Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 7 2016

Tuyishayi lumu luimpe lua ngasa

Tuyishayi lumu luimpe lua ngasa

‘Yisha bikole menemene lumu luimpe lua ngasa wa Nzambi.’ —BIENZEDI 20:24.

MISAMBU: 101, 84

1, 2. Mmunyi muvua mupostolo Paulo muleje ne: uvua ne dianyisha bua ngasa wa Nzambi?

MUPOSTOLO PAULO wakamba ne muoyo mujima ne: ‘Ngasa wa Nzambi uvuaye mundeje kavua patupu to.’ (Bala 1 Kolinto 15:9, 10.) Paulo uvua mumanye bimpe ne: kavua mukumbanyine luse lunene lua Nzambi to. Uvua ukengesha bena Kristo.

2 Pabuipi ne ku ndekelu kua muoyo wende, Paulo wakafundila Timote ne: “Ndi ne dianyisha kudi Kristo Yezu Mukalenge wetu uvua mumpeshe bukole, bualu uvua mumbale muena lulamatu pakansungulaye bua mudimu.” (1 Timote 1:12-14) Mmudimu kayi uvuabu bamupeshe? Paulo wakambila bakulu ba mu tshisumbu tshia mu Efeso ne: “Tshiena ngangata anyima wanyi meme bu udi ne mushinga kundi nansha, tshikole njikije lubilu luanyi ne mudimu umvua mupete kudi Mukalenge Yezu wa kuyisha bikole menemene lumu  luimpe lua ngasa wa Nzambi.”Bienzedi 20:24.

3. Mmudimu kayi wa pa buawu uvuabu bapeshe Paulo? (Tangila tshimfuanyi tshia ntuadijilu tshia tshiena-bualu.)

3 ‘Ndumu luimpe’ kayi luvua Paulo uyisha? Mmunyi muvualu luleja ngasa wa Yehowa? Paulo wakambila bena Kristo ba mu Efeso ne: “Nuvua bumvue bua mudimu wa dilama ngasa wa Nzambi uvuabu bampeshe bua bualu buenu.” (Efeso 3:1, 2) Yezu uvua muambile Paulo bua kuyisha bantu bavua kabayi bena Yuda lumu luimpe. Nunku bantu ba bisamba bikuabu bavua pabu mua kuikala bena dia Bukalenge budi Masiya ukokesha. (Bala Efeso 3:5-8.) Paulo wakayisha ne tshisumi ne mmushile bena Kristo tshilejilu tshimpe lelu. Wakaleja ne: ngasa wa Nzambi kavua “patupu” kudiye.

NGASA WA NZAMBI UDIKU UKUSAKA BUA KUYISHA ANYI?

4, 5. Bua tshinyi tudi mua kuamba ne: “lumu luimpe lua Bukalenge” ludi kabidi lumu luimpe lua “ngasa wa Nzambi”?

4 Mu tshikondo tshia ku nshikidilu etshi, bantu ba Yehowa badi ne mudimu wa kuyisha ‘lumu luimpe lua Bukalenge pa buloba bujima budi bantu basombe bua luikale bujadiki kudi bisamba bionso.’ (Matayi 24:14) Lumu luimpe lua Bukalenge ludi kabidi “lumu luimpe lua ngasa wa Nzambi.” Mushindu kayi? Masanka onso atuapeta ku diambuluisha dia Bukalenge bua Nzambi netuapete bua bulenga bua Yehowa. (Efeso 1:3) Paulo wakaleja muvuaye ne dianyisha bua ngasa wa Yehowa pavuaye uyisha ne tshisumi. Tudiku tuidikija tshilejilu tshia Paulo anyi?—Bala Lomo 1:14-16.

5 Mu tshiena-bualu tshishale, tuvua balonge mutudi tuetu bena mibi tupeta masanka mu mishindu ya bungi ku diambuluisha dia ngasa wa Yehowa. Bu mutudi bapete masanka a bungi, tudi ne bujitu bua kulongesha bantu bakuabu mudi Yehowa uleja dinanga diende ne mudibu mua kupeta masanka ku diambuluisha dia dinanga edi. Mmu mishindu kayi mutudi mua kuambuluisha bakuabu bua kuikalabu ne dianyisha bua ngasa wa Nzambi?

YISHA LUMU LUIMPE LUA MULAMBU WA TSHIA KUPIKULA NATSHI

6, 7. Patudi tuleja bantu tshidi tshia kupikula natshi tshiumvuija, mmunyi mutudi tuyisha lumu luimpe lua ngasa wa Nzambi?

