Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi (Tshia kulonga)  |  Ngondo wa 7 2017

Nkonko ya babadi

Nkonko ya babadi

Mbimpe bua muena Kristo kuikalaye ne tshingoma bua kudikuba kudi bantu anyi?

Nansha mudi bena Kristo mua kuenza malu kampanda adi makanyine bua kudikuba, badi baenza bilondeshile mikalu idi mêyi manene a mu Bible mabelele. Mêyi aa adi abakandika bua kudikuba kudi bantu ne bia mvita biena dîna ebi bu mudi bingoma. Tukonkonone mêyi manene aa:

Ku mêsu kua Yehowa, muoyo ntshintu tshia tshijila, nangananga wa muntu. Mufundi wa misambu Davidi uvua mumanye ne: Yehowa udi “mpokolo wa muoyo.” (Mis. 36:9NWT) Ke bualu kayi muena Kristo yeye musungule bua kuenza malu kampanda makanyine bua kudikuba yeye ne bintu biende, udi ne bua kuenza tshionso tshidiye mua kukokesha bua kashipi muntu anyi kapetshi dibanza dia mashi.—Dut. 22:8; Mis. 51:14.

Nansha mudi dienza mudimu ne bintu bia bungi bishilashilangane mua kufikisha muntu ku dipeta dibanza dia mashi, mbipepele menemene bua kushipa muntu ne tshingoma ku mpukampuka anyi ku bukole. * Kabidi, bikala muluishi, ukadi ne tshiji tshikole mumone ne: muntu udi kumpala kuende udi ne tshingoma, malu adi mua kunyanguka bikole, ne bidi mua kufikisha too ne ku dishipangana.

Pavua Yezu muambile bayidi bende bua kuambula miele butuku bua ndekelu bua muoyo wende pa buloba, kavua mubambile bualu ebu ne lungenyi lua kudikuba to. (Luka 22:36, 38) Kadi Yezu uvua mubambile bua kuambula miele ne tshipatshila tshia kubapesha dilongesha dia kubenga kuenza malu ne tshikisu, nansha padibu batuilangana ne tshisumbu tshia bantu tshiambule  bia mvita. (Luka 22:52) Petelo mumane kupatuila mupika wa muakuidi munene muele, Yezu wakamuambila ne: “Pingaja muele webe muaba wawu.” Pashishe Yezu wakamba bulelela kampanda bua nshindamenu, mmumue ne: dîyi dinene didi dilombola bayidi bende too lelu edi: “Muntu yonso udi wambula muele, neafue ku muele.”—Mat. 26:51, 52.

Bilondeshile Mika 4:3, bantu ba Nzambi badi ‘bangata miele yabu ya mvita, bayifula nkasu ya kudima nayi; bangata mafuma abu, baafula miele ya kulengeja nayi matamba a mionji ya tumuma tua mvinyo.’ Bualu budi tshimanyinu tshia bena Kristo balelela ebu budi bupetangana ne didimuija didi mupostolo Paulo muambe ku diambuluisha dia nyuma muimpe edi: ‘Kanupingajidi muntu bubi ku bubi. Bikalaku mushindu, nuenze muenu muonso bua kuikala mu ditalala ne bantu bonso.’ (Lomo 12:17, 18) Nansha muvua Paulo mutuilangane ne nsombelu mikole ya bungi, too ne “njiwu ya kudi bivi,” wakenza malu anu muvua mêyi ende, kavua uteka bukubi buende kumpala kua mêyi manene a mu Mifundu minsantu to. (2 Kol. 11:26) Kadi wakeyemena Nzambi ne meji adi mu Dîyi diende, meji adi ‘mapite bintu bia mvita bukole.’—Muam. 9:18.

