Muoyo utudi nawu eu ke wonso anyi?

Bikadiku bikufikile bua kumona ne: muoyo ngua tshitupa tshipi anyi?

Ukadiku mudiebeje ni kudi tshintu tshikuabu tshidi tshipite kunaya, kuenza mudimu, kubuela mu dibaka, kuenza dîku ne kukulakaja anyi? (Yobo 14:1, 2) Bible udi uleja ne: nansha bena meji ba bungi bakadi badiebeje pabu nanku.—Bala Muambi 2:11.

Muoyo udiku ne tshipatshila kampanda anyi? Bua kumanya ni udi natshi, tuanji kudiebeja ne: muoyo uvua mutuadije bishi? Padi bantu bamona mushindu wa dikema udi buongo ne mubidi bifukibue, mbafike ku ditaba ne: Mufuki wa meji ke udi mutufuke. (Bala Musanbu wa 139:14.) Bikalabi nanku, mmutufuke ne tshipatshila kampanda! Kumanya tshipatshila etshi nekutupeteshe nsombelu wa nsongo.

Bua tshinyi Nzambi uvua mufuke bantu?

Nzambi wakabenesha mulume ne mukaji ba kumpala, kubapeshaye mudimu wa disanka. Uvua musue bua buuje buloba, babuvuije mparadizu ne bikale ne muoyo kashidi.—Bala Genese 1:28, 31.

Disua dia Nzambi diakapanga kukumbana pakabenga bantu kutumikila mukenji wende. Kadi Nzambi kakatubenga ne kakashintulula dijinga diende bua bantu ne bua buloba to. Bible udi utujadikila ne: Nzambi utshidi amu ukeba kusungila bantu ba lulamatu ne disua diende bua buloba nedikumbane! Nunku Nzambi mmusue bua wikale ne nsombelu uvuaye musue bua bantu bikale nende! (Bala Musambu wa 37:29.) Ku diambuluisha dia Bible, manya tshia kuenza bua kupeta masanka adi Nzambi mulongoluele bantu.