Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Bible ku Enternete | BIBLE—NKUDIMUINU WA BULONGOLODI BUPIABUPIA

Mukanda wa kumpala wa Bakalenge 12:1-33

MALU ADI MU MUKANDA EU

  • Diandamuna dishile dia Lehabama (1-15)

  • Bisa 10 bidi bitomboka (16-19)

  • Badi bateka Yalobama mukalenge wa Isalele (20)

  • Lehabama kena ne bua kuluangana ne Isalele (21-24)

  • Ntendelelu wa kana ka ngombe wa Yalobama (25-33)

12  Lehabama wakaya ku Shekeme, bualu Isalele mujima uvua mulue ku Shekeme+ bua kumuteka mukalenge.+  Diakamue pavua Yalobama muana wa Nebata mumvue bualu abu (utshivua mu Ejipitu bualu uvua munyeme bua bualu bua mukalenge Solomo ne uvua usombela mu Ejipitu),+  bakamubikidisha. Panyima pa bualu ebu, Yalobama ne tshisumbu tshijima tshia Isalele bakalua kudi Lehabama, kuambabu ne:  “Tatuebe uvua muvuije mutshi wetu wa tshikokedi bujitu.+ Kadi wewe mutekeshe mudimu mukole wa tatuebe ne mupepeje mutshi wa tshikokedi wa bujitu* uvuaye mututenteke, netukuenzele mudimu.”  Ke yeye kubambila ne: “Ndayi bua matuku asatu; pashishe nupingane kundi.” Nunku bantu bakaya.+  Mukalenge Lehabama wakakeba lungenyi kudi bantu bakulumpe* bavua benzele tatuende Solomo mudimu patshivuaye ne muoyo wamba ne: “Mmubelu kayi unudi mua kufila bua mushindu wa kuandamuna bantu aba?”  Bakamuandamuna ne: “Lelu eu wewe mulue muena mudimu wa bantu aba, wewe muitabe dilomba diabu ne mubandamune bimpe, nebashale anu bena mudimu bebe.”  Kadi wakabenga mubelu uvua bantu bakulumpe* bamupeshe, yeye kuya kulomba lungenyi kudi bansongalume bavuaye mukole nabu ne bakavua mpindieu bambuluishi bende.+  Wakabakonka ne: “Mmubelu kayi unudi nufila bua mushindu wa tuetu kuandamuna bantu aba badi bangambile ne: ‘Pepeja mutshi wa tshikokedi uvua tatuebe mututenteke’?” 10  Bansongalume bavuaye mukole nabu bakamuambila ne: “Newambile bantu aba badi bakuambile ne: ‘Tatuebe uvua muvuije mutshi wetu wa tshikokedi bujitu, kadi wewe udi ne bua kutupepejilawu’; neubambile nunku: ‘Kantengenene kanyi nekikale kanene kupita tshimono tshia tatuanyi. 11  Tatuanyi uvua munutenteke mutshi wa tshikokedi wa bujitu, kadi meme nensakidile ku mutshi wenu wa tshikokedi. Tatuanyi uvua ununyoka ne mfimbu ya tshianana, kadi meme nennunyoke ne mfimbu ya tubulu tubulu.’” 12  Yalobama ne bantu bonso bakalua kudi Lehabama dituku disatu anu muvua mukalenge muambe ne: “Nupingane kundi dituku disatu.”+ 13  Kadi mukalenge wakandamuna bantu ne dîyi dibi, ubenga mubelu uvua bantu bakulumpe* bamupeshe. 14  Wakakula nabu bilondeshile mubelu wa bansongalume wamba ne: “Tatuanyi uvua muvuije mutshi wenu wa tshikokedi bujitu, kadi meme nensakidile ku mutshi wenu wa tshikokedi. Tatuanyi uvua mununyoke ne mfimbu ya tshianana, kadi meme nennunyoke ne mfimbu ya tubulu tubulu.” 15  Nunku mukalenge wakabenga kuteleja bantu, bualu Yehowa ke uvua muenze bua malu enzeke mushindu eu+ bua kukumbaja dîyi divua Yehowa muambile Yalobama muana wa Nebata ku butuangaji bua Ahiya+ muena Shilo. 16  Pavua Isalele mujima mumone ne: mukalenge uvua mubenge kubateleja, bantu bakandamuna mukalenge ne: “Tudi ne tshitupa kayi mu Davidi? Katuena ne bumpianyi mu muana wa Yishai to. Wewe Isalele, ndaku kudi nzambi yebe. Mpindieu wewe Davidi, ditangidila nzubu webe nkayebe!” Bua bualu abu, bena Isalele bakapingana ku nzubu* yabu.