Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

Udi mua kutantamena diteta!

Udi mua kutantamena diteta!

“Tshivua dijinga ne kumona porno to. Kadi pamvua ku Enternete meme kumona tshintu tshikuabu tshimueneka. Tshivua mumanye ne: ntshinyi. Kadi meme kutua mbota bua kutshikangula.”—CODY. *

“Nsongakaji muimpe kumona wakatuadija kunaya ne majinga anyi. Dikuabu dituku wakandomba bua tuye kunaya nende mu nzubu wa tshilala benyi. Mvua mumanye bimpe tshivuaye ujinga.”—DYLAN.

“BITU binkolela bua kutantamena diteta.” Bamue bantu batu basue diteta. Bakuabu badi bamona diteta bu muluishi munene wa kutshimuna. Wewe udi wela meji kayi? Paudi kumpala kua diteta, udiku ukuluka anyi udi uditantamena?

Bushuwa, mateta onso kaatu afikisha muntu ku ntatu to. Tshilejilu, kudia bikole bintu bidi ne nsukadi wa bungi kudi mua kunyanga makanda ebe a mubidi. Kadi kudifila bikole ku malu a buendenda kudi kufikisha bantu ku bipeta bibi bitambe. Bible udi wamba ne: muntu ‘udi wenda masandi ne mukaji kena ne lungenyi; udi wenza muanda au udi udibutula.’Nsumuinu 6:32, 33.

Ntshinyi tshiudi mua kuenza wewe mutuilangane ne diteta dia malu a tshiendenda? Bible udi wamba ne: “Disua dia Nzambi didi nunku: nudi ne bua kuikala ba tshijila ne kuepuka masandi. Yonso wa kunudi udi ne bua kumanya mua kukanda mubidi wende mu bunsantu ne bunême.” (1 Tesalonike 4:3, 4) Mmunyi muudi mua kupeta bukole bua kutantamena nabu diteta? Tukonkonone malu asatu adi mua kukuambuluisha.

Bualu 1: Lama mêsu ebe

Kutangila bimfuanyi bibi kudi kukolesha majinga mabi mu meji etu. Bua kuleja dipetangana didi pankatshi pa kumona ne kujinga, Yezu wakadimuija bantu wamba ne: “Muntu yonso udi utungunuka ne kutangila mukaji mu mushindu wa kumvua dijinga dia kusangila nende, ukadi muende nende masandi mu muoyo wende.” Uvua muenze mudimu ne dinekesha dia malu wamba ne: “Bikala dîsu diebe dia balume dikulenduisha, uditule, udimanshe.” (Matayi 5:28, 29) Ntshinyi tshivua Yezu musue kulongesha? Bua kutantamena diteta, tudi ne bua kuangata mapangadika makole ne katuyi tulekela mêsu etu atangila bimfuanyi bidi bijula majinga mabi.

Paudi umona bimfuanyi bibi bidi bijulangana majinga mabi, tangila kua tshianana

Tuangate tshilejilu etshi: elabi meji bukenke bukole bua kapia kadibu buosha naku biamu budi bukutua  mu mêsu. Neutungunuke ne kutangila bukenke abu anyi? Tòo. Neumbeshe mêsu ebe lukasa anyi neuajike ne tshianza bua kaanyanguki. Bia muomumue, paudi umona muntu butaka anyi bimfuanyi bibi bidi bijulangana majinga mabi mu mukanda, ku ordinatere udi ne bua kumbusha mêsu lukasa bua kutangila kua tshianana. Lama meji ebe bua kaanyanguki to. Juan uvua utangila porno ku kale udi wamba ne: “Pandi mmona nsongakaji muimpe, misangu ya bungi ntu ngumvua mua kumutangila misangu ya bungi. Nunku ntu dienzeja bua kutangila kua tshianana, ne ndiambila nkayanyi ne: ‘Sambila Yehowa! Udi ne bua kusambila anu mpindieu!’ Meme mumane kusambila, majinga mabi aa adi akepa.”Matayi 6:9, 13; 1 Kolinto 10:13.

Tukonkonone kabidi tshivua muena lulamatu Yobo muambe, uvua muambe ne: ‘Ngakapunga tshipungidi ne mêsu anyi, nunku ngakadi kumanya mua kutshika mêsu anyi kudi mushikankunde utshidi kamama bishi?’ (Yobo 31:1) Bua tshinyi kubenga kuangata pebe dipangadika dia mushindu eu?

Teta kuenza nunku: Wewe mumone bimfuanyi bibi, umbusha mêsu ebe lukasa. Idikija tshilejilu tshia mufundi wa Bible uvua musambile ne: ‘Ukudimune mêsu anyi bua kaatangidi malu a patupu.’Musambu 119:37.

Bualu 2: Lama meji ebe

Bu mutudi tuetu bonso bena bilema, misangu ne misangu tudi tuluangana ne majinga mabi. Bible udi wamba ne: “Kadi muntu yonso udi utetshibua padi dijinga diende dimukoka. Pashishe, padi dijinga edi dikola, didi dilela bubi.” (Yakobo 1:14, 15) Ntshinyi tshiudi mua kuenza bua kukuatshiki mu buteyi ebu?