6 Lelu, bantu ba bungi kabatu badiumvua bapile padibu benza mpekatu to, nunku kabena bumvua bua tshinyi bantu badi dijinga ne tshia kubapikula natshi. Ku lukuabu luseke, ba bungi badi bamona ne: nsombelu wabu kena ubapetesha disanka. Bantu ba bungi batu balua kumanya tshidi mpekatu, tshidiyi utuenzela ne tshitudi natshi dijinga bua kupikudibua ku bupika bua mpekatu anu padibu bayukila ne Bantemu ba Yehowa. Padi bantu ba muoyo muimpe bajingulula tshidi mpekatu, batu basanka padibu bamanya ne: Yehowa uvua mutume Muanende pa buloba bua kutupikula ku bubi ne lufu. Yehowa uvua muenze nunku bua dinanga diende dia bungi ne bua ngasa wende.—1 Yone 4:9, 10.

7 Mona tshivua Paulo muambe bua Muana wa Yehowa munanga: “Ku butuangaji buende, tshia kupikula natshi tshidi tshitupikula ku diambuluisha dia mashi ende, eyowa, dilekeledibua dia bilema bietu  bilondeshile bubanji bua ngasa wende.” (Efeso 1:7) Mulambu wa Kristo udi upikula ntshijadiki tshitambe bunene tshidi tshileja mudi Nzambi mutunange ne mutuleje ngasa wende wa bungi. Tutu tupeta disulakana patudi tumanya ne: tuetu baleje ditabuja mu mulambu wa Yezu, Nzambi neatubuikidile mibi yetu ne netuikale ne kondo ka muoyo kimpe! (Ebelu 9:14) Elu ndumu luimpe lutudi ne bua kuambila bantu bakuabu!

AMBULUISHA BANTU BUA BALUE BALUNDA BA NZAMBI

8. Bua tshinyi bantu bena mibi badi dijinga ne kulengejangana ne Nzambi?

8 Bantu bobu kabayi baleja ditabuja mu mulambu wa Yezu, Nzambi udi ubamona bu bena lukuna bende. Ke bualu kayi tudi ne mudimu wa kuambila bantu ne: badi mua kulua balunda ba Nzambi. Mupostolo Yone wakafunda ne: “Muntu udi uleja ditabuja kudi Muana udi ne muoyo wa tshiendelele; udi ubenga kutumikila Muana kakumona muoyo, kadi tshiji tshia Nzambi tshidi tshishala kudiye.” (Yone 3:36) Tudi mua kuikala ne disanka bua mudi mulambu wa Kristo muenze bua tulue balunda ba Nzambi. Paulo wakaleja bualu ebu mu mêyi aa: “Kale nuenu nuvua kule ne Nzambi ne nuvua bena lukuna bende, bualu lungenyi luenu luvua lutuma ku midimu mibi; mpindieu mmulengejangane nenu ku butuangaji bua mubidi wa musunyi wa yeye au, ku lufu luende.”—Kolosayi 1:21, 22.

Tudi ne mudimu wa kuambila bantu ne: badi mua kulua balunda ba Nzambi

9, 10. a) Mmudimu kayi uvua Kristo mupeshe bana babu bela manyi? b) Mmunyi mudi “mikoko mikuabu” yambuluisha bela manyi?

9 Kristo mmupeshe bana babu bela manyi badi pa buloba “mudimu wa dilengejangana.” Paulo wakabambila ne: “Malu onso mmafume kudi Nzambi uvua mulengejangane netu ku butuangaji bua Kristo ne mutupeshe mudimu wa dilengejangana, mbuena kuamba ne: Nzambi, ku diambuluisha dia Kristo, uvua ulengejangana ne ba pa buloba, kayi ubabadila bilema biabu; ne uvua mutupeshe mukenji wa dilengejangana. Nunku, tuetu tudi baleji mpala pa muaba wa Kristo, bienze anu bu ne: Nzambi uvua usengelela bantu ku butuangaji buetu. Tudi tulomba pa muaba wa Kristo ne: ‘Nulengejangane ne Nzambi.’”—2 Kolinto 5:18-20.

