Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo 6 2015

“Nudi dijinga ne dinanukila”

“Nudi dijinga ne dinanukila”

PANYIMA pa Anita * mumane kutambula ne mulue Ntemu wa Yehowa, bayende wakatuadija kumutatshisha bikole. Anita udi wamba ne: “Uvua umbengela bua kuya mu bisangilu ne unkandika too ne bua kutela dîna dia Nzambi. Kutela patupu dîna Yehowa kuvua kujula bayanyi tshiji tshikole diakamue.”

Anita wakapeta lutatu lukuabu lukole bua muvuaye ulongesha bana bende malu a Yehowa. Udi wamba ne: “Bavua bankandike bua kutendelela Yehowa mu nzubu muanyi. Tshivua mua kulongesha bana banyi patoke to, tshivua nansha mua kuya nabu mu bisangilu to.”

Anu mudi tshilejilu tshia Anita tshileja, buluishi bua bena mu dîku budi mua kuikala diteta dinene bua lulamatu lua bena Kristo. Bidi mua kuikala nanku kabidi bua disama dikole dia munanunanu, kufuisha muana anyi muena dibaka peshi bua muena mu dîku dietu udi mulekele Yehowa. Kadi ntshinyi tshidi mua kuambuluisha muena Kristo bua kushala mulamate Yehowa?

Wewe muikale kumpala kua ntatu ya nunku, newenze tshinyi? Mupostolo Paulo wakamba ne: “Nudi dijinga ne dinanukila.” (Eb. 10:36) Kadi ntshinyi tshidi mua kukuambuluisha bua kunanukila?

EYEMENA YEHOWA MU DISAMBILA

Umue mushindu munene udi utuambuluisha bua kupeta bukole bua kutantamena ntatu nkueyemena Nzambi mu disambila. Tuangatayi tshilejilu etshi. Mu Dimue kampanda ku dilolo, lutatu lukole luakakuata dîku dia Ana. Bayende ukavuabu benze nende bidimu 30 mu dibaka wakafua lufu lua tshikoso. Ana udi wamba ne: “Katshia anu waya ku mudimu, katu muanji kupingana kumbelu to, utshivua anu ne bidimu 52 tshianana.”

Mmunyi muakapita Ana ne lutatu elu? Uvua ne bua kupingana ku mudimu wende; mudimu eu uvua mumuambuluishe bualu uvua umulomba bua kudifila ne lungenyi luende luonso, kadi kawuvua anu mumbushe kanyinganyinga konso kavuaye umvua to. Udi wamba ne: “Ngakambila Yehowa malu avua mu muoyo wanyi, meme kumulomba bua angambuluishe bua kutantamena lutatu lukole lua difuisha elu.” Yehowa uvuaku muandamune masambila ende anyi? Ana uvua mutuishibue ne: uvua muandamune. Udi wamba ne: “Ditalala didi Nzambi nkayende ufila diakasulakaja muoyo wanyi ne kulama meji anyi. Ndi mushindike ne: Yehowa neabishe bayanyi ku lufu.”—Filip. 4:6, 7.

‘Mumvu wa milombu’ mmulaye bua kupesha bantu bende tshionso tshidibu natshi dijinga bua bashale bamulamate. (Mus. 65:2) Kuenaku umona ne: dishindika edi didi dikolesha ditabuja diebe anyi? Kabienaku bikuambuluisha pebe bua kunanukila anyi?

BISANGILU BIA BENA KRISTO BIDI BITUAMBULUISHA

Yehowa udi wambuluisha bantu bende ku butuangaji bua tshisumbu tshia bena Kristo. Tshilejilu, pavua bena Kristo ba mu tshisumbu tshia Tesalonike mu tshikondo tshia dikengeshibua dikole, Paulo wakabasengelela bua ‘batungunuke ne kukankamijangana ne kukoleshangana anu bu muvuabu benza.’ (1 Tes. 2:14; 5:11) Bu muvua bena Kristo aba badisangisha pamue ne dinanga dionso ne bambuluishangana, bavua mua kutantamena ditetshibua dia ditabuja diabu. Muyuki udi utangila dinanukila diabu udi tshilejilu tshimpe tshitambe kutudi lelu ne udi utuleja bualu kampanda budi mua kutuambuluisha bua tuetu kunanukila petu.

