Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  No 5 2017

Meme ne mukajanyi Tabitha tuyisha

 BIBLE UTU USHINTULULA BANTU

Buanyi meme Nzambi kavuaku to

Buanyi meme Nzambi kavuaku to
  • MULELA MU 1974

  • DITUNGA DIABU: RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE D’ALLEMAGNE

  • TSHIVUAYE: KAVUA WITABA DIKALAKU DIA NZAMBI

TSHIVUAYE KALE

Mbandelele mu musoko kampanda wa mu Saxony, mu ditunga divuabu babikila kale ne: République Démocratique d’Allemagne (RDA). Nsombelu wa kumbelu uvua muimpe wa disanka, ne baledi banyi bavua bandongeshe bikadilu bimpe. RDA uvua ditunga dia bakoministe, ke bualu kayi bua bantu ba bungi mu Saxony, malu a Nzambi kaavua ne mushinga to. Buanyi meme, Nzambi kavuaku to. Kuvua malongesha abidi avua malombole nsombelu wanyi munkatshi mua bidimu 18 bia katshia bandela: dia ne: Nzambi kenaku ne dia bakoministe.

Bua tshinyi dilongesha dia bakoministe divua dinsankisha? Bualu mvua musue lungenyi lua ne: bantu bonso badi diatshimue. Mvua ngela kabidi meji ne: bavua ne bua kuabanya bintu bionso mushindu wa muomumue bua kakuikadi bantu badi babanji bikole ne badi bapele bikole. Ke bualu kayi ngakabuela mu tshisumbu kampanda tshia bansonga bakoministe. Pamvua ne bidimu 14, ngakapitshisha dîba dia bungi bua kulongolola mudimu wa dienzulula mudimu ne mabeji mimansha. Bena mu tshimenga tshietu tshia Aue bavua ne dianyisha dia bungi bua mudimu wanyi, ke bakokeshi kumfutabu. Nansha muntshivua muana, ngakamanyangana ne bena tshididi banene ba mu RDA. Mvua ngela meji ne: mvua ndonda bipatshila bimpe ne matuku anyi atshilualua avua ne bua kuikala mimpe.

Kadi malu akashintuluka diakamue. Mu 1989 bakupula tshimanu tshia Berlin ne matunga a bakoministe a ku Mputu wa ku Est akatapuluka pawu. Dikenga dilonda dikuabu, ngakalua kumona ne: mu RDA muvua kansungansunga ka bungi. Tshillejilu, bavua bangata bantu bavua kabayi batua ku tshia bakoministe bu bantu bashadile. Bivua mua kuenzeka nanku bishi? Tuetu bakoministe katuvuaku tuitaba ne: bantu bonso badi diatshimue anyi? Ngenyi ya bakoministe ivua ya tshidingishilu patupu anyi? Meji akabanga kundubakana.

Nanku ngakashintulula bipatshila bianyi, meme kudifila mu malu a mizike ne a dizola. Bu mumvua ne mushindu wa kubuela mu kalasa ka mizike (ne ditekemena dia kuya ku iniversite), nkavua ngela meji ne: nengikale muimbi wa misambu munene ne muzodi. Bualu bukuabu, ngakalekela bikadilu bimpe bivuabu bandongeshe ku buana. Tshikavua ne mushinga dîba adi tshivua tshia kuikala kusanka, eku mpatuka ne bansongakaji ba bungi musangu umue. Kadi mizike, dizola, ne dienza malu mumvue musue kabivua bikepeshe dilubakana dianyi to. Nansha bintu bimvua nzola bivua bileja mumvua ne buôwa. Mmunyi  muikala matuku atshilualua? Muoyo muine uvua ne tshipatshila kayi?

Pangakalua kupeta mandamuna a nkonko imvua ndiela, akankemesha. Dituku dikuabu ku dilolo patuvua mu kalasa, mvua musombe ne balongi betu tuyukila bua matuku atshilualua. Mandy * uvua umue wa ku balongi betu ne uvua Ntemu wa Yehowa. Dituku adi Mandy wakampesha mubelu muimpe. Wakangambila ne: “Andreas, wewe musue kupeta mandamuna a nkonko iudi udiela bua muoyo ne matuku atshilualua, bala Bible bimpe.”