10 “Mikoko mikuabu” idi ne diakalenga dia kuambuluisha bela manyi mu mudimu eu. (Yone 10:16) Bu mudi bantu badi benza “mikoko mikuabu” bikale “batumibue” ba Kristo anyi bafidi ba mukenji, badi benza mudimu wa bungi wa kuyisha, kulongesha bantu bulelela ne kubambuluisha bua badie bulunda ne Yehowa. Etshi ntshitupa tshia mushinga tshia mudimu wa kuyisha lumu luimpe lua ngasa wa Nzambi.

LONGESHA BANTU NE: NZAMBI UTU UTELEJA MASAMBILA

11, 12. Bua tshinyi ndumu luimpe padi bantu bamanya ne: badi mua kusambila Yehowa?

11 Bantu ba bungi batu basambila bua kudiumvua bimpe, kadi kabatu bitaba ne:  Nzambi udi uteleja masambila abu to. Badi dijinga ne kumanya ne: Yehowa ‘mMuteleji wa masambila.’ Mufundi wa Misambu Davidi wakafunda ne: ‘Wewe Muteleji wa disambila, bantu ba mishindu yonso nebalue kuudi. Bilema bianyi mbimpite bukole, kadi wewe udi utubuikidila mapanga etu.’—Musambu 65:2, 3NWT.

Patudi tulongesha bantu mua kusambila, tudi tubambuluisha bua balue balunda ba Yehowa

12 Yezu wakambila bayidi bende ne: “Nuenu balombe tshintu tshionso mu dîna dianyi nennuenzelatshi.” (Yone 14:14) Ebi bidi biumvuija ne: tudi mua kulomba mu disambila “tshintu tshionso” tshidi mu diumvuangana ne disua dia Yehowa. Mupostolo Yone wakafunda ne: “Dishindika ditudi nadi kudiye didi ne: tshintu tshionso tshitudi tulomba bilondeshile disua diende, udi utumvuila.” (1 Yone 5:14) Bidi bienza disanka bua kuambuluisha bantu bua kumvuabu ne: disambila ki ntshintu tshidi tshibambuluisha bua kudiumvua bimpe patupu to, kadi mmushindu wa kusemena pabuipi ne ‘nkuasa wa Yehowa wa bukalenge wa ngasa.’ (Ebelu 4:16) Patudi tulongesha bantu mushindu muimpe wa kusambila, Muntu udibu ne bua kusambila ne malu adibu ne bua kulomba mu disambila, tudi tubambuluisha bua balue balunda ba Yehowa ne bua kupetabu busambi padibu bakenga.—Musambu 4:1; 145:18.

NGASA WA NZAMBI MU NDONGOLUELU MUPIAMUPIA WA MALU

13, 14. a) Ndiakalenga kayi dia pa buadi diapeta bela manyi mu matuku atshilualua? b) Mmudimu kayi muimpe wikala bela manyi mua kuenzela bantu?

13 Yehowa nealeje kabidi ngasa wende bikole “mu ndongoluelu ya malu idi ilua.” Mushindu kayi? Nzambi neapeshe bantu 144000 bakokesha ne Kristo mu diulu diakalenga dia pa buadi. Paulo wakumvuija muikala diakalenga edi pakafundaye ne: “Nzambi udi mubanji mu luse, ne bua dinanga diende dinene divuaye mutunange, wakatuvuija ne muoyo pamue ne Kristo nansha mutuvua bafue mu bilema bietu . . . nuvua basungidibue ku ngasa. Bualu bukuabu, wakatujula ku lufu pamue, kutusombeshaye pamue mu miaba ya mu diulu mu buobumue ne Kristo Yezu bua mu ndongoluelu ya malu idi ilua aleje bubanji bua dikema bua ngasa wende ku bulenga buende kutudi mu buobumue ne Kristo Yezu.”—Efeso 2:4-7.

14 Mbikole bua kuela meji bua bungi bua malu mimpe adi Yehowa mulongoluele bena Kristo bela manyi pakokeshabu ne Kristo mu diulu. (Luka 22:28-30; Filipoyi 3:20, 21; 1 Yone 3:2) Yehowa neabaleje “bubanji bua dikema bua ngasa wende” mu mushindu wa pa buawu. Nebikale “Yelushalema Mupiamupia,” mukaji wa Kristo. (Buakabuluibua 3:12; 17:14; 21:2, 9, 10) Nebenze mudimu pamue ne Yezu bua ‘kuondopa bisamba.’ Nebambuluishe bantu bua kubapikula ku bupika bua mpekatu ne lufu ne kubambuluisha bua balue bapuangane.—Bala Buakabuluibua 22:1, 2, 17.

