Ezekyele 40:1-49

 • Ezekyele waselelwa ku Isalela mu kimonwa (1, 2)

 • Ezekyele wamone kimonwa kya tempelo (3, 4)

 • Bipango ne bibelo (5-47)

  • Kibelo kya panja kya kutunduka (6-16)

  • Kipango kya panja; bibelo bikwabo (17-26)

  • Kipango kya munda ne bibelo (27-37)

  • Byumba bya mingilo ya ku tempelo (38-46)

  • Kisōkelo (47)

 • Kibidi kya pa kibelo kya tempelo (48, 49)

40  Mu mwaka wa 25 wa bu misungi bwetu,+ ku ngalwilo kwa mwaka, mu difuku dya dikumi dya kweji, mu mwaka wa 14 kupwa kwa kibundi kupona,+ mu dine difuku’dya, kuboko kwa Yehova kwadi pondi, waunselela ku kibundi.+  Mu bimonwa bya kwa Leza, waunselela ku ntanda ya Isalela, wantūkija pa lūlu lulampe bininge,+ padi kyūbakwa kimo kyadi pamo bwa kibundi kunshi.  Aye pa kunselela kwine’kwa, namona muntu umo wadi umweka pamo bwa mukuba.+ Wadi na monji wa bukonge ne dibungu dya kupima nadyo* mu kuboko kwandi,+ wimene pa kibelo.  Muntu’wa waunena’mba: “Mwanā muntu, tadija biyampe, teja senene, kadi tá mutyima* ku kintu kyonso kyonkulombola, mwanda kyo kine kyowaselēlwe kuno. Sapwila njibo ya Isalela kintu kyonso kyomona.”+  Namona lubumbu lujokolokele panja pa tempelo.* Mu kuboko kwa muntu’wa mwadi dibungu dya kupima nadyo dya bula bwa maboko asamba (ku kuboko ne kuboko, kwadi kubwejibwe bunkimbwa bwa dikasa).* Washilula kupima lubumbu, mutyika walo wadi wa dibungu dimo, bula bwalo nabo dibungu dimo mu bwimwa.  Penepo waiya ku kibelo kitadidile kutunduka,+ wakanda pa matabula akyo. Aye pa kupima lukala lwa pa kibelo, bunkimbwa bwalo bwadi bwa dibungu dimo, kadi bunkimbwa bwa lukala lukwabo nabo bwadi bwa dibungu dimo.  Kyumba ne kyumba kya balami kyadi na dibungu dimo mu bula ne dibungu dimo mu bunkimbwa, kadi pa bukata bwa byumba bya balami padi bula bwa maboko atano.+ Lukala lwa pa kibelo kubwipi na kibidi kya pa kibelo kitadidile munda, lwadi na dibungu dimo.  Wapima kibidi kya pa kibelo dya munda, kyadi na dibungu dimo.  Kupwa wapima kibidi kya pa kibelo, kyadi na maboko mwānda; kadi wapima ne bikomo byakyo bya mufula, byadi na maboko abidi; kibidi kya pa kibelo kyadi mutamba utadidile munda. 10  Kwadi byumba bya balami bisatu mutamba ne mutamba wa kibelo kya kutunduka. Byonso bisatu byadi na bukata bumo, kadi bikomo bya mufula bya ku mitamba yonso byadi na bula bumo. 11  Penepo wapima bunkimbwa bwa ntwelelo ya kibelo, bwadi na maboko 10; bula bwa kibelo nabo maboko 13. 12  Mukalañano wa kumeso kwa byumba bya balami bya mitamba yonso wadi na kuboko kumo. Byumba bya balami bya mitamba yonso ibidi byadi na maboko asamba kyumba ne kyumba. 13  Kupwa wapima kibelo tamba ku musaka wa kyumba kimo kya balami* kutūla ku musaka wa kyumba kikwabo, padi maboko 25; ntwelelo imo yadi itadidile ntwelelo mikwabo.+ 14  Ebiya wapima bikomo bya mufula, byadi na maboko 60 mu bwimwa, ne bikomo bya mufula bya pa bibelo bijokolokele kipango kyonso. 15  Tamba kumeso kwa ntwelelo ya kibelo kutūla kumeso kwa kibidi kya pa kibelo mutamba wa munda wa kibelo, padi maboko 50. 16  Ku byumba bya balami ne ku bikomo bya mufula munda mwa kibelo mutamba ne mutamba, kwadi madidisha a makadelema enda atyepa ku mfulo.