+ 17  Kadi Lehabama wakatungunuka ne kukokesha bena Isalele bavua basombela mu bimenga bia Yuda.+ 18  Pashishe mukalenge Lehabama wakatuma Adolama+ uvua utangila bantu bavuabu babikidishe bua kubenzeja midimu mikole ku bukole, kadi Isalele mujima wakamuasa mabue too ne pakafuaye. Mukalenge Lehabama wakapeta mpunga wa kubanda mu ditempu diende bua kunyema kuya ku Yelushalema.+ 19  Nunku bena Isalele mbashale batombokele+ nzubu wa Davidi too ne lelu. 20  Diakamue pavua Isalele mujima mumvue ne: Yalobama uvua mupingane, bakamubikidisha muaba uvuabu badisangishe ne kumutekabu mukalenge ku mutu kua Isalele mujima.+ Muntu nansha umue kakalonda nzubu wa Davidi pa kumbusha tshisa tshia Yuda.+ 21  Pavua Lehabama mufike ku Yelushalema, wakasangisha diakamue nzubu mujima wa Yuda ne tshisa tshia Benyamina, bena mvita balongesha* binunu 180 bua kuluangana ne nzubu wa Isalele bua kupingajila Lehabama muana wa Solomo bukalenge.+ 22  Dîba adi dîyi dia Nzambi mulelela diakalua kudi Shemaya+ muntu wa Nzambi mulelela diamba ne: 23  “Ambila Lehabama muana wa Solomo mukalenge wa Yuda ne nzubu mujima wa Yuda ne Benyamina ne bantu bakuabu bonso ne: 24  ‘Yehowa udi wamba nunku: “Kanuena ne bua kubanda bua kuluangana ne bana benu bena Isalele to. Yonso wa kunudi udi ne bua kupingana kuende, bualu meme ke udi muenze bua bualu ebu buenzeke nanku.”’”+ Nunku bakatumikila dîyi dia Yehowa, bobu kupingana ku mabu anu muvua Yehowa mubambile. 25  Pashishe Yalobama wakibaka* Shekeme+ mu buloba bua mikuna bua Efelayima, yeye kusombelamu. Wakumbuka kuntu aku, kuyaye kuibaka* Penuele.+ 26  Yalobama wakadiambila mu muoyo wende ne: “Mpindieu bukalenge nebupingane mu nzubu wa Davidi.+ 27  Bantu aba bobu batungunuke ne kubanda ku nzubu wa Yehowa mu Yelushalema bua kulambula milambu,+ muoyo wa bantu aba neupingane kabidi kudi mfumu wabu, Lehabama mukalenge wa Yuda. Bushuwa, nebanshipe ne nebapingane kudi Lehabama mukalenge wa Yuda.” 28  Mukalenge mumane kukeba lungenyi kudi bafidi bende ba mibelu, wakenza tuana tua ngombe tubidi tua or,+ yeye kuambila bantu ne: “Nebinulombe malu a bungi bua kubanda ku Yelushalema. Wewe Isalele, Nzambi webe uvua mukupatule mu buloba bua Ejipitu nyeye eu.”+ 29  Pashishe wakateka kamue ku Betele,+ ne kuteka kakuabu ku Dana.+ 30  Bualu ebu buakabafikisha ku dienza mpekatu,+ ne bantu bavua baya too ne ku Dana bua kutendelela kana ka ngombe kavua kuntu aku. 31  Wakenza nzubu ya kutendelela pa miaba mitumbuke, kusungulaye bakuidi mu bantu tshianana tshianana, bantu bavua kabayi bena Lewi.+ 32  Yalobama wakajadika kabidi tshibilu mu ngondo wa muanda mukulu, mu dituku dia 15 dia ngondo, anu bu tshibilu tshia mu Yuda.+ Uvua ulambula tuana tua ngombe tuvuaye muenze milambu pa tshioshelu tshivuaye muenze ku Betele,+ ne wakateka bakuidi ku Betele bua miaba mitumbuke ivuaye muenze. 33  Wakatuadija kufila milambu pa tshioshelu tshivuaye muenze ku Betele mu dituku dia 15 dia ngondo wa muanda mukulu, ngondo uvuaye mudisunguile nkayende; wakajadika tshibilu bua bantu ba mu Isalele, ne wakabanda ku tshioshelu bua kufila milambu ne kufuimisha muishi wa milambu.

Note

Anyi “wa dikengeshangana nawu.”
Anyi “bakulu.”
Anyi “bakulu.”
Anyi “bakulu.”
Ku mua.: “ntenta.”
Ku mua.: “basungula.”
Anyi “wakakolesha.”
Anyi “kukolesha.”