Padi meji mabi a buendenda akuluila, uumbushe diakamue ne sambila

Padi majinga mabi akufikila, wewe ke udi ne bua kusungula tshia kuenza. Tantamena majinga aa. Uumbushe mu meji ebe. Dikanda bua kubenga kuelela malu a buendenda meji. Troy uvua mutangile malu a porno ku Enternete ku kale udi wamba ne: “Mvua muluangane bua kumbusha ngenyi mibi mu meji anyi pa kutuishila meji pa malu mimpe. Kabivua bipepele to. Mvua nkuluka misangu ne misangu mu buteyi ebu. Kadi ndekelu wa bionso, mvua mulue kumanya mua kudikanda mu meji anyi.” Mamu mukuabu diende Elsa uvua muluangane bua kubenga kukuluka mu buteyi bua ditangila bindidimbi bibi udi wamba ne: “Kuikala ne malu a bungi a kuenza ne kusambila  Yehowa nkungambuluishe bua kukanda meji anyi ku malu mabi.”

Teta kuenza nunku: Padi meji mabi a buendenda akuluila, uumbushe diakamue ne usambile. Luisha ngenyi mibi pa kuuja meji ebe ne “malu onso adi malelela, malu onso adi ne bunême, malu onso adi makane, malu onso adi makezuke, malu onso a kunanga, malu onso adi ne lumu luimpe, malu onso mimpe ne malu onso a kutumbisha, tungunukayi ne kuelela malu aa meji.”Filipoyi 4:8.

Bualu 3: Lama makasa ebe

Padi muntu ne majinga mabi, ne mpunga wa kukumbaja majinga au umueneka, bitu bipepele bua kukuluka mu buteyi ebu. (Nsumuinu 7:6-23) Mmunyi muudi mua kuepuka buteyi bua mushindu eu?

“Mvua nya kutangila malu ku Enternete anu pavuaku bantu bakuabu”

Bible udi ufila mubelu eu wa meji: ‘Muntu mudimuke udi utangila dikenga diamba kumukuata, udi usokoma; kadi batshimbakanyi badi bapitaku, badi bakengeshibua.’ (Nsumuinu 22:3) Nunku lama makasa ebe. Dianjila kuela meji ku nsombelu idi mua kukufikisha ku buteyi, ne epuka nsombelu ayi. (Nsumuinu 7:25) Nsongalume mukuabu diende Filipe uvua mulekele ditangila dia porno, udi wamba ne: “Ngakateka ordinatere muaba uvua muntu yonso mua kumumona ne meme kuela programe mukuabu uvua wenza bua bindidimbi bibi kabikadi bipatuka ku Enternete wanyi. Mvua nya kutangila malu ku Enternete anu pavuaku bantu bakuabu.” Bia muomumue, Troy utuvua batele ku ntuadijilu udi wamba ne: “Ndi ngepuka bua kutangila filme idi ijula bantu majinga mabi ne idi ne bantu bakula malu a mananga. Tshiena musue kudibueja nkayanyi mu diteta to.”

Teta kuenza nunku: Konkonona matekete ebe ne muoyo mujima, ne manya nsombelu iudi mua kuepuka idi mua kukufikisha ku diteta.Matayi 6:13.

KUTEKETSHI MU MIKOLO TO!

Ntshinyi tshiudi mua kuenza biwikala udienzeja muebe muonso, kadi ukuluka mu diteta? Kuteketshi mu mikolo to, tungunuka anu ne kudienzeja. Bible udi wamba ne: ‘Muntu muakane udi mua kupona misangu muanda mutekete, udi ubika kabidi.’ (Nsumuinu 24:16) Eyowa, Tatu wetu wa mu diulu udi utukankamija “bua kubika.” Newanyishaku diambuluisha diende dia dinanga edi anyi? Kutshioki bua kumulomba mu disambila. Longa Dîyi diende bua kukolesha ditabuja diebe. Ikala ubuela mu bisangilu bia bena Kristo bua kukolesha dipangadika diebe edi. Vuluka mulayi wa Nzambi eu: “Nenkukoleshe, bulelela, nenkukuatshishe; bulelela.”Yeshaya 41:10.

Gody, utudi batele ku ntuadijilu, udi wamba ne: “Ngakadienzeja bikole bua kulekela tshilele tshia kutangila porno. Mvua nkuluka misangu ya bungi mu buteyi ebu, kadi ndekelu wa bionso, Nzambi wakangambuluisha meme kupita buteyi ebu bukole.” Dylan utuvua bakuile kuulu eku, udi wamba kabidi ne: “Bivua bipepele bua meme kuenda masandi ne muena mudimu wetu au. Kadi ngakadienzeja bua kubenga kukuluka ne meme kumuambila ne: ‘Tòo!’ Ndi ne disanka bua mundi ne kondo ka muoyo kakezuke. Bualu budi ne mushinga kundi budi ne: Yehowa udi usanka bua bualu buanyi.”

Paudi utantamena diteta, ikala mutuishibue ne: Nzambi udi usanka bua bualu buebe!Nsumuinu 27:11.

^ tshik. 2 Tudi bashintulule mêna a mu tshiena-bualu etshi.