Ndaku munda

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Sungula muakulu Tshiluba

 TSHIENA-BUALU TSHINENE | BUA TSHINYI KUIKALA MUENA BULULAME?

Bululame butshidi ne mushinga anyi?

Bululame butshidi ne mushinga anyi?

Hitoshi uvua wenza mudimu mu biro bia dibala makuta mu tshibambalu tshia midimu tshia mu Japon. Pavuabu bakonkonona malu a makuta, mfumuende wakamuambila ne: uvua wela meji ne: uvua mua kuenza luapolo lua mafi. Hitoshi wakumvuija ne: kondo kende ka muoyo kakavua kamuanyishila bua kuenza mudimu uvua kawuyi ne bululame to. Nunku, mfumu wa mudimu wakakanyina Hitoshi ne ndekelu wa bionso wakajimija mudimu wende.

Mu ngondo ya kalonda, Hitoshi wakateketa mu mikolo bikole bua malu a midimu. Tshilejilu, musangu kampanda pavuabu bela Hitoshi nkonko bua mudimu, wakaleja ne: kavua mua kuenza mudimu udi kauyi ne bululame to. Muntu uvua umuela nkonko wakamuambila ne: “Mushindu uudi wela meji udi unkemesha bikole!” Bena mu dîku dia Hitoshi ne balunda bende bakamukankamija bua kushalaye anu mulamate ku dipangadika diende dia kuikala muena bululame, kadi wakatuadija kuelakana. Tshilejilu, wakamba ne: “Ndi ndiebeja ni mbimpe kuikala ne bululame bua malu andi ngitabuja.”

Muyuki wa Hitoshi udi welesha meji bikole bualu bantu bonso kabena bangata bululame ne mushinga to. Nunku, bantu bakuabu badi mene bamona kuikala ne bululame bu kudi kukebesha bilumbu, nangananga mu malu a bungenda-mushinga. Muntu mukaji kampanda udi wenza mudimu mu Afrique du Sud wakamba ne: “Ndi munkatshi mua bantu badi kabayi ne bulululame ne imue misangu badi bansaka bikole bua kuikala anu bu bobu.”

Dishima ngumue mushindu wa dipanga bululame udi mutangalake bikole lelu. Kukadi bidimu bipite, Robert Feldman mulongeshi wa malu a bikadilu bia bantu wa mu Iniversite wa Massachusetts Amherst mu États-Unis wakamba ne: mu muyuki wonso wa minite dikumi, bantu bakole 60 pa 100 badi bashima musangu umue. Robert udi wamba ne: “Bualu ebu buakakemesha bikole. Katuvua bamanye ne: mafi adi mu bantu bungi nunku to.” Kabitu bikemesha bantu patubu babashima to, bualu ba bungi batu bashima.

Bua tshinyi dishima, buivi ne mishindu mikuabu ya dipanga bululame mmiule tente mu bantu lelu eu? Mmunyi mudi dipanga bululame ne buenzeji mu bukua bantu? Bualu bukuabu, mmunyi mutudi mua kuepuka dibuelakana mu malu a dipanga bululame aa?