Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Mukanda wa kumpala mutumina bena Kolinto 3:1-23

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Bena Kolinto batshidi bantu ba ku mubidi (1-4)

  • Nzambi udi ubikolesha (5-9)

    • Benzejanganyi ba mudimu ne Nzambi (9)

  • Kuibaka ne bintu bidi kabiyi bioshika (10-15)

  • Nudi ntempelo wa Nzambi (16, 17)

  • Meji a panu mbupote kudi Nzambi (18-23)

3  Nunku bana betu, tshivua ne mushindu wa kuakula nenu bu muntu udi wakula ne bantu ba mu nyuma to,+ kadi bu udi wakula ne bantu ba mu mubidi, bu bana batekete+ mu Kristo.  Mvua munupeshe mabele, tshivua munupeshe biakudia bikole to, bualu kanuvua banji kuikala ne bukole bukumbane. Mu bulelela, nansha mpindieu kanuena ne bukole bukumbane to,+  bualu nutshidi bantu ba mu mubidi.+ Bu mutshidi mukawu ne matandu munkatshi muenu, kanuena ba mu mubidi+ ne kanuena nuenda bu mutu bantu benda anyi?  Bualu padi muntu wamba ne: “Meme ndi wa Paulo,” kadi mukuabu ne: “Meme ndi wa Apolo,”+ kanuena nuenza malu bu bantu betu ba tshianana aba anyi?  Nunku Apolo nganyi? Eyowa, Paulo nganyi? Mbena mudimu+ badi banuambuluishe bua kulua bena kuitabuja anu bu muvua Mukalenge muambuluishe muntu ne muntu.  Meme mvua mukune,+ Apolo uvua mumiamine mâyi,+ kadi Nzambi uvua wenda ubikolesha;  nunku muntu udi ukuna anyi udi umiamina mâyi kena ne mushinga, kadi anu Nzambi udi ubikolesha.+  Mpindieu muntu udi ukuna ne muntu udi umiamina mâyi badi tshintu tshimue,* kadi muntu yonso neapete difutu diende bilondeshile mudimu wende.+  Bualu tudi benzejanganyi ba mudimu ne Nzambi. Nuenu nudi budimi bua Nzambi budibu badima, nzubu wa Nzambi.+ 10  Bilondeshile ngasa wa Nzambi uvuaye mumpeshe, ngakasa tshishimikidi+ bu muibaki munene udi mupiluke,* kadi muntu mukuabu udi wibakilapu. Kadi muntu yonso atungunuke ne kudimuka bua mushindu udiye wibakilapu. 11  Bualu kakuena muntu udi mua kuasa tshishimikidi tshikuabu pa kumbusha tshikadi tshiasa, tshidi Yezu Kristo.+ 12  Mpindieu muntu yeye muibake pa tshishimikidi etshi ne or, ne arjan, ne mabue a mushinga mukole, ne mabaya, ne bisonsa anyi ne tukolakola, 13  mudimu wa muntu yonso newulejibue tshidiwu,* bualu dituku nediwele patoke, bualu newusokolodibue ku diambuluisha dia kapia,+ ne kapia kine nekaleje mudi mudimu wa muntu ne muntu, mudiye muibake. 14  Bikala mudimu wa muntu udiye muibakilapu mushale, neapete difutu; 15  bikala mudimu wa muntu muoshike, neajimije, kadi yeye muine neapandishibue; nansha biobi nanku, nebienze anu bu ne: mmupanduke mu kapia. 16  Kanuena bamanye ne: nuenu bine nudi ntempelo wa Nzambi,+ ne nyuma wa Nzambi udi usomba munda muenu anyi?+ 17  Muntu yeye mubutule ntempelo wa Nzambi, Nzambi neamubutule; bualu ntempelo wa Nzambi ngua tshijila, ne nuenu nudi ntempelo au.+ 18  Muntu kadishimi: bikala muntu munkatshi muenu wela meji ne: mmuena meji mu ndongoluelu wa malu eu,* alue mupote bua amone mua kulua muena meji. 19  Bualu meji a panu apa adi bupote kumpala kua Nzambi, bualu mbafunde ne: “Yeye udi ukuata bena meji mu budimu buabu nkayabu.”+ 20  Mbafunde kabidi ne: “Yehowa* mmumanye ne: ngelelu ya meji ya bena meji idi patupu.”+ 21  Nunku muntu kaditumbishi bua bantu; bualu bintu bionso mbienu, 22  nansha Paulo anyi Apolo anyi Kefa*+ anyi bukua panu anyi muoyo anyi lufu anyi bintu bidiku mpindieu anyi bintu bilualua, bintu bionso mbienu; 23  nuenu penu nudi bantu ba Kristo;+ Kristo pende ngua Nzambi.

Note

Anyi “badi ne tshipatshila tshimue.”
Anyi “mulombodi wa midimu udi ne meji.”
Ku mua.: “newedibue patoke.”
Anyi “tshikondo etshi.” Tang. Diumv.
Udibu babikila kabidi ne: Petelo.