Yezu uvua bulelela mubishe bantu ku lufu anyi?

Yezu wakabisha Lazalo ku lufu, ukavua mufue kukavua matuku anayi

Bible udi uleja patoke ne: Yezu uvua mubishe bantu ku lufu. Miyuki ya dibika dia bantu ku lufu eyi ki mmianu to, kadi mmalu avua menzeke mu miaba mimanyike mu bikondo bisunguluke. Tshilejilu, mu tshikondo tshia luya mu tshidimu 31 bikondo bietu ebi, musumba munene wa bantu wakenza luendu ne Yezu bumbuka mu Kapênuma batangile ku Naina. Pakafikabu, bakasambakena ne musumba mukuabu wa bantu. Udi mua kuitaba dibishibua divua dienzeke pashishe edi bualu mbafunde bualu buadi mu Bible, Dîyi dia Nzambi, ne divua dienzeke ku mêsu kua bantu bonso.—Bala Luka 7:11-15.

Yezu uvua kabidi mubishe mulunda wende Lazalo ku lufu, ukavua mufue kukavua matuku anayi. Udi mua kuitaba bualu buvua Yezu muenze dituku adi bualu uvua mubuenze kumpala kua bantu ba bungi.—Bala Yone 11:39-45.

Bua tshinyi Yezu uvua mubishe bantu ku lufu?

Yezu uvua mubishe bantu ku lufu bualu uvua ne luse. Uvua kabidi muenze nunku bua kuleja ne: Tatuende, Mufuki wa muoyo mmumupeshe bukole bua kutshimuna lufu.—Bala Yone 5:21, 28, 29.

Dibisha dia Yezu dia bantu ku lufu didi ditusaka bua kueyemena milayi yende idi itangila matuku atshilualua. Neabishe bantu ba bungi ku lufu pamue ne bantu badi kabayi bakane bavua kabayi bamanye bualu nansha bumue bua Nzambi mulelela. Nebapete mushindu wa kumanya Yehowa Nzambi ne kumunanga.—Bala Bienzedi 24:15.