Bitapwa bya banyema byādi byelekeja kitapwa kibwaninine kya Yesu

KABUKU KA KU KUPWILA BŪMI NE MWINGILO Kweji 11 2020