ke yeye kuamba ne: “Akula!” 17  Samuele wakamba kabidi ne: “Kuvua udiangata ne mushinga mukese menemene+ pavuabu bakuteke ku mutu kua bisa bia Isalele ne pavua Yehowa mukuele manyi bu mukalenge wa Isalele anyi?+ 18  Pashishe Yehowa wakakutuma, yeye kuamba ne: ‘Ndaku, ushipe bena Amaleka benji ba bubi abu.+ Ubaluishe too ne paudi ubajikija bonso.’+ 19  Nunku bua tshinyi kuvua mutumikile dîyi dia Yehowa? Kadi uvua muye lukasa ne lukuka luonso bua kuangata bintu binuvua banyenge,+ wewe kuenza bualu bubi ku mêsu kua Yehowa!” 20  Kadi Shaula wakambila Samuele ne: “Tòo, meme ndi mutumikile dîyi dia Yehowa! Mvua muye kuvua Yehowa muntume, meme kupingana ne Agaga mukalenge wa Amaleka, ne kushipa bena Amaleka.+ 21  Kadi bantu bavua bangate mikoko ne ngombe mu bintu bituvua banyenge, bintu bitambe buimpe bivua ne bua kubutudibua, bua kubilambula Yehowa Nzambi webe ku Gilegala.”+ 22  Ke Samuele kuamba ne: “Yehowa udi usanka bua milambu ya kuosha ne bua milambu mikuabu+ kupita mudiye usanka bua kutumikila dîyi dia Yehowa anyi? Tangila! Kutumikila nkupite mulambu,+ ne kuteya ntema nkupite mafuta+ a bimpanga bia mikoko; 23  bualu buntomboji+ budi muomumue ne mpekatu wa kubukisha,+ ne kuenza malu ne dikamakama kudi muomumue ne kuenza majimbu ne kukukuila mpingu.* Bu muudi mubenge dîyi dia Yehowa,+ yeye pende mmukubenge bua kuikadi kabidi mukalenge to.”+ 24  Ke Shaula kuambila Samuele ne: “Ndi muenze mpekatu bualu tshiena mutumikile dîyi dituma dia Yehowa ne mêyi ebe, bualu mvua mutshine bantu ne muteleje tshivuabu bambe. 25  Mpindieu, mbuikidila koku mpekatu wanyi, tupingane nebe bua nginamine Yehowa.”+ 26  Kadi Samuele wakambila Shaula ne: “Tshiakupingana nebe to, bualu udi mubenge dîyi dia Yehowa, ne Yehowa mmukubenge bua kutungunuki ne kuikala mukalenge wa Isalele.”+ 27  Pakavua Samuele ukudimuka bua kuya, Shaula wakamukuata ku luzembe lua muzabi wa kawuyi maboko, luolu kutuka. 28  Ke Samuele kumuambila ne: “Yehowa mmukutule bukalenge bua Isalele lelu, ne neabupeshe muinebe udi mukupite.+ 29  Kabidi, Nzambi Munene wa Isalele+ kakushima+ anyi kakushintulula lungenyi luende* to, bualu Yeye kena bu muntu wetu eu bua ashintulule lungenyi luende* to.”+ 30  Ke yeye kuamba ne: “Ndi muenze mpekatu. Kadi ntua koku mushinga kumpala kua bakulu ba tshisamba tshianyi ne kumpala kua Isalele. Tupingane nebe ne nenginamine Yehowa Nzambi webe.”+ 31  Nunku Samuele wakapingana ne Shaula, Shaula kuinaminaye Yehowa. 32  Samuele wakamba ne: “Luayi ne Agaga mukalenge wa Amaleka kundi.” Nunku Agaga wakaya kudiye wenda ukoka makasa panshi,* bualu Agaga uvua udiambila ne: ‘Bushuwa mukanu wa* lufu mmumane kupita.’ 33  Kadi Samuele wakamba ne: “Anu bu mudi muele webe wa mvita mushiye bamamu kabayi bana, nunku mamuebe neashale kayi muana nansha umue munkatshi mua bakaji nende.” Ke Samuele kukosolola Agaga bitupa bitupa kumpala kua Yehowa ku Gilegala.+ 34  Pashishe Samuele wakaya ku Lama, ne Shaula wakaya ku nzubu kuende ku Gibea wa Shaula. 35  Samuele kakamona kabidi Shaula too ne dituku dia lufu luende, bualu Samuele wakabuela mu madilu bua Shaula.+ Yehowa wakanyingalala bua muvuaye muteke Shaula mukalenge wa Isalele.+

Note

Anyi “kubumvuila luse.”
Anyi “kasulu ka tshilonda nkoka.”
Anyi “bakumvuila Agaga luse.”
Anyi “Ndi mubungame bikole.”
Anyi “bavua bumvuile mikoko ne ngombe ya mimpe menemene luse.”
Ku mua.: “mpingu ya telafima,” mmumue ne: nzambi ya mu dîku; mpingu.
Anyi “kakunyingalala.”
Anyi “anyingalale.”
Anyi pamuapa: “ne dishindika dionso.”
Ku mua.: “bululu bua.”