*+ Munda mwa bibidi bya pa bibelo namo mwadi madidisha mutamba ne mutamba, kadi pa bikomo bya mufula padi bifwatulo bya tunkindu.+ 17  Penepo wauntweja mu kipango kya panja, namona byumba bya kudīla’mo*+ ne panshi palongololwe kufulakufula kwa kipango. Kwadi byumba bya kudīla’mo 30 panshi palongololwe. 18  Panshi palongololwe ku mutamba wa bibelo padi padingakane na bula bwa bibelo—pano i panshi palongololwe munshi. 19  Ebiya wapima bula* tamba kumeso kwa kibelo kya munshi kutūla ku mfulo kwa kipango kya munda. Padi maboko 100 kutunduka ne kungala. 20  Kipango kya panja kyadi na kibelo kitadidile kungala, penepo wapima bula bwakyo ne bunkimbwa bwakyo. 21  Kwadi byumba bya balami bisatu mutamba ne mutamba. Bikomo byakyo bya mufula ne kibidi kya pa kibelo byadi na bula bumo’nka na kibelo kibajinji. Kyadi na maboko 50 mu bula ne maboko 25 mu bunkimbwa. 22  Madidisha akyo, kibidi kyakyo, ne bifwatulo byakyo bya tunkindu+ byadi na bukata bumo na byobya bya ku kibelo kya kutunduka. Bantu badi bakanda pa matabula asamba-abidi pa kufika’po, kadi kibidi kyakyo kya pa kibelo kyadi ku meso ao. 23  Mu kipango kya munda mwadi kibelo kītadidile na kibelo kya kungala ne kyokya kītadidile na kibelo kya kutunduka. Wapima bula bwa tamba ku kibelo kimo kutūla ku kibelo kikwabo, padi maboko 100. 24  Kupwa wanselela dya kunshi, namona kibelo ku mutamba wa kunshi.+ Wapima bikomo byakyo bya mufula ne kibidi kyakyo kya pa kibelo, byadi na bula bumo na bikwabo. 25  Kwadi madidisha ku mutamba ne mutamba wakyo ne ku kibidi kyakyo kya pa kibelo, pamo bwa madidisha makwabo. Kyadi na maboko 50 mu bula ne maboko 25 mu bunkimbwa. 26  Kwadi matabula asamba-abidi a kukanda’ko,+ kibidi kyakyo kya pa kibelo kyadi ku meso ao. Kadi kyadi na bifwatulo bya tunkindu ku bikomo byakyo bya mufula, kimo mutamba ne mutamba. 27  Kipango kya munda kyadi na kibelo kitadidile kunshi; wapima mutamba wa kunshi tamba ku kibelo kutūla ku kibelo kikwabo, padi maboko 100. 28  Kupwa wauntwejeja pa kibelo kya kunshi mu kipango kya munda; aye pa kupima kibelo kya kunshi, kyadi na bukata bumo na bikwabo. 29  Byumba byakyo bya balami, bikomo byakyo bya mufula, ne kibidi kyakyo kya pa kibelo byadi na bukata bumo na bikwabo. Kwadi madidisha ku mitamba yakyo yonso ne ku kibidi kyakyo kya pa kibelo. Kyadi na maboko 50 mu bula ne maboko 25 mu bunkimbwa.+ 30  Kwadi bibidi bya pa kibelo koku ne koku; byadi na maboko 25 mu bula ne maboko 5 mu bunkimbwa. 31  Kibidi kyakyo kya pa kibelo kyadi kitadidile ku kipango kya panja, kadi kwadi bifwatulo bya tunkindu ku bikomo byakyo bya mufula,+ ne matabula mwānda a kukanda’ko.+ 32  Aye pa kuntweja mu kipango kya munda dya kutunduka, wapima kibelo, kyadi na bukata bumo na bikwabo. 33  Byumba byakyo bya balami, bikomo byakyo bya mufula, ne kibidi kyakyo kya pa kibelo byadi na bula bumo na bikwabo, kadi kwadi madidisha ku mitamba yonso ne ku kibidi kyakyo. Kyadi na maboko 50 mu bula ne maboko 25 mu bunkimbwa. 34  Kibidi kyakyo kya pa kibelo kyadi kitadidile ku kipango kya panja, kadi kwadi bifwatulo bya tunkindu ku bikomo byakyo bya mufula byonso bibidi, ne matabula mwānda a kukanda’ko. 35  Kupwa waunselela ku kibelo kya kungala,+ wekipima; kyadi na bukata bumo na bikwabo. 