Mvua ne dielakana eku ne dijinga dia kumanya, kadi dijinga dia kumanya divua dikole. Mandy wakangambila bua kubala Danyele nshapita 2, ne malu amvua mubalamu akankemesha bikole. Mêyi a buprofete aa adi akula bua dilondangana dia makokeshi a bukole a pa buloba anyi mbulamatadi ivua ne bua kuikala ne bukole bua bungi matuku etu aa. Mandy wakandeja mêyi makuabu a buprofete a mu Bible adi atangila matuku etu atshilualua. Ndekelu wa bionso mvua ngenda mpeta mandamuna ku nkonko yanyi! Kadi nnganyi uvua mufunde mêyi a buprofete aa ne uvua mua kuamba malu atshilualua ne bujalame buonso mushindu eu? Kabivuaku bileja ne: Nzambi udiku anyi?

MUSHINDU UVUA BIBLE MUNSHINTULULE

Mandy wakantuangaja ne Horst ne mukajende Angelika, Bantemu ba Yehowa bavua bangambuluishe bua kumvua Dîyi dia Nzambi bimpe. Ngakajingulula diakamue ne: Bantemu ba Yehowa ke tshitendelelu tshimue tshitu anu tshiakula bua dîna dia Nzambi, Yehowa, ne tshikoka ntema ya bantu ku dîna edi. (Misambu 83:18; Matayi 6:9) Ngakamanya ne: Yehowa Nzambi udi upesha bantu ditekemena dia kuikala ne muoyo kashidi pa buloba mu mparadizu. Musambu wa 37:9 udi wamba ne: ‘Badi bindila Yehowa nebapiane buloba.’ Biakansankisha bua kumona ne: ditekemena edi ndilongoluela bantu bonso badi baditatshisha bua kutumikila mikenji ya Nzambi ya bikadilu idi mu Bible.

Kadi ngakadienzeja bua kushintulula nsombelu wanyi bua ikale mu diumvuangana ne Bible. Ditumba mu malu a mizike ne a dizola diakamvuija muena lutambishi, ke bualu kayi bivua bikengela nganji kulonga bua kuikala ne budipuekeshi. Kabidi kabivua bipepele bua meme kulekela nsombelu mubi umvua nende to. Ndi ne dianyisha dia bungi kudi Yehowa bua mudiye uleja bantu bonso badi badienzeja bua kutumikila malongesha a mu Bible lutulu ne luse ne ubumvuila.

Ngenyi ya bakoministe ne dilongesha dia ne: Nzambi kenaku biakandombola mu bidimu 18 bia katshia bandela; kadi Bible udi wenda ushintulula nsombelu wanyi katshia anu pine apu. Malu amvua mulonge akajikija buôwa bumvua nabu bua matuku atshilualua ne kupetesha nsombelu wanyi tshipatshila. Ngakatambula mu 1993, meme kulua Ntemu wa Yehowa, ne mu 2000 meme kusela Tabitha, Ntemu nanyi wa tshisumi tshia bungi. Tudi tuenza muetu muonso bua kupitshisha dîba dia bungi mu diambuluisha bakuabu bua kumanyabu Bible. Bantu ba bungi batudi tupetangana nabu mbakole bu meme, balombola kudi ngenyi ya bakoministe ne dilongesha dia ne: Nzambi kenaku. Ntu ngumvua disanka dia bungi pandi mbaleja mudibu mua kumanya Yehowa.

MASANKA ANGAKAPETA

Pangakabanga kudisangisha ne Bantemu ba Yehowa, biakatonda baledi banyi bikole. Kadi katshia anu pine apu, mbalue kumona mudi kudisangisha ne Bantemu kungambuluishe. Mpindieu ndi ne disanka bualu bakadi babala Bible ne babuela mu bisangilu bia bena Kristo bia Bantemu ba Yehowa.

Meme ne Tabitha tudi ne disanka mu dibaka dietu bualu tudi tudienzeja bikole bua kulonda mibelu idi Bible upesha bena dibaka. Tshilejilu, kulonda mibelu idimu ya kushala mulamate muena dibaka kudi kutungunuka ne kukolesha dibaka dietu.—Ebelu 13:4.

Tshiena kabidi ngumvua buôwa ne ndubakana bua matuku atshilualua. Ndi ndiumvua muikale mu dîku dia bena kuitabuja nanyi dia pa buloba bujima didi mu ditalala dilelela ne mu buobumue. Mu dîku edi tudi tumonangana bikale diatshimue. Ebu mbualu bumvua musue ne njinga kukumbaja mu nsombelu wanyi.

^ tshik. 12 Tudi bashintulule dîna.