15, 16. Mmunyi mualeja Yehowa “mikoko mikuabu” ngasa wende mu matuku atshilualua?

 15 Efeso 2:7 udi wamba ne: Nzambi nealeje ngasa wende “mu ndongoluelu ya malu idi ilua.” Tshikondo atshi, muntu yonso wikala pa buloba neamone “bubanji bua dikema bua ngasa wende.” (Luka 18:29, 30) Umue mushindu munene wikala Yehowa mua kuleja ngasa wende pa buloba, mpikalaye mua kubisha ku lufu bantu badi mu “Lukita.” (Yobo 14:13-15NWT; Yone 5:28, 29) Mbanganyi babishabu? Nebabishe bantu ba lulamatu balume ne bakaji bavua bafue kumpala kua Kristo kufuaye ne aba badi benza “mikoko mikuabu” badi bafua ne lulamatu kudi Yehowa mu matuku a ku nshikidilu aa. Nebajule bena lulamatu bonso aba bua batungunuke ne kuenzela Yehowa mudimu.

16 Nebajule kabidi bantu miliyo ya bungi bavua bafue kabayi bamanye Nzambi. Yone wakafunda ne: “Ngakamona bafue, banene ne bakese, bimane kumpala kua nkuasa wa bukalenge, ne bakabulula mikanda. Kadi bakabulula mukanda mukuabu; mmukanda wa muoyo. Bakalumbuluisha bafue bilondeshile malu avua mafunde mu mikanda eyi bilondeshile bienzedi biabu. Mbuu wakapatula bafue bavuamu, ne lufu ne Lukita biakapatula bafue bavua munda muabi, bakabalumbuluisha muntu ne muntu bilondeshile bienzedi biende.” (Buakabuluibua 20:12, 13) Bantu babishabu ku lufu nebapete diakalenga dia kulonga bua kumanya Yehowa ne kuitaba bukokeshi  buende. Nebalonge mua kutumikila mêyi manene a mu Bible ne mikenji mipiamipia ikala mu “mikanda.” Mikenji mipiamipia eyi neikale mushindu mukuabu udi Yehowa uleja ngasa wende.

TUNGUNUKA NE KUYISHA LUMU LUIMPE

17. Ntshinyi tshitudi ne bua kuvuluka patudi tuyisha bantu?

17 Kuyisha lumu luimpe lua Bukalenge kudi ne mushinga wa bungi kupita kumpala bualu nshikidilu ukadi pabuipi. (Mâko 13:10) Tudi ne bua kuvuluka ne: tshipatshila tshitudi natshi patudi tuyisha ntshia kutumbisha Yehowa. Mmunyi mutudi mua kuenza nunku? Tudi ne bua kuambila bantu ne: netupete masanka onso a mu bulongolodi bupiabupia anu bua ngasa wa Yehowa.

Tuenzelayi Nzambi mudimu ne tshisumi bu “balami bimpe ba ngasa wa Nzambi.”—1 Petelo 4:10 (Tangila tshikoso tshia 17-19)

18, 19. Mmunyi mutudi tutumbisha ngasa wa Yehowa?

18 Patudi tuyisha bantu, tudi mua kubumvuija ne: pakokesha Bukalenge bua Kristo, bantu nebapete masanka onso adi afumina ku tshia kupikula natshi ne nebalue bapuangane ku kakese ku kakese. Bible udi wamba ne: “Bifukibua bine nebipikudibue kabidi ku bupika bua dibola ne nebipete budikadidi bua butumbi bua bana ba Nzambi.” (Lomo 8:21) Bualu ebu nebuenzeke anu bua ngasa wa Yehowa.

19 Tudi ne diakalenga dia kuambila bantu bonso mulayi muimpe udi mu Buakabuluibua 21:4, 5 eu: Nzambi “neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha miadi, nansha bisama kabiakuikalaku kabidi. Malu a kale ajiminyi.” Yehowa udi musombe mu nkuasa wa Bukalenge udi wamba ne: “Tangilayi! Ndi mvuija bintu bionso bipiabipia.” Udi wamba kabidi ne: “Funda, bualu mêyi aa nga kueyemena ne malelela.” Patudi tuyisha bantu bakuabu lumu luimpe elu ne tshisumi, tudi bushuwa tutumbisha ngasa wa Yehowa!