36  Byumba byakyo bya balami, bikomo byakyo bya mufula, ne kibidi kyakyo kya pa kibelo byadi muswelo umo na bikwabo. Kyadi na madidisha ku mitamba yonso. Kyadi na maboko 50 mu bula ne maboko 25 mu bunkimbwa. 37  Bikomo byakyo bya mufula byadi bitadidile ku kipango kya panja, kadi kwadi bifwatulo bya tunkindu ku bikomo byakyo bya mufula byonso bibidi, ne matabula mwānda a kukanda’ko. 38  Kyumba kya kudīla’mo ne kibelo kyakyo kyadi pabwipi na bikomo bya mufula bya bibelo, kwadi kukendelwa byamulambu bisōkwe bituntulu.+ 39  Kwadi mameza abidi ku mutamba ne mutamba wa kibidi kya pa kibelo pa kutapila byamulambu bisōkwe bituntulu,+ ne byamulambu bya bubi,+ ne byamulambu bya mambo.+ 40  Ku dishinda dikanda ku kibelo kya kungala, kwadi mameza abidi panja pa kibelo. Kwadi ne mameza abidi ku mutamba mukwabo wa kibidi kya pa kibelo. 41  Kwadi mameza aná ku mutamba ne mutamba wa kibelo—mameza mwānda pa onso—padi patapilwa bitapwa. 42  Mameza aná a kyamulambu kisōkwe kituntulu adi a mabwe masōnge. Adi na kuboko kumo ne kipindi mu bula, kuboko kumo ne kipindi mu bunkimbwa, ne kuboko kumo mu bwimwa. Padi bingidilwa bya kutapa nabyo byamulambu bisōkwe ne bitapwa. 43  Tubitala twa bukata bwa bunkimbwa bwa dikasa dimo, twadi tulamike kufulakufula kwa mumbu ya munda; mwita wa byabuntu bilambulwe wadi utūlwa pa mameza. 44  Panja pa kibelo kya munda padi byumba bya batuimba bya kudīla’mo;+ byadi mu kipango kya munda kubwipi na kibelo kya kungala, bitadidile kunshi. Kyumba kikwabo kya kudīla’mo kyadi kubwipi na kibelo kya kutunduka, kitadidile kungala. 45  Waunena’mba: “Kino kyumba kya kudīla’mo kitadidile kunshi i kya babitobo batala mingilo mu tempelo.+ 46  Kyumba kya kudīla’mo kitadidile kungala i kya babitobo batala mwingilo wa kisōkelo.+ Abo i bana ba Zadoki,+ ba ku bene Levi batūdilwe kufwena kudi Yehova mwanda wa kumwingidila.”+ 47  Penepo wapima kipango kya munda. Kyadi na maboko 100 mu bula ne maboko 100 mu bunkimbwa, mitamba iná ya bula bumo. Kisōkelo kyadi kumeso kwa tempelo. 48  Kupwa waunselela mu kibidi kya pa kibelo kya tempelo,+ wapima kikomo kya mufula kya kibidi kya pa kibelo, kyadi na maboko atano mutamba umo ne maboko atano mutamba mukwabo. Bunkimbwa bwa kibelo bwadi na maboko asatu mutamba umo ne maboko asatu mutamba mukwabo. 49  Kibidi kya pa kibelo kyadi na maboko 20 mu bula ne maboko 11* mu bunkimbwa. Bantu badi bakanda pa matabula pa kufika’po. Kwadi bikomo kubwipi na bipanda bya mufula, kimo mutamba ne mutamba.+

Kunshi kwa Dyani

Kishima pa kishima i, “tūla mutyima obe.”
Kishima pa kishima i, “njibo.” I myalamunwe uno muswelo mu shapita 40-48 shi “njibo” ifunkila pa byūbakwa byonso bya tempelo nansha pa tempelo minemine.
Kishima pa kishima i, “dibungu dya kupima nadyo dya maboko asamba, kuboko kumo ne bunkimbwa bwa dikasa.” Kino kifunkila pa maboko malampe. Tala Mbwejo B14.
Pakwabo kifunkila pa nsongo ya lubumbu lwa kyumba kya balami.
Nansha’mba “madidisha matūke (masomoke).”
Nansha’mba “namona byumba.”
Kishima pa kishima i, “bunkimbwa.”
Bibwanika padi i, “12.”