Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  Ngondo wa 8 2015

 TSHIENA-BUALU TSHINENE MUNTU YEYE MUFUE: UDIKU MUA KUPETULULA MUOYO ANYI?

Kudiku ditekemena bua bafue anyi?

Kudiku ditekemena bua bafue anyi?

Bafue nebapetululaku muoyo anyi?

TSHIDI BIBLE WAMBA: “Kanukemi bua bualu ebu, bualu dîba didi dilua diumvua bantu bonso badi mu nkita dîyi diende, nebapatuke.”Yone 5:28, 29.

Yezu uvua wakula bua muikalabu ne bua kushiya nkita munda mutupu pikala Bukalenge buende bukokesha mu matuku atshilualua. Fernando utudi batele mu tshiena-bualu tshishale udi uvuluka wamba ne: “Bivua binkemeshe pangakabala bua musangu wa kumpala mêyi adi mu Yone 5:28, 29. Biakampetesha ditekemena dilelela, meme kutuadija kumona matuku atshilualua mu mushindu muimpe.”

Mu bikondo bia kale, Yobo muntu wa lulamatu uvua mutuishibue ne: panyima pa lufu luende Nzambi uvua mua kumubisha. Yobo wakakonka ne: “Muntu yeye mufue, udi mua kuikala kabidi ne muoyo anyi?” Kuandamunaye ne dishindika dionso ne: “Nengindile matuku onso a mudimu wanyi mukole [mu Lukita], too ne padi disulakana dianyi dilua. Neubikile, ne meme nenkuitabe.”—Yobo 14:14, 15, NWT.

Dibishibua dia Lazalo ku lufu didi ditupesha ditekemena bua matuku atshilualua

Dibishibua ku lufu kadivua bualu buenyi kudi Mâta muanabu ne Lazalo to. Pakafua Lazalo, Yezu wakamuambila ne: “Muanenu neabike.” Mâta wakamuambila ne: “Ndi mumanye ne: neabike pabika bantu ku lufu dituku dia ku nshikidilu.” Yezu wakamuambila ne: “Meme ndi dibika ne muoyo. Muntu udi uleja ditabuja kundi, nansha yeye mufue, neapetulule muoyo.” (Yone 11:23-25) Pashishe Yezu kujulaye diakamue Lazalo ku lufu! Muyuki udi wenza disanka eu udi udianjila kutuleja tshienzeka mu matuku atshilualua. Elabi meji dibishibua dia nunku dienzeka pa buloba bujima!

Nebabishe bamue bantu bua kuya mu diulu anyi?

TSHIDI BIBLE WAMBA: Dîyi dia Nzambi didi dileja ne: dibishibua dia Yezu divua dishilangane ne dia bantu 8 badi Bible utela. Bantu abu bavua babishibue anu pa buloba apa. Kadi tudi tubala bua dibishibua dia Yezu ne: “Yezu Kristo udi ku tshianza tshia balume tshia Nzambi.” (1 Petelo 3:21, 22) Anu Yezu nkayende ke uvuabu ne bua kubisha bua kuya mu diulu anyi? Yezu ukavua muambile bapostolo bende kumpala ne: “Meme muye, munulongoluele muaba, nempingane kabidi, bua meme nnuakidile kuanyi, bua muaba undi, nuenu penu nuikalapu.”—Yone 14:3.

Kristo wakaya mu diulu, kulongololaye difika dia bamue bayidi bende. Bantu babika bua kuya mu diulu bonso nebikale 144000. (Buakabuluibua 14:1, 3) Kadi ntshinyi tshiaya bayidi ba Yezu ba lulamatu aba kuenza pikalabu mu diulu?

 Nebikale ne bia bungi bia kuenza! Bible udi wamba ne: “Muntu yonso udi upeta dibishibua dia ku lufu dia kumpala edi ngua diakalenga ne ngua tshijila; lufu luibidi kaluena ne bukokeshi kudibu to, kadi nebikale bakuidi ba Nzambi ne ba Kristo, ne nebakokeshe nende bu bakalenge bidimu 1 000.” (Buakabuluibua 20:6) Bantu babishibua bua kuya mu diulu nebakokeshe pa buloba bu bakalenge ne bakuidi pamue ne Kristo.

Nnganyi wabishibua ku lufu mu matuku atshilualua?

TSHIDI BIBLE WAMBA: Bible udi ulonda mêyi avua Paulo muambe ne: “Ndi ne ditekemena kudi Nzambi didi bantu aba nadi pabu ne: nekuikale dibika dia ku lufu dia bantu bakane ne dia badi kabayi bakane.”Bienzedi 24:15.

Dîyi dia Nzambi didi ditujadikila ne: miliyare ya bantu badi bafue nebapetulule muoyo

Nnganyi wikala mu tshisumbu tshia bantu badi Paulo ubikila ne: “bakane”? Tuangatabi tshilejilu etshi: bavua bambile Danyele muntu wa lulamatu ku bukulakaje buende ne: ‘Newikishe, pashishe neujalame mu bumpianyi buebe ku nshikidilu kua matuku aa.’ (Danyele 12:13) Danyele uvua mua kubika ku tulu tua lufu etu muaba kayi? Bible udi wamba ne: ‘Bantu bakane nebapiane buloba, nebashikamemu tshiendelele.’ (Musambu 37:29) Yezu wakadianjila kuamba ne: “Badi ne malu mapole mba diakalenga, bualu nebapiane buloba.” (Matayi 5:5) Danyele ne bakuabu bantu ba lulamatu balume ne bakaji nebabishibue bua kuikala kabidi ne muoyo tshiendelele pa buloba.

Nnganyi wikala mu tshisumbu tshia bantu bavua Paulo ubikila ne: “badi kabayi bakane”? Mbantu miliyare ya bungi bavua ne muoyo ne kufuabu, kadi kabayi bapete mpunga wa kumvua ne kutumikila malu adi Bible ulongesha to. Pabikabu nebafike ku dimanya ne ku dianyisha Yehowa * ne Yezu. (Yone 17:3) Bonso basungula bua kuenzela Nzambi mudimu nebapete ditekemena dia kuikala ne muoyo wa tshiendelele.

Bonso basungula bua kuenzela Nzambi mudimu nebapete ditekemena dia kuikala ne muoyo wa tshiendelele ne disanka dionso ne makanda a mubidi mimpe

Nsombelu wa bantu pa buloba neikale mushindu kayi?

TSHIDI BIBLE WAMBA: Nzambi “neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha miadi, nansha bisama kabiakuikalaku kabidi. Malu a kale ajiminyi.” (Buakabuluibua 21:4) ‘Nebase nzubu, nebashikamemu; nebatentule mionji ya tumuma tua mvinyo mu madimi, nebadie tumuma tuayi.’—Yeshaya 65:21.

Elabi meji wewe mu nsombelu wa nunku ne bantu baudi munange babishabu! Kadi lukonko ludi lujuka: Ntshinyi tshidi tshikujadikila ne: nekuikale dibishibua dia bafue?

^ tshik. 15 Bible udi uleja ne: Yehowa ke dîna dia Nzambi.