Bena Kristo batu bangata muoyo ne mushinga wa bungi kupita bintu bia ku mubidi. Muntu “kena ne muoyo bua bintu bidiye nabi to.” (Luka 12:15) Nunku dîyi dimpe diodi dipangile bua kukanda muivi udi ne tshingoma, bena Kristo badi ne meji batu batumikila dîyi dinene didi mu mêyi a Yezu aa: “Kanukokianganyi ne muntu mubi.” Mu kuamba kuimpe, bidi mene mua kutulomba bua kulekela bilamba bietu bia muinshi ne bia pa mutu. (Mat. 5:39, 40; Luka 6:29) * Mushindu mutambe buimpe wa kuenza malu nkudimukila tshidi mua kufika. Tuetu bepuke bua “kuleja bintu bia mu nsombelu ne lutambishi” ne bamanyike muaba utudi bu Bantemu ba Yehowa badi banange ditalala, tudi mua kubenga kukoka ntema ya bena tshikisu kutudi.—1 Yone 2:16NWT; Nsu. 18:10.

Bena Kristo badi banemeka kondo ka muoyo ka bakuabu. (Lomo 14:21) Padi bamue bena Kristo bamanya ne: muena Kristo kampanda udi ne tshingoma tshia kudikuba natshi kudi bantu bakuabu, bidi mua kubatonda anyi badi mene mua kulenduka. Dinanga didi ditusaka bua kuteka majinga a bakuabu kumpala kua etu, nansha padibi bitulomba bua kulekela tshitudi mua kumona bu ne: mbukenji buetu.—1 Kol. 10:32, 33; 13:4, 5.

Bena Kristo batu badienzeja bua kuikala tshilejilu tshimpe. (2 Kol. 4:2; 1 Pet. 5:2, 3) Bobu bamane kupesha muena Kristo mibelu ya mu Bible bua tshilumbu tshia kuikala ne tshingoma bua kudikuba kudi bantu bakuabu, kadi utungunuka ne kuikala natshi, kena mua kuikala tshilejilu tshimpe to. Kena mua kukumbana bua kuambula majitu anyi kuenza midimu ya pa buayi mu tshisumbu to. Bidi muomumue bua muena Kristo udi mudimu wende wa bianza umulomba bua kuikala ne tshingoma. Mbitambe buimpe bua kukeba mudimu mukuabu. *

Bushuwa, muena Kristo udi mua kudisunguila mushindu wa kudikuba yeye, bena mu dîku diende anyi bintu biende, anu mudiye mua kudisunguila mudimu wa kuenza. Mêyi manene a mu Bible adi aleja meji a Nzambi ne dinanga didiye nadi bua bualu buetu. Bilondeshile mêyi manene au, bena Kristo bashindame mu nyuma badi basungula bua kubenga kuikala ne tshingoma bua kudikuba kudi bantu bakuabu. Mbamanye ne: bantu badi beyemena Nzambi ne batumikila mêyi manene a mu Bible ke badi bapeta bukubi bulelela ne bua kashidi.—Mis. 97:10; Nsu. 1:33; 2:6, 7.

Mu tshikondo tshia dikenga dinene, bena Kristo nebeyemene Yehowa, kabakukeba bua kudikuba to

^ tshik. 3 Muena Kristo udi mua kuangata dipangadika dia kuikala ne tshingoma bua kulemba nyama ya kudia anyi bua kudikuba ku nyama ya tshisuku. Kadi, padiye kayi wenza mudimu ne bia mvita ebi, udi ne bua kubilama kabiyi bisoma, pamuapa bitulakaja ne bikangila muaba muimpe. Miaba idi mikenji ikandika bua kuikala ne tshingoma, anyi idibu bele mikenji mu mushindu mukuabu, bena Kristo badi batumikila mikenji eyi.—Lomo 13:1.

^ tshik. 2 Bua bualu budi butangila didikuba kudi bantu badi balala ne bakuabu ku bukole, bala tshiena-bualu tshia ne: “Comment éviter le viol” mu Réveillez-vous ! wa dia 8/3/1993.

^ tshik. 4 Mbaleje malu makuabu bua ditaba mudimu udi ulomba bua kuikala ne tshingoma mu Tshibumba tshia Nsentedi tshia dia 1/11/2005, dib. 31; ne tshia dia 15/7/1983 dib. 25-26, mu Mfualansa.