Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Bakalenge 17:1-24

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Muprofete Eliya udi umanyisha bua munanga (1)

  • Bikololo bidi bidisha Eliya (2-7)

  • Eliya kua mukaji mukamba mu Salefata (8-16)

  • Muana wa mukaji mukamba udi ufua ne bamubisha (17-24)

17  Nunku Eliya*+ muena Tishebe wa ku Gilada+ wakambila Ahaba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa Nzambi wa Isalele undi ngenzela mudimu* muikale ne muoyo, kakuakuikala lumuma anyi mvula bidimu bidi panshi ebi to, anu meme muambe dîyi!”+  Dîyi dia Yehowa diakalua kudiye diamba ne:  “Umbuka muaba eu, uye lua ku est, usokome mu Tshibandabanda tshia Kelite,* ku est kua Yadene.  Newikale unua mâyi a mu kasulu, ne nentumine bikololo dîyi bua bikale bikutuadila biakudia kuntu aku.”+  Wakaya diakamue, kuenzaye bilondeshile dîyi dia Yehowa; wakaya, kusombelaye mu Tshibandabanda tshia Kelite,* ku est kua Yadene.  Bikololo bivua bimutuadila mampa ne munyinyi mu dinda, bimutuadila mampa ne munyinyi dilolo, ne uvua unua mâyi a mu kasulu.+  Kadi panyima pa matuku, kasulu kakuma,+ bualu kakuvua mvula mu buloba to.  Pashishe dîyi dia Yehowa diakalua kudiye diamba ne:  “Juka, ndaku ku Salefata wa mu Sidona, usombele kuntu aku. Tangila! Nentumine mukaji mukamba kampanda dîyi kuntu aku bua ikale ukupesha biakudia.”+ 10  Nunku wakajuka, kuyaye ku Salefata. Pakafikaye ku tshibuelelu tshia tshimenga, wakamona mukaji mukamba kampanda wangula nkunyi. Ke yeye kumuela dîyi, kuambaye ne: “Ntuadila koku ndambu wa mâyi mu dikopo bua nnue.”+ 11  Pavuaye wenda uya bua kuangata mâyi, wakamuela dîyi ne: “Ntuadila koku tshipese tshia diampa mu tshianza tshiebe.” 12  Ke mukaji kuamba ne: “Bushuwa, anu bu mudi Yehowa Nzambi webe ne muoyo, tshiena ne diampa to, ndi anu ne dianza dia bukula mu dibungu dinene ne tundambu tua mafuta mu mulondo mukese.+ Mpindieu ndi ngenda ngangula ndambu wa nkunyi, ne nenye bua kulamba kantu buanyi meme ne bua muananyi. Patuikala bamane kudia, netufue.” 13  Ke Eliya kumuambila ne: “Kutshinyi to. Ndaku wenze muudi muambe. Kadi anji ngenzela meme diampa dia tshijengu ne bintu biudi nabi abi, udintuadile. Pashishe udi mua kulua kulamba kantu buebe wewe ne muanebe. 14  Bualu Yehowa Nzambi wa Isalele udi wamba nunku: ‘Dibungu dinene dia bukula kadiakushala munda mutupu to, ne mulondo mukese wa mafuta kawakushala munda mutupu too ne padi Yehowa ulokesha mvula pa mutu pa buloba.’”+ 15  Nunku wakaya, kuenzaye anu muvua Eliya mumuambile, ne yeye ne ba mu nzubu muende pamue ne Eliya bakadia matuku a bungi.+ 16  Dibungu dinene dia bukula kadiakashala munda mutupu, ne mulondo mukese wa mafuta kawakashala munda mutupu to, bilondeshile dîyi divua Yehowa muambe ku butuangaji bua Eliya. 17  Panyima pa malu aa, muana wa mamu muena kumbelu wakasama, ne disama diende diakakola, yeye kukosa mieyelu.+ 18  Ke mamu au kuambilaye Eliya ne: “Ndi mukuenze tshinyi,* wewe muntu wa Nzambi mulelela? Udi mulue bua kumvuluija dipila dianyi ne kushipa muananyi anyi?”+ 19  Kadi Eliya wakamuambila ne: “Mpesha muanebe.” Nunku wakamuangata mu maboko a mamu au, kubandaye nende mu nzubu wa kuulu muvuaye musombele, kumuladikaye pa bulalu buende yeye.+ 20  Wakela dîyi kudi Yehowa ne: “Yehowa Nzambi wanyi,+ udi ukengesha kabidi mukaji mukamba muena kumbelu kundi musombele pa kushipa muanende anyi?” 21  Pashishe wakadiolola pambidi pa muana misangu isatu, kuelaye dîyi kudi Yehowa ne: “Yehowa Nzambi wanyi, bua luse, muoyo* wa muana eu upinganaku munda muende.” 22  Yehowa wakateleja dilomba dia Eliya,+ ne muoyo* wa muana wakapingana munda muende, yeye kupetulula muoyo.*+ 23  Eliya wakangata muana, kutulukaye nende ku nzubu wa kuulu, kubuelaye mu nzubu, kumufilaye kudi mamuende; Eliya wakamba ne: “Tangila, muanebe udi ne muoyo.”+ 24  Ke mamu au kuambila Eliya ne: “Mpindieu ndi mumanye ne: wewe udi bulelela muntu wa Nzambi,+ ne dîyi dia Yehowa didi mukana muebe mbulelela.”

Note

Diumvuija: “Nzambi wanyi n’Yehowa.”
Ku mua.: “muena kumpala kundi ngimana.”
Anyi “Kasulu ka tshilonda nkoka ka Kelite.”
Anyi “Kasulu ka tshilonda nkoka ka Kelite.”
Anyi “Ndi nebe bualu kayi, . . .?”
Anyi “anyima.”
Anyi “anyima.”
Anyi “kubika.”