Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 6 2015

“Bikala Kingsley muenze nunku, si ndi panyi mua kuenza!”

“Bikala Kingsley muenze nunku, si ndi panyi mua kuenza!”

PADIBU batuta Kingsley tshianza pa dikaya, udi utuadija kubala Bible, mudimu wende wa kumpala uvuaye muenze mu tshisumbu mu Kalasa ka Mudimu wa Nzambi. Udi ushindumuna muaku wonso kayi utumpika maleta. Kadi bua tshinyi kena utangila mu Bible wende?

Kingsley udi musombele mu ditunga dia Sri Lanka, mmpofu. Udi kabidi ne lutatu lua kumvua bimpe, bua kuendaye udi dijinga ne kakalu ka balema. Mmunyi muvua muntu eu mulonge bua kumanya Yehowa ne mukumbane bua kuenza mudimu mu Kalasa ka Mudimu wa Nzambi? Lekelayi nnumvuije.

Pamvua mutuilangane ne Kingsley, ngakakema bikole bua mushindu uvuaye munange bulelela bua mu Bible. Ukavua mulonge Bible ne Bantemu ba bungi ne uvua ne mukanda wende wa kale wa Dimanya didi difikisha ku muoyo wa kashidi mu muakulu wa bampofu. * Wakitaba bua meme kutuadija kulonga nende kabidi Bible, kadi tuvua bapete ntatu ibidi.

Lua kumpala, Kingsley uvua musombe ne bantu bakuabu ba bungi mu nzubu wa bakulakaje ne balema. Bua mitoyi ivua muaba eu ne bu muvua Kingsley umvua ne lutatu, mvua mbandisha dîyi ne ngakula bikole. Nunku muntu yonso uvua mu nzubu  au uvua uteleja bituvua tulonga lumingu luonso.

Luibidi, Kingsley uvua ubala ne umvua malu makese tshianana mu dilonga dionso. Bua kuya kumpala bimpe mu dilonga dietu, uvua udilongolola bikole. Uvua ubala ne ubalula malu a kulonga kumpala kua dîba, utangila mvese mu Bible wende wa mu muakulu wa bampofu ne pashishe ulongolola mu lungenyi luende mua kuandamuna nkonko. Mushindu eu uvua mupatule bipeta bimpe. Patuvua tulonga, uvua usomba panshi pa tapi, mikolo mitshiamakaja, wenda ututa tshianza panshi pavuaye umvuija ne dîyi dikole ne disanka malu avuaye mulonge. Kumpala tuvua tulonga misangu ibidi ku lumingu, ne dilonga dionso divua dienza mêba abidi.

DIBUELA MU BISANGILU NE DIANDAMUNAMU

Kingsley ne Paul

Kingsley uvua ne disanka bua kubuela mu bisangilu ku Nzubu wa Bukalenge, kadi kabivua bipepele to. Uvua dijinga ne muntu wa kumuteka ne kumumbusha mu kakalu kende ka balema, mu mashinyi ne mu Nzubu wa Bukalenge. Kadi bana betu ba bungi mu tshisumbu bavua bamuambuluisha ne bavua bamona mudimu eu bu diakalenga. Mu bisangilu, Kingsley uvua ushala muteke tshipuidi tshia mêyi ku ditshi, uteleja ne ntema yonso ne wandamuna pende.

Kingsley mumane kulonga mu bule bua tshikondo kampanda, wakangata dipangadika dia kuenza mudimu mu Kalasa ka Mudimu wa Nzambi. Mbingu ibidi kumpala kua kuenzaye dibala diende dia Bible dia kumpala, ngakamuebeja ni ukavua muambulule mudimu wende. Wakangandamuna ne dishindika dionso ne: “Eyowa muanetu, ndi muwambulule misangu 30.” Ngakamuela kalumbandi bua didienzeja diende, meme kumulomba bua kuteleja muvuaye ubala. Wakabulula Bible wende, kutekaye minu pa maleta a mifundu ya bampofu ne kutuadijaye kubala. Kadi, ngakamona ne: kavua ulondesha ne minu mu dibeji bu muvuabi bikengela to. Uvua mukuate dibala diende dia Bible mu mutu!

Ngakapuekesha binsonji bua tshimvua mumone atshi. Ngakebeja Kingsley bua kumanya tshivuaye muenze bua kuvuluka malu onso bimpe mu misangu 30 patupu ivuaye mudibidije. Wakangandamuna ne: “Tòo, mvua ngambulula misangu 30 ku dituku.” Munkatshi mua ngondo mujima, Kingsley uvua usomba pa tapi, ubala ne ubalulula malu too ne muvuaye mulue kuakuata mu mutu.

Dituku divuaye ne bua kuenza mudimu ku Nzubu wa Bukalenge diakakumbana. Pakajikija Kingsley mudimu wende, bena mu tshisumbu bonso bakatuta bikashi ne disanka, ne ba bungi bakapuekesha binsonji bua dipangadika dia mulongi mupiamupia eu. Muanetu wa bakaji mukuabu ukavua mulekele kuenza mudimu mu kalasa bua muvuaye usama mutu wakalomba bua kuenza kabidi mudimu. Bua tshinyi? Wakamba ne: “Bikala Kingsley muenze nunku, si ndi panyi mua kuenza!”

Kingsley mumane kulonga Bible mu bule bua bidimu bisatu, wakadilambula kudi Yehowa ne kutambula mu dia 6/9/2008. Muanetu Kingsley mmufue ne lulamatu mu dia 13/5/2014 ne dishindika dia ne: neatungunuke ne kuenzela Nzambi mudimu muikale mupuangane ne makanda a mubidi onso mu Mparadizu pa buloba. (Yesh. 35:5, 6)—Muyuki mulonda kudi Paul McManus.

^ tshik. 4 Mupatula mu 1995, kabatshitu bawupatula kabidi to.