Kudia bulunda bukole ne bena mu tshisumbu kudi mua kutuambuluisha bua kuenzelangana “malu adi akoleshangana.” (Lomo 14:19) Tudi ne bua kuenza nunku nangananga mu bikondo bia ntatu. Paulo uvua pende mutuilangane ne ntatu ya bungi, ne Yehowa wakamupesha bukole bua kuyitantamena. Imue misangu, Nzambi uvua utamba kukolesha Paulo ku diambuluisha dia bena Kristo nende. Tshilejilu, pavua Paulo mutumine bena mu tshisumbu tshia Kolosayi mioyo mu mêna abu, wakamba bua bualu buabu ne: “Kudibu ke kudi kufumina busambi buanyi bua bungi.” (Kolos. 4:10, 11) Bu muvuabu banange Paulo bikole, dinanga edi diakabasaka bua kumukolesha ne kumukankamija pavuaye mu lutatu.  Pamuapa bena mu tshisumbu tshienu bakadi bakukankamije ne bakuambuluishe mu mushindu wa muomumue.

DIAMBULUISHA DIA KUDI BAKULU

Nzambi mmuteke kabidi bakulu mu tshisumbu bua kuambuluisha bena Kristo. Balume bapie mu nyuma aba badi anu bu ‘tshisokomenu ku tshipepele ne tshinyemenu tshia ku tshipupu, bu misulu ya mâyi mu muaba mûme, bu dileji dia dibue dinene mu buloba budi butondesha bantu.’ (Yesh. 32:2) Mêyi aa adi akankamija bushuwa! Ndongoluelu wa dinanga eu ukadiku mukuambuluishe pebe anyi? Dikankamija ne diambuluisha dia kudi bakulu bidi mua kukuambuluisha bua kunanukila.

Bushuwa, bakulu kabatu benza mudimu mu tshishima to. Mbantu bapange bupuangane, badi pabu ne “butekete bu [buetu].” (Bien. 14:15) Kadi, masambila adibu batuenzela adi mua kutuambuluisha bikole. (Yak. 5:14, 15) Muanetu mukuabu wa balume wa mu Italie uvua mutantamene disama dia diteketa dia misunya wakamba ne: “Dinanga dia buwetu divua bena Kristo nanyi bandeje ne dinsamba diabu biakangambuluisha bua kutantamena lutatu elu.” Udiku pebe mua kupeta diambuluisha dinene menemene didi Yehowa ufila ne dinanga dionso ku butuangaji bua bakulu anyi?

IKALA WENZA MALU A MU NYUMA ANU BU PA TSHIBIDILU

Kudi kabidi malu makuabu a bungi atudi mua kuenza bua kunanukila. Bumue bua kudiwu nkuenza malu a mu nyuma anu bu pa tshibidilu. Tuangate tshilejilu tshia John udi ne bidimu 39; bavua bamukuate ne disama dia kansere. Udi wamba ne: “Mvua mumone anu bu ne: bavua banshime, bualu ntshivua anu nsonga.” Musangu au muana wa John wa balume utshivua anu ne bidimu bisatu tshianana. John udi wamba ne: “Bivua bikengela bua mukajanyi atabalele muana ne meme muine bua ngikale nya kumonangana ne baminganga.” Manga a disama dia kansere edi avua matshiokeshe John bikole ne uvua umvua mua kuluka. Kadi kavua anu ne lutatu alu nkayalu to. Tatuende wa John uvua ne disama dia lufu ne bivua bikengela bua bena mu dîku diende bamutabalele.

Mmunyi muvua John ne bena mu dîku diende batantamene lutatu elu? Udi wamba ne: “Nansha muvuabi bintshiokesha, mvua nditatshisha bua dîku dietu dikale anu dienza malu a mu nyuma bu pa tshibidilu; tuvua tubuela mu bisangilu bionso, tuyisha lumingu luonso ne tuenza ntendelelu wa mu dîku pa tshibidilu nansha pavuabi bitukolela.” Bushuwa, John wakamona ne: kutungunuka ne kuenza malu a mu nyuma ke kuvua mua kumuambuluisha bua kutantamena lutatu kayi luonso. Udiku ne mubelu wa kupesha bantu badi batuilangana ne ntatu kampanda anyi? John udi wamba ne: “Padi kanyinganyinga kawuvua mupete kajika, bukole budi Yehowa ufila ne dinanga diende bidi bipingana pa muaba wa malu adi akutonda. Yehowa udi mua kukukolesha anu muvuaye mungenzele panyi.”

Kakuyi mpata, Yehowa udi mua kutuambuluisha bua kutantamena ntatu ne malu makole atudi mua kutuilangana nawu lelu ne mu matuku atshidi alua. Tueyemene Yehowa mu disambila, tukoleshe bulunda buetu ne bena Kristo netu, tuitabe diambuluisha dia kudi bakulu bena Kristo ne tutungunuke ne kuenza malu a mu nyuma anu bu pa tshibidilu. Tuetu benze nunku, netuenze malu mu diumvuangana ne mêyi a Paulo aa: “Nudi dijinga ne dinanukila.”

^ tshik. 2 Tudi bashintulule amue mêna.