I Bipya’ka Byatūlwa pa JW.ORG?

Uno paje ulombola bintu bya panopano bibwejibwe pa jw.org. Pa kutana mapepala, bitabo, ne bintu bikwabo bya panopano, enda pa Paje wa byalupulwa.