Ndaku munda

Ndaku ku menu makese

Ndaku ku tshikebelu

Bantemu ba Yehowa

Tshiluba

Tshibumba tshia Nsentedi  |  No 3 2016

 TSHIENA-BUALU TSHINENE | PATUDI TUFUISHA MUNTU UTUDI BANANGE

Bafue nebapetulule kabidi muoyo!

Bafue nebapetulule kabidi muoyo!

Nudi mua kuikala bavuluke Gail utuvua batele mu tshiena-bualu tshia kumpala, uvua udiebeja bikala kanyinganyinga ka lufu lua bayende Rob ni kavua mua kujika. Kadi mmuindile ne muoyo kuulu kuulu bua kumonangana nende tshia kabidi mu bulongolodi bupiabupia budi Nzambi mulaye. Udi wamba ne: “Buakabuluibua 21:3, 4 ke mvese intu munange bikole menemene.” Mvese eyi idi yamba ne: “Nzambi muine neikale nabu. Yeye neakupule tshinsonji tshionso ku mêsu kuabu, ne lufu kaluakuikalaku kabidi, nansha madilu, nansha miadi, nansha bisama kabiakuikalaku kabidi. Malu a kale ajiminyi.”

Gail udi wamba ne: “Mulayi eu mmuleje malu onso. Ndi nditeka pa muaba wa bantu badi bafuishe muntu uvuabu banange bikole, kadi kabayi bamanye ditekemena edi dia kumonangana kabidi ne muntu uvuabu bafuisha eu.” Gail wakenza malu mu diumvuangana ne malu avuaye witabuja pa kuenza mudimu wa budisuile wa kuyisha mêba a bungi, wambila bena mutumba nende mulayi wa Nzambi wa matuku atshilualua wa ne: “lufu kaluakuikalaku kabidi” to.

Yobo uvua mutuishibue ne: uvua mua kupetulula kabidi muoyo

Udi mua kuamba ne: “Kabiena mua kuenzeka to.” Kadi tuangatabi tshilejilu tshia muntu uvuabu babikila ne: Yobo. Wakapeta disama dikole dia lufu. (Yobo 2:7) Nansha muvua Yobo ne dijinga dikole dia kufua, uvua anu ne ditabuja mu bukole budi nabu Nzambi bua kumubisha bua kuluaye kabidi ne muoyo pa buloba. Wakamba ne dishindika dionso ne: “Kaah! Bu wewe nansha munsokoke mu Lukita, neubikile, ne meme nenkuitabe. Neujinge mudimu wa bianza biebe bikole.” (Yobo 14:13, 15) Yobo uvua ne dishindika dia ne: Nzambi wende uvua mua kumuvuluka ne uvua mua kujinga bua kumupeshilula muoyo.

Mu katupa kîpi emu Nzambi neenze bualu ebu tuambe ne: neabishe Yobo ne bantu bakuabu ba bungi pikala buloba ebu bulue mparadizu. (Luka 23:42, 43) Bible udi utujadikila mu Bienzedi 24:15 ne: “Nekuikale dibika dia ku lufu.” Yezu wakatushindikila ne: “Kanukemi bua bualu ebu, bualu dîba didi dilua diumvua bantu bonso badi mu nkita dîyi diende nebapatuke.” (Yone 5:28, 29) Yobo neamone mudi mulayi eu ukumbana. Neikale ne ditekemena dia kupingana mu matuku a ku ‘bunsongalume buende’ bua ‘munyinyi wa pa mbidi pende upite wa muana bulengele.’ (Yobo 33:24, 25) Bualu ebu nebuenzekele bantu bonso badi baleja Nzambi dianyisha bua mudiye mulongolole mu luse luende dibisha dia bantu ku lufu pa buloba.

Biwikala uvua ne kanyinganyinga bua lufu lua muntu uuvua munange, imue misangu malu atudi bakule aa kaakumbusha anu diakamue kanyinganyinga kebe to. Kadi wewe welangana meji pa milayi ya Nzambi idi mu Bible, udi mua kupeta ditekemena dilelela ne bukole bua kutungunuka ne kuya kumpala.—1 Tesalonike 4:13.

Udiku musue kumanya malu a bungi a mua kupita ne kanyinganyinga anyi? Peshi udiku ne nkonko idi itangila tshilumbu etshi bu mudi: “Bua tshinyi Nzambi mmulekele malu mabi ne ntatu?” Suaku ubuele mu Site wetu wa ku Enternete wa jw.org bua umone mudi Bible ufila mandamuna mimpe ne adi akolesha.