Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa Kumpala wa Kulondolola 15:1-29

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bena Lewi badi baya ne Mushete ku Yelushalema (1-29)

    • Mikala udi upetula Davidi (29)

15  Wakatungunuka kabidi ne kudibakila nzubu mu Tshimenga tshia Davidi, ne wakalongolola muaba bua Mushete wa Nzambi mulelela, yeye kuwashila ntenta.+  Dîba adi ke divua Davidi muambe ne: “Muntu nansha umue kena ne bua kuambula Mushete wa Nzambi mulelela, anu bena Lewi, bualu Yehowa mmubasungule bua kuambula Mushete wa Yehowa ne bua kumuenzela mudimu misangu yonso.”+  Nunku Davidi wakasangisha Isalele mujima ku Yelushalema bua kubandisha Mushete wa Yehowa kuya nawu muaba uvuaye muwulongoluele.+  Davidi wakasangisha ndelanganyi ya Alona+ ne ya bena Lewi:+  mu bena Kohata, Uliele mfumu ne bana babu 120;  mu bena Melali, Asaya+ mfumu ne bana babu 220;  mu bena Gêshoma, Yoele+ mfumu ne bana babu 130;  mu ndelanganyi ya Elisafana,+ Shemaya mfumu ne bana babu 200;  mu ndelanganyi ya Hebelone, Eliele mfumu ne bana babu 80; 10  mu ndelanganyi ya Uziele,+ Aminadaba mfumu ne bana babu 112. 11  Davidi wakabikila kabidi muakuidi Sadoka+ ne muakuidi Ebeyatâ+ ne bena Lewi aba: Uliele, Asaya, Yoele, Shemaya, Eliele, ne Aminadaba, 12  ne wakabambila ne: “Nudi bamfumu ba nzubu ya batatu ya bena Lewi. Dijidilayi, nuenu ne bana benu, ne bandayi ne Mushete wa Yehowa Nzambi wa Isalele muaba undi muwulongoluele. 13  Bu munuvua kanuyi bawambule musangu wa kumpala,+ tshiji tshia Yehowa Nzambi wetu tshivua tshitutemene,+ bualu katuvua bakebe mushindu muimpe wa kuwambula to.”+ 14  Nunku bakuidi ne bena Lewi bakadijidila bua kubanda ne Mushete wa Yehowa Nzambi wa Isalele. 15  Pashishe bena Lewi bakambula Mushete wa Nzambi mulelela pa makaya abu, bawambuile ku mikamba yawu,+ anu muvua Mose mutume dîyi bua kuenza ku dîyi dia Yehowa. 16  Nunku Davidi wakambila bamfumu ba bena Lewi bua kuteka bana babu bimbi ba misambu bua bimbe misambu ne disanka dionso ne dîyi dikole, bayimba tshiapamue ne bintu bia kuimba nabi misambu: biombelu bia nshinga, nzenze,+ ne bintu bia kukumakaja.+ 17  Nunku bena Lewi bakateka Hemana+ muana wa Yoele, ne Asafa+ muana wa Belekiya wa mu bana babu, ne Etana+ muana wa Kushaya wa mu bana babu bena Melali. 18  Bavua ne bana babu ba mu tshitupa tshibidi:+ Zekâya, Bena, Yaziele, Shemilamota, Yehiele, Uni, Eliaba, Benaya, Maaseya, Matitiya, Elifelehu, ne Mikeneya, ne Obeda-edome ne Yiele balami ba ku biibi. 19  Hemana,+ Asafa,+ ne Etana bimbi ba misambu bavua ne bua kuimba ne bintu bia kukumakaja bia tshiamu tshia mitaku;+ 20  ne Zekâya, Aziele, Shemilamota, Yehiele, Uni, Eliaba, Maaseya, ne Benaya bavua bimba ne biombelu bia nshinga biakaja mu tshiona tshia Alamota;*+ 21  ne Matitiya,+ Elifelehu, Mikeneya, Obeda-edome, Yiele, ne Azazaya bavua bimba nzenze miakaja mu tshiona tshia Sheminita,*+ bua bikale balombodi. 22  Kenaniya+ mfumu wa bena Lewi uvua utangila mudimu wa diambula Mushete, bualu uvua mupiluke mu mudimu au, 23  ne Belekiya ne Elekana bavua balami ba Mushete. 24  Shebanya, Yoshafata, Netanele, Amasai, Zekâya, Benaya, ne Eliezê, bakuidi, bavua bela mpungi bikole kumpala kua Mushete wa Nzambi mulelela,+ ne Obeda-edome ne Yehiya bavua pabu balami ba Mushete. 25  Pashishe Davidi ne bakulu ba mu Isalele ne bamfumu ba bantu tshinunu tshinunu bavua benda baya bua kubanda ne mushete wa tshipungidi tshia Yehowa bumbukila nawu ku nzubu kua Obeda-edome+ benda basanka.+ 26  Pavua Nzambi mulelela muambuluishe bena Lewi bavua bambule mushete wa tshipungidi tshia Yehowa, bakalambula bana balume ba ngombe muanda mutekete ne bimpanga bia mikoko muanda mutekete.+ 27  Davidi uvua muvuale muzabi wa kawuyi maboko muenza ne tshilamba tshimpe menemene, anu bu muvua bena Lewi bonso bavua bambule Mushete, bimbi ba misambu, ne Kenaniya mfumu wa bambudi ba Mushete ne bimbi ba misambu bavuale; Davidi uvua kabidi muvuale efoda wa line.+ 28  Bena Isalele bonso bavua babanda ne mushete wa tshipungidi tshia Yehowa ne mbila ya disanka,+ ne muadi wa lusengu, ne mpungi,+ ne bintu bia kukumakaja, benda bimba biombelu bia nshinga ne nzenze+ bikole. 29  Kadi pavua mushete wa tshipungidi tshia Yehowa mufike mu Tshimenga tshia Davidi,+ Mikala+ muana wa bakaji wa Shaula wakatangila panshi ku dididishi, kumonaye mukalenge Davidi wenda utumpika usanka; yeye kutuadija kumupetula mu muoyo wende.+

Note

Tang. Diumv.
Tang. Diumv.